Grups de recercaSGR - Epidemiologia i Diagnòstic en Psicopatologia del Desenvolupament (2017SGR0033)

Directora del grup de recerca::
Nom: Lourdes Ezpeleta Ascaso
Telèfon: 93 581 2883
Integrants del grup::
Osa Chaparro, Nuria de la - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Navarro Pastor, José Blas - Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Penelo Werner, Eva - Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Trepat de Ancos, Esther - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
 

SGR - Interacció Persona-Ambient en el risc i Tractament en Psicologia Clínica i de la Salut (2017SGR1612)

Directora del grup de recerca::
Nom: Neus Vidal Barrantes
Telèfon: 93 581 3864
Integrants del grup::
Ballespí Sola, Sergi - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Chanes Puiggrós, Lorena - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Monsonet Bardají, Manel - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Raciopii, Anna - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

SGR - Neuroimatge, Personalitat, Prevenció i Tractament en Psicologia Clínica i de la Salut (2017SGR1198)

Director del grup de recerca
Nom: Joan Deus Yela
Telèfon: 93 581 4453
Email: Joan.Deus@uab.cat
 
Membres integrans del grup i departament al qual pertanyen:

Montserrat Gomà Freixanet, Marisol Mora Giral, Teresa Gutiérrez Rosado, Josep Deví Bastida, Anna Muro i Albert Díaz. Departament de Psicologia Clínica i de la Salud
Robert Roche Olivar, Pilar Escotorín, Mª Carme Cirera i Alicia Peralta. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
María Llistosella i Irene Ramos Grille. Consorci Sanitari de Terrassa
Blanco Hinojo, Laura - Consorci CIBER.
Martínez Vilavella Gerard - Imatge Mèdica Intercentres.
Deu Coll Àngels - Institut d'Asistencia Sanitària.
Valentín Calvo Rojas. Universitat de Barcelona
Florim Gallopeni. Heimerer College. Pristina.

Línies de recerca del grup:
  • Neuroimatge i neuropsicologia en neuropsiquiatria i Psicologia de la Salut. J. Deus Yela.
  • Estudis en Personalitat i Diferències Individuals. M. Gomà i Freixanet
  • Prevenció de problemes relacionats amb la imatge corporal, l'alimentació i el pes, a l'escola i la comunitat en població infanto-juvenil. M. Mora Giral
  • Prevenció i promoció en Psicologia de la Salut. T. Gutiérrez Rosado
  • Laboratori d'Investigació Prosocial Aplicada. R. Roche Olivar.

Unitat de recerca de psicopatologia infantil

Directora del grup de recerca:
Nom: Mª Claustre Jané Ballabriga
Telèfon: 93 581 4238
Email: mariaclaustre.jane@uab.cat
Integrants del grup::
Bonillo Martín, Albert - Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Brun Gasca, Maria Carme - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Díaz-Regañón Serra, Natàlia - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Canals , Josepa - Universitat Rovira i Virgili (URV)
Viñas, Ferran - Universitat de Girona

Unitat d'avaluació i intervenció en imatge corporal

Directora del grup de recerca:
Nom: Marisol Mora Giral
Telèfon: 93 581 2723
Email: Marisol.Mora@uab.cat
Integrants del grup::
Deus Yela, Joan - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Espinoza Guzmán, Paola - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Portell Vidal, Mariona - Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Torras Clarasó, Joan - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Gonzalez Gonzalez, Marcela Loreto

Problemes relacionats amb l'alimentació i el pes corporal i Unitat de recerca en Conductes relacionades amb l'Alimentació i el Pes (UCAP)

Director del grup de recerca
Nom: David Sánchez Carracedo
Telèfon: 93 581 3855
Email: david.sanchez@uab.cat
Integrants del grup::
Bacardit Garcia, Neus
Fornieles Deu, Albert - Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Puntí Vidal, Joaquim - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Shankar Krishnan, Nithya

Aquest grup de recerca, desenvolupat per la UCAP (Unitat de Recerca en Conductes relacionades amb l'Alimentació i el Pes), fonamenta la seva recerca en una aproximació integrada a l'estudi dels factors de risc compartits pels problemes relacionats amb l'alimentació i el pes (PRAP). Els PRAP inclouen, entre d'altres, les conductes alimentàries alterades, el weight stigma, les conductes de control del pes, la insatisfacció corporal, el sobrepès i l'obesitat. L'estudi d'aquests problemes ha tingut un abordatge tradicional com a problemes separats, bé per part de professionals de la salut mental (alteracions de la conducta alimentària) o per part de professionals de la salut pública i la biomedicina (sobrepès i obesitat). En aquest grup s'estudia aquest conjunt de problemes amb una nova perspectiva integrada.
Els principals objectius d'aquest grup són els següents:
  • Estudi epidemiològic dels PRAP i de les seves interrelacions.
  • Estudi dels factors de risc compartits pels PRAP (ex. influència dels mitjans de comunicació, seguiment de dietes, weight stigma, insatisfacció corporal, burles relacionades amb el pes).
  • Disseny i adaptació d'instruments d'avaluació de variables rellevants.
  • Desenvolupament i avaluació de programes de prevenció integrada i d'intervenció.
- Problemes relacionats amb l'alimentació i el pes (PRAP) i Unitat de Recerca en Conductes relacionades amb l'Alimentació i el Pes (UCAP) (link
 

Unitat de Recerca en Psicopatologia i Neuropsicologia

Director del grup de recerca
Nom: Jordi Obiols Llandrich
Telèfon: 93 581 2544
Email: Jordi.obiols@uab.cat
Integrants del grup::
Arrufat Nebot, Francisco Javier
Vidal Barrantes, Neus - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Brun Gasca, Maria Carme - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
García Parés, Gemma - Ens Vinculat
Jódar Vicente, Mercè - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Navarro Pastor, José Blas - Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut
Subirà Álvarez, Susanna - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Palao Vidal, Diego - Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Estudis en Personalitat i Diferències Individuals (GEPDI)

Directora del grup de recerca
Nom: Montserrat Gomà Freixanet
Telèfon: 93 581 3854
Email: montserrat.goma@uab.cat
Integrants del grup::
Albiol Matamoros, Silvia
Muro Rodríguez, Anna
Valero Ventura, Sergi

Grup de Recerca en Psicopatologia de Gènere

Directora del grup de recerca
Nom: Susanna Subirà Álvarez
Telèfon: 93 581 4239
Email: Susana.subira@uab.cat
Integrants del grup::
Brun Gasca, Maria Carme - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Jané Ballabriga, M. Claustre - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Garcia Esteve, Lluïsa - Unitat de Psiquiatria Perinatal i Recerca de Gènere
Gelabert Arbiol, Estel - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Martín-Santos Laffon, Rocío - Institut Municipal d'Investigació Mèdica

CONTACTA AMB NOSALTRES

Suport Departamental
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935813831

d.psic.salutarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona