Defensa Tesi Doctoral: Juan Carlos Cantero Guardeño
Imatge Juan Carlos Cantero 29.06.2021 Tesis  - 

Juan Carlos Cantero GuardeñoEl proper 2 de juliol de 2021 es farà la lectura de tesi de l'alumne del programa de Doctorat en Matemàtiques, Juan Carlos Cantero Guardeño, amb el títol Transport equations via smooth kernels, realitzada sota la direcció del doctor Joan Orobitg Huguet (Departament de Matemàtiques - UAB).


L'acte es celebrarà online per TEAMS a les 11.00h.

Enllaç públic per al seguiment de la tesi:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZmYTQ4MTYtZGJhNC00OWVjLWIyMzAtZGNiNGU1MmRjZWNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22529061f5-48da-45c6-bd8a-30717ffe8ea8%22%7d

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona