Com s'expliquen les discrepàncies en l'estimació del nombre de reproducció R de la Covid-19?
Imatge d'evolució covid-19 a Lleida 27.05.2020  - 

Les estimacions de  R  basades en models d'equacions differencials tendeixen a donar valors molts diferents de les estimacions basades en el temps de generació. Un nou article de MatMat mostra que aquestes discrepàncies poden sorgir a causa dels retards que hi ha entre els fets (casos nous, altes, morts) i la seva comptabilització.


Tothom està d'acord que per a avaluar la gravetat de la situació en una epidèmia i prendre decisions al respecte és fonamental conèixer el valor del nombre de reproducció  i les seves variacions al llarg del temps. En particular, és crucial mantenir aquest paràmetre per sota de 1, la qual cosa vol dir unes mesures adequades per a evitar suficientment els contagis; altrament, l'epidèmia creix sense aturador. Tanmateix, l'estimació del valor de  R  es pot fer de diverses maneres, i els  resultats poden ser bastant diferents.

Aquestes diferències responen a diverses raons:  (a) una diferent especificació del que es considera com a cas de la malaltia;  (b) les pertorbacions causades pels casos descoberts a causa de campanyes generalizades de proves de diagnòstic;  (c) les hipòtesis relatives al mecanisme de propagació de la malaltia sobre les quals es basa el mètode d'estimació;  i (d) la presència de retards de comptabilització.

En particular, les estimacions basades en el reconegut model SIR es veuen fàcilment afectades pels retards, especialment si retards són variables i/o depenen del tipus d'esdeveniment. Per tal de millorar les estimacions (encara que no es basin en el model SIR) és molt convenient depurar les dades reassignant cada fet a la data en què va tenir lloc.

En qualsevol cas, cal ser conscients de l'existència d'aquests retards —que fàcilment són de l'ordre de 10 a 15 dies— i tenir-los ben en compte a l'hora de dissenyar estratègies contra l'epidèmia.

En la figura es mostra perequè a Lleida el dia 1 de juny no canviaran de fase. 

Enllaç a l'article de MatMat sencer:
El nombre de reproducció de la COVID-19 i el model SIR. L’efecte dels retards de comptabilització.

Investigador de contacte Xavier Mora
 
Anar a Notícies

Arxiu de notícies

Des de
Fins a
Paraula clau

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona