VI Olimpíada Clàssica de la UAB

AVDENTES FORTVNA IVVAT

L’Equip Argó de Llengües i Cultura Clàssiques de l’ICE de la UAB i el Grau de Ciències de l’Antiguitat de la UAB, presenten la sisena edició de l’Olimpíada Clàssica adreçada a alumnat de 2n de batxillerat de Catalunya.
L’Olimpíada consistirà en dues proves, una de grec i l'altra de llatí, que se celebraran el dimecres 22 d’abril de 2020 a la UAB.

Objectius
Els objectius de l’Olimpíada Clàssica són:

 • Fomentar l’estudi de les llengües i la cultura clàssiques.
 • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica.
 • Proporcionar un punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la universitat.

Participació
La participació està oberta a l'alumnat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya matriculat durant el curs 2019-2020 en les assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de batxillerat. La participació és individual i gratuïta.

Inscripció
La inscripció es realitzarà a través d'aquest formulari.

 • Les inscripcions es poden realitzar fins al 19 d’abril de 2020.
 • El professorat del centre educatiu és qui fa la inscripció de l’alumnat que vulgui participar en l’activitat.

Lloc i data
L’Olimpíada tindrà lloc dimecres 22 d’abril de 2020 a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, de 16:00 a 19:15h.

 • 16:00 a 17:30: prova de llatí
 • 17:45 a 19:15: prova de grec

Abans de la prova les persones participants hauran d’acreditar-se amb el seu DNI. És imprescindible que el portin el dia de la prova.

Competències i continguts
La prova es fonamentarà en el currículum de les assignatures de Llatí i Grec de 1r i 2n de batxillerat (decret 142/2008 publicat al DOGC núm. 5183).

Desenvolupament
L’Olimpíada tindrà una durada de 3 hores, més una pausa de 15 minuts, i constarà de dues proves de 90 minuts cadascuna en dues modalitats:

 • Llatí: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del llatí, de lèxic llatí i etimologia llatina de vocabulari català i castellà, literatura llatina, civilització romana i la seva pervivència en la cultura occidental.
 • Grec: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del grec, de lèxic grec i etimologia grega de vocabulari català i castellà, literatura grega, civilització grega i la seva pervivència en la cultura occidental.

Els exàmens seran sobre 10 punts: 5 punts seran de la traducció i els altres 5 de les preguntes.
De la part de les preguntes:

 • Cadascuna d’elles val 0,2 punts
 • Les no respostes 0 punts
 • Les respostes errònies restaran 0,2 punts

Les persones participants es poden inscriure a una de les proves o a totes dues.
Podran portar diccionari (amb apèndix gramatical inclòs).

Premis
El jurat estarà format per professorat del Grau d’Estudis Clàssics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es concediran els premis següents, que s’acumularan si escau:

 • S’atorgarà una única matrícula gratuïta de tot el primer curs per a l’estudiant que obtingui la nota més alta de qualsevol de les dues modalitats (grec / llatí) per cursar indistintament el Grau de Ciències de l’Antiguitat o el Grau d’Estudis d’Anglès i de Clàssiques.
 • S’atorgarà un premi de 150€ al primer o primera de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un premi consistent en llibres als segons o segones de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un diploma als tres primers o primeres de cada modalitat (grec / llatí).

En cas que l’estudiant amb la nota més alta no es matriculi en un dels graus indicats, la matrícula gratuïta recaurà a una altra de les persones premiades (respectant l’ordre dels resultats), si escau.
La resolució d’aquest jurat serà inapel·lable.
Els noms de les persones que rebin un premi s’anunciaran divendres 22 de maig de 2020 directament al professorat del centre educatiu que ha inscrit al seu alumnat. La resolució dels premis no es farà pública fins a l’acte de lliurament, que se celebrarà a principis de juny.

Acceptació
La participació a l’Olimpíada Clàssica suposa l’acceptació d’aquestes bases i les decisions que la comissió organitzadora prengui davant de qualsevol contingència.

Comissió organitzadora
Cándida Ferrero, professora agregada de l'Àrea de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.
Sebastià Giralt, professor agregat de l'Àrea de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.
Marta Oller, professora agregada de l'Àrea de Filologia Grega del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.
Jordi Pàmias, professor agregat de l'Àrea de Filologia Grega del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.

Activitat anul·lada a causa del confinament per la Covid-19.