Erasmus+ KA107 Projecte 2019 Estudiants OUT a Partner Countries

  

 

ESTUDIANTS


ERASMUS+ KA107
Ajuts per Mobilitat d'Estudiants a Països Associats


El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per mobilitat d'estudiants a països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA107-2019; data límit per finalitzar estada 31/07/2022.


PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

La disponibilitat per a la mobilitat d’estudiants inclou els següents països:

 
  • Canadà (2 places)
  • Estats Units (1 plaça)
  • Geòrgia (2 places)
  • Ghana (1 plaça, exclusiva per Doctorat)
  • Israel (2 places)
  • Líban (2 places)
  • Mèxic (1 plaça, exclusiva per Doctorat)
  • Palestina (2 places)
  • Taiwan (2 places)
  • Xina (1 plaça, exclusiva per Doctorat)


Podeu consultar el nombre de places i d’universitats en la Convocatòria publicada al peu d’aquesta página.


IMPORT DELS AJUTS

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+ els estudiants rebran els ajuts corresponents als conceptes següents:
 


PROCÉS DE SOL·LICITUD

El estudiants matriculats a la UAB, interessats en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 haureu de completar aquest formulari de sol·licitud online, on caldrà adjuntar una còpia del DNI / NIE / Passaport i de l'Acord d'Estudis signat. El termini per presentar sol·licituds estarà obert a partir del 13 de desembre de 2019.


CALENDARI
 
 
Període de sol·licitud
 
Data de resolució
1a resolució  
Del 13 de desembre de 2019 al 15 de març de 2020
 
15 d’abril de 2020     
2a resolució
Del 16 de març al 15 de juny de 2020
 
15 de juliol de 2020
3a resolució
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2020
i de l'1 de setembre al 15 de novembre de 2020
 
15 de desembre de 2020
4a resolució
Del 16 de novembre de 2020 al 15 de març de 2021
 
15 d'abril de 2021
5a resolució
Del 16 de març al 15 de juny de 2021
 
15 de juliol de 2021
6a resolució
Del 16 de juny de 2021 al 21 de juliol de 2021
i de l'1 de setembre de al 15 de novembre de 2021
 
15 de desembre de 2021


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h a 16:30h


COL·LECCIÓ DE DOCUMENTS:

CONVOCATÒRIA Erasmus+ KA107-2019 d'ajuts per Mobilitat d’Estudiants a Països Associats
Learning Agreement Erasmus+ KA107 Students
Learning Agreement Erasmus+ KA107 PhD
Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies