Grups de Recerca


- Gabinet de Comunicació i Educació

Director:
Dr. José Manuel Pérez Tornero

El Gabinet de Comunicació i Educació és un grup consolidat amb l'objectiu de potenciar la investigació en un camp de confluència entre dues disciplines: la Comunicació i l'Educació. Des de la seva creació, ha desenvolupat iniciatives destinades a integrar, amb consciència i llibertat, les noves tecnologies de la comunicació en la denominada societat global o del coneixement. El Gabinet de Comunicació i Educació ha estat reconegut per AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya com a Grup d'Investigació Consolidat en funció de la seva trajectòria, projecció i desenvolupament. Les principals àrees d'investigació del Gabinet són: la televisió educativa, l'educació en mitjans, el desenvolupament i gestió de projectes educatius, els multimèdia educatius i l'educació en xarxes.
 

- Grup de Recerca d'Història del Periodisme (HISPER)

Director: Dr. Josep Maria Figueres

El periodisme esdevé una activitat de gran relleu en la societat actual per la necessitat que desperta el seu consum i per la influència que comporta. El paper dels mitjans de comunicació és estudiant des de diverses posicions i des de moltes mirades més enllà de la descriptiva (història dels periodistes, història dels mitjans, estudi de contingut, anàlisi de recepció, d'impacte social, etc.) i penetrant en l'àmbit crític com a plataforma de coneixement imprescindible pel coneixement d'una societat. Per ajudar-hi s'ha creat el 2011 el grup de recerca HISPER aprovat oficialment el mateix any per la UAB.  Entre les activitats que desenvolupa hi destaca el suport a les Jornades d'Història del Periodisme (UAB i UPF), als guardons «Ploma d'Or» (UAB), a la revista Gazeta. Revista d'història de la premsa (IEC) i altres activitats com jornades d'estudi, cicles de conferències i altres accions conjuntes a més de recerques específiques.

 

- Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP)

Dirigit per: Dra. Amparo Moreno

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural porta a terme la investigació, la recerca i la creació d'un nou model de gestió de la informació que permeti avançar cap a una nova manera d'entendre el paper de la informació i del conjunt de la societat en el desenvolupament i la gestió de l'espai públic. Entenem que des de la Universitat tenim l'obligació de trobar aquestes noves maneres de gestió de la informació. És evident que per aconseguir aquesta tasca de recerca i d'aplicació de nous processos, cal establir noves relacions en cadascun dels escenaris. La diversitat de funcionament d'administracions i d'institucions públiques fan necessària una intervenció personalitzada i un model adequat a cada realitat. 

 

- Laboratori de Prospectiva i Rerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC)

Co-dirigit per: Marcial Murciano i Teresa Velázquez

El grup d'investigació LAPREC està especialitzat en: Polítiques de Comunicació  i Industries Culturals per regions; Estudis culturals, anàlisi del discurs i comunicació; Cooperació internacional al Desenvolupament i Comunicació per regions . Observatoris del LAPREC: l'Observatori Mediterrani de Comunicació (OMEC) i l'Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC). El LAPREC consta de quatre responsables de programes d'investigació, vint investigadors i tres becaris adscrits als projectes de recerca.
 

- Observatori de Ficció Televisiva i Noves Tecnologies (OFENT)

Directora: Dra. Charo Lacalle

OFENT és un Observatori de Ficció Espanyola i Noves Tecnologies, dedicat a l'anàlisi de la producció, programació i recepció dels continguts de la ficció i la seva extensió a la web 2.0., Així com a l'estudi dels gèneres limítrofs entre la ficció i la informació . L'Observatori constitueix una plataforma per a l'exploració de noves propostes metodològiques, integrades en l'anàlisi sociosemiòtic de la retroalimentació entre la ficció televisiva i el context cultural on es produeixen i es consumeixen els programes.
 
Els principals objectius del OFENT són els següents:
 

  • Explorar la construcció d'identitats socials en les noves narratives transmediàtiques (joves, gènere, immigració, etc.).
  • Potenciar la formació d'investigadors joves, mitjançant la realització de diferents projectes i tesis doctorals sorgits a partir de les propostes teòrico-metolológicas del OFENT.
  • Contribuir a la difusió del coneixement a través de l'observació i anàlisi dels fenòmens mediàtics i culturals, examinats en referència al context cultural on es generen i es retroalimenten.
Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Enllaç Doctorat Blog del Doctorat

 

Mendeley Institucional Mendeley Institucional

 

Recercat Dipòsit de la Recerca de Catalunya

 

Pàgina web del servei de biblioteques Pàgina web del servei de biblioteques

 

Guia temàtica de comunicació Guia temàtica de comunicació

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona