Antropologia


Recerques per aprendre és una nova modalitat Argó que té la finalitat de donar a conèixer les recerques que es fan des de diferents àrees de coneixement de les diverses facultats de la UAB.

Aquesta activitat va dirigida a alumnat de 1r i 2n de Batxillerat i és en format conferència en línia.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, en col·laboració amb el Programa Argó de l'ICE, organitza aquesta activitat per difondre algunes de les seves línies de recerca.

Data: divendres, 4 de desembre de 2020

11:30 a 12:20 h.
  Conferència: Estudiant la mixticitat: Què, Qui, Com. Una aproximació a la recerca en antropologia social i cultural
a càrrec de Dan Rodríguez, professor i Teresa Habimana, investigadora predoctoral, ambós del Departament d'Antropologia Social i Cultural
A través d’aquesta conferència aproximarem l'alumnat de secundària a l’univers de la recerca científica-social a partir de l’estudi d’un fenomen específic: la mixticitat. Explicarem en què consisteix aquest fenomen vinculat a l’àmbit del parentiu (família) i quines repercussions té en l’àmbit social (concretament en els processos socials vinculats a la identitat, la inclusió i l’exclusió). Per fer-ho, definirem el concepte especificant qui en forma part i quins perfils hi podem trobar. Finalment, explicarem com es pot estudiar un fenomen com aquest des de l’antropologia aportant l’exemple d’INMIX, grup de recerca centrat en l’estudi de la immigració, el mestissatge i la cohesió social que fa de la mixticitat un dels eixos centrals de les seves recerques. Explicarem algunes maneres d’estudiar la mixticitat a partir d’exemples de projectes que s’han dut a terme en els últims anys des del grup de recerca. Concretament exposarem l’exemple d’un projecte de tesi doctoral en curs que inclou l’estudi de la mixticitat com un dels principals eixos temàtics.
12:20 a 13 - Torn obert de paraules

Activitat gratuïta. S'assignaran les places per ordre d'inscripció.
S'assignarà un màxim de 10 centres.
 

Màxim dos grups / classe per centre


Formulari d'inscripció Les places estan totes adjudicades, però us hi podeu inscriure en llista d'espera.