Defensa Tesi Doctoral: Damian Marek Dabrowski
Imatge Damian Dabrowski 08.02.2021 Tesis  - 

Damian Marek DabrowskiEl proper 12 de febrer de 2021 es farà la lectura de tesi de l'alumne del programa de Doctorat en Matemàtiques, Damian Marek Dabrowski, amb el títol Rectifiability of Radon Measures, realitzada sota la direcció del doctor Xavier Tolsa Domènech (Departament de Matemàtiques - UAB).


L'acte es celebrarà online per TEAMS a les 16.00h.

Enllaç públic per al seguiment de la tesi:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmMzc2NTAtZDNkZi00YTg0LTk3OWEtYzQ5NWU3ODEzNmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2272ae7ea8-7033-4a9c-9ea4-81deb0a02492%22%7d

 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona