Arts i Humanitats

Lloc de l'estada
Departament de Filologia Espanyola de la UAB i Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB

Objectius de l’estada

  • Orientar treballs de recerca d'interès sobre cultura, política i cultura del món iberoamericà modern i contemporani.
  • Introduir l'alumnat en les bases de dades i el treball amb documentació original digitalitzada.
  • Edició i comentari de textos literaris i històrics.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

  • Presentació de les activitats de recerca en el camp de l'americanisme.
  • Participació en la gestió de documentació històrica digitalitzada.
  • Participació en la base de dades ARBIPAC, vinculada a un projecte de recerca competitiu.

Treball de recerca que es proposa
Història, política i cultura del món iberoamericà modern i contemporani. 

Professorat
Bernat Hernández Hernández i Guillermo Serés Guillén

> Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB

Perfil de l'estudiant
Estudiants interessats en la llengua i la cultura francòfones així com per les llengües romàniques en general.

Objectius de l'estada
Oferir a l'alumnat un seguit d'activitats relacionades amb la llengua i la cultura francesa que permeten conèixer tot el que es fa al departament de Filologia Francesa i Romànica.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

  • Assistència als tallers que s'organitzen.
  • Realització dels treballs que el professorat demana.

Professorat
Marta Estrada Medina

Observacions
L'estada es realitza en llengua francesa

> Formulari d'inscripció a les estades