Iniciació a Moodle

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: virtual.
Adreçat a:  prioritàriament professorat de Cicles Formatius de Catalunya.
Durada: 30 hores.
Calendari: del 7 de maig al 4 de juny de 2020.
Professorat: David Pinyol i Joan Marc Turon.
Preu: gratuït
Calendari de preinscripció i assignacions:
Preinscripció: fins al 28 d'abril.
Assignacions: 29 d'abril.
Matrícula: fins al 3 de maig.

 

Presentació:
En un entorn educatiu on la docència en línia ara és molt necessària, cada cop és més útil saber crear i gestionar activitats en línia per al nostres alumnat. En aquest curs s'acompanyarà els participants perquè creïn un curs Moodle amb tasques, qüestionaris, fòrums i activitats interactives. La intenció és que aquestes activitats després es puguin aplicar de manera pràctica a la docència en centres.

Objectius:

  • Conèixer les utilitats bàsiques de Moodle.
  • Crear, gestionar i optimitzar l’ús de les eines que ens ofereix la plataforma Moodle per tal de ser més eficients a l’hora d’avaluar i acompanyar a l’alumnat.
  • Saber aprofundir de manera autònoma en les possibilitats de Moodle fins al nivell que cadascú desitgi.

Continguts:

  • Bloc 1: Videoconferència de presentació amb meet.jit.si. Introducció a l’entorn Moodle. Ús de Llibres Moodle i fòrums. .
  • Bloc 2: Disseny i creació de tasques, vídeos interactius i presentacions H5P.
  • Bloc 3: Ús de qüestionaris (tipus de preguntes: cloze, obertes, aleatòries). Iniciació al Qualificador Moodle
  • Bloc 4: Disseny de seqüències didàctiques (pla de treball, seguiment, progrés de la compleció del curs, etc.).

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UAB.
Mitjançant diverses sessions d’aprenentatge, s’acompanyarà els docents en la creació d’un curs Moodle on es posaran en pràctica les diferents eines que ofereix la plataforma, atenent de manera personalitzada les demandes de cada participant. L'objectiu és que les persones inscrites vagin aprenent mentre fan activitats que després podran reutilitzar en la seva docència amb el propi alumnat. Al mateix temps es dotarà els usuaris del curs de l’autonomia per saber on buscar els recursos que enriquiran les seves aules de centre. Hi ha programades dues videoconferències amb meet.jit.si de caràcter optatiu de presentació del curs. Únicament caldrà assistir a una d’aquestes trobades, previstes el segon i tercer dia de curs a les 17 hores. Es tracta de presentar el curs (objectius i dinàmica) i de conèixer les expectatives de cada participant (demanda i avaluació inicial).

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d'haver superat el 100% d'activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Avaluació:
Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació en els diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l'aula o al centre dels continguts treballats.

Observacions:
Es recomana que els participants disposin d’un curs de Moodle al seu centre per poder-hi fer les pràctiques d’aquest curs, el qual pot ser aplicat de manera immediata en la pràctica habitual. En el cas que algú no en disposi, se li habilitarà un espai de pràctiques dins de la plataforma Moodle de l'ICE.

Amb el suport de: