Biociències

Lloc de l'estada
Departament de Genètica i de Microbiologia

Objectius de l'estada
Sabies que els nostres genomes actuals conserven informació sobre la història evolutiva de la nostra espècie? Per exemple, poden revelar-nos de quina manera diferents poblacions humanes s'han adaptat a grans canvis culturals, com la transició de les poblacions caçadores-recol·lectores als assentaments agrícoles del neolític; o com s'ho fan algunes poblacions per sobreviure en ambients extrems, com els inuit a les gèlides tundres àrtiques.
Al llarg d'aquesta estada navegaràs pels nostres genomes i ho descobriràs per tu mateix, tot participant en diverses activitats interactives, algunes preparades per l'alumnat dels darrers cursos del grau de Genètica, que et permetran apropar-te a la genòmica i a la bioinformàtica. Endinsa't en els secrets del passat que s'amaguen en els nostres genomes!
Més informació: https://adaptat.omicsuab.org/

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Conèixer i familiaritzar-se amb diverses bases de dades d'interès per a les Biociències.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb diverses eines bioinformàtiques d'anàlisi de seqüències i estructures moleculars.
 • Aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes.

Professorat
Sònia Casillas Viladerrams

Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Grup de Microbiologia Molecular. Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB

Objectius de l’estada
L'estudi dels virus permet conèixer el funcionament d'aquests organismes i aprofundir en la biologia dels seus hostes. Un grup particular de virus són els bacteriòfags que com el seu nom indica, únicament poden infectar bacteris. Els bacteriòfags han permès el desenvolupament d'eines de treball per a la  manipulació genètica de microorganismes, però també poden ser útils per a lluitar contra una de les amenaces més importants actualment per a la salut mundial, la resistència a antibiòtics. La fagoteràpia o teràpia fàgica pot ser una alternativa pel desenvolupament d'eines alternatives pel tractament de malalties infeccioses causades per bacteris multiresistents.
Per tant, l'objectiu de l'estada és doble: 

 1. Estudiar les característiques biològiques de virus bacterians.
 2. Estudiar el creixement d’un cultiu bacterià després de la infecció amb diferents tipus de bacteriòfags i comparar-lo amb el que s’obté després del tractament amb compostos antibacterians.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Conèixer el funcionament d’un laboratori de recerca.
 • Conèixer les normes bàsiques de bioseguretat i la gestió dels residus per treballar en un laboratori de Microbiologia.
 • Iniciació teòrica i pràctica a la metodologia bàsica de treball en un laboratori.
 • Familiarització de l’alumne amb conceptes teòrics i experimentals bàsics per entendre el comportament dels virus bacterians.
 • Realització de treballs pràctics al laboratori que permetin un contacte directe amb l’experimentació i metodologia explicada.

Perfil de l'estudiant
Ha de ser alumnat que tinguin interès per la Microbiologia, que els agradi la recerca i vulguin desenvolupar tasques en el laboratori associades a l'estudi de microorganismes i de virus bacterians.

Observacions
Cal que l’alumnat porti bata per a fer les activitats als laboratoris

Professorat
Jesús Aranda Rodríguez, Jordi Barbé Garcia, Susana Campoy Sánchez i Maria Pilar Cortés Garmendia

Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Unitat de Microbiologia. Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB. Facultat de Biociències.

Objectiu de l'estada

 • L'objectiu del present projecte és doble. Primer, aïllar i quantificar microorganismes presents en diferents mostres d’aigua, i segon, conèixer un seguit de metodologies que s'apliquen en el camp de la Microbiologia, com tècnica asèptica, sèries de dilucions i sembra en placa, recompte en placa, sembra en estria, tincions i observació al microscopi.
 • Degut al desenvolupament industrial i urbà, així com als abocaments d’aigües residuals i excrements, l’aigua pot esdevenir un important vehicle de transmissió de microorganismes infecciosos. Per tal de detectar quins tipus de microorganismes hi són presents, és important realitzar anàlisis periòdiques de paràmetres indicadors de contaminació, que en aquest treball s’estudiaran i quantificaran.

Tasques a desenvolupar per l'estudiant durant l'estada

 • Conèixer i usar eines per cercar informació i per iniciar el treball de recerca proposat.
 • Familiarització de l’estudiant amb conceptes teòrics i experimentals bàsics de l'àmbit de la Microbiologia.
 • Realització de treballs pràctics al laboratori que permetin un contacte directe amb l’experimentació i la metodologia explicada.

Professorat
Jordi Mas Gordi, Olga Sánchez Martínez i Núria Vigués Frantzen

Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Grup de Genètica Molecular i Patogènesi Bacteriana. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.

Objectius de l'estada
L'estada té com a objectiu principal la caracterització i l’estudi de determinants genètics de la resistència bacteriana a antimicrobians. Es pretén mostrar quins elements poden estar implicats en el fet que determinats bacteris puguin esdevenir resistents.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
Les tasques a desenvolupar han de permetre l'alumnat endinsar-se en aspectes tant teòrics com experimentals de l’àmbit de la microbiologia. Aquest propòsit s’assoleix mitjançant la immersió plena en el dia a dia d’un laboratori de recerca i amb la dinàmica i l’entorn d’un Institut de recerca multidisciplinari. S’usaran tant tècniques de microbiologia bàsica (cultiu, aïllament i caracterització dels trets fenotípics més importants, antibiogrames, etc.) com de biologia molecular (transferència de DNA per transformació, conjugació, amplificació de DNA per PCR). Es portaran a terme diferents tasques que els permetrà:

 • Conèixer el funcionament general d’un laboratori de recerca de microbiologia molecular
 • Realitzar les tècniques microbiològiques bàsiques i també l'ús d’eines i estratègies genètiques bàsiques aplicades al món dels microorganismes.
 • Conèixer i utilitzar diferents eines per a la cerca exhaustiva d’informació bibliogràfica rellevant.

Treball de recerca que es proposa
Resistència a antibiòtics.

Perfil de l'estudiant

 • Interès per la recerca i les tasques de laboratori BIO.
 • Interès per la Microbiologia i la Genètica.

Professorat
Isidre Gibert González i Daniel Yero Corona

Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB-UAB)

Objectius de l'estada

 • Aprendre com es dissenya, fabrica i funciona un nanofàrmac.
 • Aprendre a treballar en un laboratori de recerca.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Fabricació de nanopartícules, caracterització i test en models de cultius cel·lulars tumorals.

Treball de recerca que es proposa
Què és i com funciona un nanofàrmac?

Perfil de l'estudiant
Estudiant de batxillerat científic-sanitari.

Professorat
Julia Lorenzo Rivera, David Montpeyó Garcia-Moreno i Pau Sarlé

Formulari d'inscripció a les estades