Pràctiques a l'estrangerMarxar per fer una estada de pràctiques o treballar a l’estranger és un projecte que requereix planificació i una definició clara dels objectius, reflexionar sobre on es vol anar, quan i durant quant de temps, quins coneixements lingüístics es poden acreditar i quines feines es poden fer. En funció dels objectius proposats, es treballar en una feina qualificada, feina no qualificada i/o temporal o per fer pràctiques, remunerades o no. En aquest apartat trobareu un document de recomanacions per orientar aquesta cerca.

A l’hora de marxar a l’estranger, és convenient conèixer amb detall les característiques socioeconòmiques del país de destinació. A continuació s’ofereix un conjunt de recursos pràctics que ho faciliten, tot i que es recomana consultar amb ambaixades, consolats i altres delegacions del Govern (departaments de treball, immigració, relacions exteriors, etc.), sobretot si es pensa marxar fora d’Europa.