Horaris teòrics

El Servei de Bus de la UAB

El servei actual d'autobús intern consta de 3 línies: L1 blava, L2 vermella i L3 verda. La L3 funciona com a línia circular o de circumval·lació del campus, mentre que les altres dues serveixen principalment per a connectar amb l'estació de Rodalies des de diferents facultats i llocs del Campus.

El seu funcionament és de 7.43 hores fins les 22:00 hores, durant tots els dies lectius. Fins a les 10:30 hores, els horaris d'arribada dels trens a l'estació són els que marquen les freqüències de pas dels autobusos. 

Els horaris teòrics es poden consultar als següents enllaços.