Horaris teòrics

El Servei de Bus de la UAB

El servei actual d'autobús intern consta de 3 línies: L1 blava, L2 vermella i L3 verda. La L3 funciona com a línia circular o de circumval·lació del campus, mentre que les altres dues serveixen principalment per a connectar amb l'estació de Rodalies des de diferents facultats i llocs del Campus.

El seu funcionament és de 7.43 hores fins les 22:00 hores, durant tots els dies lectius. Fins a les 10:30 hores, els horaris d'arribada dels trens a l'estació són els que marquen les freqüències de pas dels autobusos. 

Els horaris teòrics es poden consultar als següents enllaços. 

Horaris teòrics actualitzats, en data del 16 de febrer de 2023, a causa de la modificació horària del servei de Rodalies (R7 i R8).