Resolucions

Resolucions de la convocatòriaEn aquest apartat es publicaran les resolucions dels programes de beques Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships en els terminis establerts en el calendari.

Primera resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2022-2023

 

Programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants han de preparar la documentació inicial com a màxim 15 dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d’espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l’estada a través de Beca Zero, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar a finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l’expedient acadèmic obert.

Les persones amb la sol·licitud exclosa poden consultar el motiu en l’apartat d’observacions.

Segona resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2022-2023

 

Programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants han de preparar la documentació inicial com a màxim 15 dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d’espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l’estada a través de Beca Zero, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar a finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l’expedient acadèmic obert.

Les persones amb la sol·licitud exclosa poden consultar el motiu en l’apartat d’observacions.

Tercera resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2022-2023

 

Programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants han de preparar la documentació inicial com a màxim 15 dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d’espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l’estada a través de Beca Zero, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar a finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l’expedient acadèmic obert.

Les persones amb la sol·licitud exclosa poden consultar el motiu en l’apartat d’observacions.

Quarta resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques: programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2022-2023

 

Programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships

Les persones sol·licitants han de preparar la documentació inicial com a màxim 15 dies abans de la data d’inici.

Les sol·licituds en llista d’espera sense finançament quedaran ordenades segons la puntuació obtinguda i podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses amb finançament. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiàries.

Tanmateix, les persones en llista d'espera poden realitzar l’estada a través de Beca Zero, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar a finançament en següents convocatòries, sempre i quan no hagin finalitzat la mobilitat i mantinguin l’expedient acadèmic obert.

Les persones amb la sol·licitud exclosa poden consultar el motiu en l’apartat d’observacions.