GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS (SGR)
 
AGREST: Arqueologia de la gestió dels recursos socials i territori (2014 SGR 1169)
Investigadora principal: Raquel Piqué Huerta
 
Grup de Recerca Reconegut i Finançat per la Generalitat de Catalunya   2014 SGR 1169
El grup està format per membres del Departament d’Drqueologia i Dntropologia de la institució milà i fontanals del CSIC i per membres del Departament de Drehistòria de la Universitat Autònoma de barcelona
 
ASOME: Grup de recerca d'arqueologia social mediterrània
Investigador principal:Vicente Lull Santiago
Web
El Grup de Recerca d'Arqueoecologia Social Mediterrània va ser constituït el 1996 i posseeix la categoria de Grup d'Investigació Consolidat (convocatòries 1996SGR 00092, 1998 SGR 00068, 2000 SGR 00051, 2001 SGR 000156, 2005 SGR 01025, 2009 SGR 07 78). L'objectiu general de la nostra activitat científica és la investigació del funcionament i de la dinàmica de les relacions econòmiques, socials i polítiques desenvolupades per les societats mediterrànies durant la prehistòria recent, i també l'avaluació de l'impacte ecològic de les estratègies productives practicades a ritmes diferents i a escales temporals. Les regions on es centren els treballs de camp i d'anàlisi són el sud-est de la Península Ibèrica i les Illes Balears. Malgrat que la disciplina científica que caracteritza el nostre estudi és l'arqueologia (principalment l'arqueologia prehistòrica), l'activitat científica del grup prioritza l'interdisciplinarietat amb altres branques del coneixement, com ara l'antropologia física i diverses especialitats dins de les ciències naturals (geologia, biologia, química ).
 
Cultura Mediambiental i Arqueologia del comportament humà (2014 SGR 1398)
Investigador principal: Rafael Mora Torcal
 
SAPPO: Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (2014 SGR 1248)
Investigador principal: Miquel Molits Montañá
Web
 

El Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO) té com a objectiu l’estudi  de l’origen i el desenvolupament de les comunitats agrícoles al Pròxim Orient. Aquesta línia, endegada al 1989 ha estat ampliada situant-la a una escala més àmplia a través del  desenvolupament de treballs a la Mediterrània occidental, que ens permeten abordar el problema de l’inici i desenvolupament de les comunitats agrícoles a tota la conca de la Mediterrània.

El SAPPO va rebre un important impuls amb el reconeixement l’any 2005 del Grup de Recerca de Qualitat Seminari d’Arqueologia del Pròxim Orient (SAPPO) (2005-SGR-00241 004), dirigit pel Dr. Miquel Molist (Departament de Prehistòria de la UAB). Al 2009 aquest reconeixement va ésser ampliat amb el reconeixement de Grup de recerca de Qualitat pel període 2009-2012 (2009-SGR-00607). Actualment el SAPPO es un dels equips internacionals amb més presencia i experiència en l’àmbit de l’estudi de les primeres societats agrícolas a la mediterrània.

 
GRUPS DE RECERCA DE LA UAB
 
ACAIA: Grup de Recerca Arqueologia de les Comunitats Aestatals Iberiques i Andines 
Investigador principal: Pedro V. Castro-Martínez.
 
 
ARCHAEOM: Grup de recerca 
Investigador principal: Xavier Clop garcía
Web
 
 
Arqueologia Social al Prepirineu Oriental
Investigador principal: Maria Saña, Gabriel Alcalde, Vanessa Navarrete, Jordi Revelles, Oriol Vila.
Web
 
GRLA:Grup de Recerca del Laboratori d'Arqueozoologia 
Investigadora Principal: Maria Saña Seguí
Web
 
 
Grup de Recerca Laboratori de Bioarqueologia Humana
Investigadora principal: Cristina Rihuete Herrada
 
 
LAQU: Laboratori d'Arqueologia Quantitativa
Investigador principal: J. Antón Barceló Alvarez
Web
 
 
Twitter del departament de prehistòria de la UAB Twitter del Departament

 

Doctorat Arqueologia Prehistòrica Doctorat Arqueologia Prehistòrica

 

Servei d'Anàlisis Arqueológiques (SAA) Analítiques i projectes que es duen a terme des del SAA

 

Itinerari d'Arqueologia Prehistòrica del Màster Oficial de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana Itinerari d'Arqueologia Prehistòrica del Màster Oficial de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

 

Tesis en xarxa Tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Escola de Postgrau UAB Escola de Postgrau de la UAB

 

Cataleg Buscador Bibliogràfic de les Biblioteques de la UAB

 

Biblioteques de la UAB Web de Biblioteques de la UAB

 

Parc de la recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Prehistòria
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 4333

d.prehistoriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona