RequisitsPer tal de gestionar un conveni de pràctiques no curriculars, tant l’estudiant com l’empresa o institució on es realitzaran les pràctiques han d'estar registrats a NEXUS, aplicació de gestió de la intermediació laboral, de les pràctiques i de les activitats d’orientació professional del Servei d’Ocupabilitat de la UAB. Les empreses o institucions que no estiguin donades d’alta a NEXUS, poden fer-ho clicant aquí.