La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Municipis

Els municipis de l'Esfera UAB-CEI

A l'Esfera UAB-CEI es produeix una relació molt fructífera amb els municipis de l'entorn. A més de Barcelona i Badalona, en el posicionament estratègic del projecte tenen un paper destacat Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Terrassa, Rubí, Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Ripollet, que concentren una població de més de 735.000 habitants i que són ciutats clau per a l'impuls, el desenvolupament i el creixement econòmic de la zona.

Aquesta relació es fa palesa en molts àmbits. S'estableixen sinergies entre el teixit empresarial, els departaments, els instituts i els centres de recerca. Es crea, també, una oferta conjunta formativa, de serveis i d'equipaments culturals i esportius, que repercuteix en l'atracció de talent. Els municipis de l'entorn tenen, en definitiva, activitats econòmiques, educatives, socials i culturals que se sumen a l'oferta de la UAB, i que donen valor afegit a tot el conjunt.

Llista dels municipis de l'Esfera UAB-CEI:

 • Ajuntament de Badalona
 • Ajuntament de Badia
 • Ajuntament de Barberà
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Cerdanyola
 • Ajuntament de Ripollet
 • Ajuntament de Rubí
 • Ajuntament de Sabadell
 • Ajuntament de Sant Cugat
 • Ajuntament de Sant Quirze
 • Ajuntament de Terrassa