PEPE2

 

 

Departament de Geografia
El Departament
Presentació
Comissió Executiva
Borsa de treball
Convocatòries
Equipaments
Cartoteca
Laboratori de Geografia Física
LIGIT
Sala de Postgrau
Revista DAG
Documents d'Anàlisi Geogràfica (DAG)
Butlletins
Enllaços
Centres de recerca
Col·legis i Associacions
Agenda i calendari
Estudis de Grau
Estudis de Grau
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Perfils d'estudiants
Sortides de Camp
Pràctiques en empreses
Sortides professionals
Mobilitat i intercanvis
Màsters
Màsters Oficials
Màster Oficial en Estudis Territorials i Planejament
Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (LIGIT)
Màster Oficial en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (CREAF)
Màsters i postgraus
Màster i Postgrau en Intervenció i Gestió del Paisatge i Patrimoni (UNISCAPE)
Mobilitat i intercanvis
Doctorats
Doctorats
Doctorat en Geografia
Línies de recerca i tutories de tesi
Informació específica
Tesis
Recerca
Presentació
Memòria de Recerca
Grups de recerca
Geografia Aplicada
Geografia Econòmica
Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT)
Geografia i Gènere
Aigua, Territori i Sostenibilitat (GRATS)
Àrees de Muntanya i paisatge (GRAMP)
Governança inclusiva i sostenibilitat territorial i costero-marina (INTERFASE)
Turisme i Noves Dinàmiques Socioterritorials (TUDISTAR)
Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (GRUMETS)
Recerca sobre Migracions (GRM)
Observatori de la Urbanització
Grup d'Estudis sobre territori, energia i societat
Grup d'Estudi de Contaminació acústica a Europa
Estudis de la Població de Catalunya
Personal
Personal
Professorat
Professorat associat
Investigadors postdoctorals
Personal en formació
Tècnics de recerca
Administració i serveis
Geografia i secundària
Educació Secundària
Professors
Reunions internivell
Jornades
Jornades d'actualització per a professors de secundària
Sortides de camp
Recursos per a professors
Estudiants
Estades de batxillerat (juliol)
Tutories de treballs
Geografia en Acció
Jornades de Portes Obertes
Saló de l'Ensenyament
Contacte
Com arribar
Notícies
Detall Notícia
Agenda i calendari
Imprimir
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona