IV Trobada de professorat d'economia de secundària i universitat "Estudiants i economia: idees preconcebudes i creences falses"

Aquesta trobada organitzada per la Facultat d'Economia i Empresa, el Programa Argó de l'ICE i l'equip d'Economia de l'ICE de la UAB, té com a objectiu actualitzar els continguts d'economia per a professorat de secundària i mostrar experiències que ens permetin orientar la docència de les assignatures d'economia i empresa cap a metodologies més reflexives i participatives, tant des del punt de vista de la realitat de la secundària com des de la universitat. 

PROGRAMA 
15.45 Recepció i benvinguda

16.00 Conferència sobre els premi Nobel: L'economia experimental i la lluita contra la pobresa
  
    
A càrrec de Jordi Brandts, professor investigador de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC

17.00 Debat

17.30 Pausa

18.00 Presentacions d'experiències 
  
    
1. Experiència didàctica per a estudiants de grau de la UAB
A càrrec de Judith Panadès i Isabel Busom, professores de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB
Títol: "Com comunicar economia quan intuïció i coneixement científic no coincideixen"
 
 
2. Experiència didàctica per a estudiants d'economia d'ESO i batxillerat
A càrrec d'Anna de la Cruz Lorente, professora de secundària de l'Institut Pompeu Fabra de Badalona.
Títol: "Juga amb la borsa aprenent les finances"
    3. Experiència didàctica per a estudiants d'economia d'ESO i Batxillerat
A càrrec de Maria Josep Aleixendri, professora d'Economia de l'Institut Valerià Pujol i Bosch
Títol: "Economia, la ciència útil"
 
20.45 Finalització

Lloc de realització: Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB
Data: 29 de gener de 2020
Preu: 5 €

Es faran gravacions i fotos de totes les activitats d'aquesta trobada.
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar els fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada fins després de la pausa.