Grup d'Estudis "República i Democràcia"


 Enllaç extern:  http://grupsderecerca.uab.cat/republicaidemocracia/

Grup reconegut per la Generalitat l’any 2009 com a Grup Consolidat (2009 SGR 255)

La major part dels membres que constitueixen el Grup d’Estudis “República i Democràcia” (GERD) porten anys treballant de forma conjunta en tasques de recerca que s’han concretat en col•laboracions a projectes de recerca finançants pel MEC/MICINN o la Generalitat de Catalunya, publicacions conjuntes a obres col•lectives, organització de Jornades, Col•loquis i altres activitats acadèmiques, etc. Dintre de l’àmbit de la UAB (universitat a la qual s’adscriu el GERD) aquesta activitat de recerca s’havia realitzat fins ara en el Grup d’Estudis d’Història Social i Cultural (GREHSIC), grup reconegut per la UAB l’any 2007, i que és al seu torn el resultat de la confluència en un sol grup dels investigadors de dos grups de llarga trajectòria també al si d’aquesta universitat (GRHISO i ARTICCLE, tots dos reconeguts pel Consell de Govern de la UAB i adscrits al Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB). El GERD es nodreix, per tant, d’aquesta experiència conjunta de recerca i de la incorporació d’algus investigadors/es d’altres universitats espanyoles i estrangeres amb qui també hi ha vincles de treball conjunt en el passat i projectes concrets de col•laboració en el futur.

Composició del grup

Director: Francisco Morente Valero (Professor Titular-UAB)

Membres: Alejandro Andreassi Cieri (Professor Titular-UAB), Francesc Bonamusa Gaspà (Catedràtic-UAB), Pere Gabriel Sirvent (Catedràtic-UAB), Ferran Gallego Margaleff (Professor Titular-UAB), Natacha Lillo (Maître de conférence-Université Paris Diderot ─Paris VII─),María Llombart Huesca (Maître de conférence-Université Paris VIII), José Luis Martín Ramos (Catedràtic-UAB), Marie-Linda Ortega (Professeure-Université de Toulouse-Le Mirail), Jordi Pomés Vives (Professor Titular-UAB), Josep Puigsech Farràs (Professor associat-UAB), Aleix Purcet Gregori (becari-UAB), Javier Rodrigo Sánchez (Investigador Ramón y Cajal-UAB), Carolina Rodríguez López (Professora ajudant-UCM), Joan Serrallonga Urquidi (Catedràtic-UAB), Josep Maria Solé i Sabaté (Catedràtic-UAB), Nuria Tabanera García (Professora Titular-UV)

A més dels membres estables del GERD, el grup compta amb la col•laboració d’altres professors del Departament (membres del GREHSIC) i d’altres universitats catalanes, així com d’un important nombre de doctorands i alumnes de postgrau.

Objectius del GERD

Objectius generals

1. Consolidar un nucli de recerca a l’entorn de l’eix “República i Democràcia” que esdevingui referent dels estudis sobre aquesta temàtica tant a l’àmbit historiogràfic nacional com internacional. Aquest eix ha de permetre desenvolupar estudis que tinguin com a objecte les diferents experiències republicanes i/o democràtiques de la història contemporània catalana i espanyola (amb una atenció molt preferent per l’estudi comparatiu amb l’Europa occidental), però també, d’una forma més transversal, l’estudi de classes i moviments socials, partits polítics i sindicats, les seves respectives cultures polítiques, així com els seus projectes polítics, econòmics, socials i culturals que d’una manera o altra han contribuit a fer avançar (o s’han oposat a) la construcció de la ciutadania republicana i dels Estats democràtics a Catalunya, Espanya i l’Europa occidental.

2. Donar la màxima difusió possible a aquesta recerca mitjançant, entre altres vies, la publicació dels seus resultats (en llibres, publicacions col•lectives, articles...), la participació a congressos i l’organització de jornades de debat de caràcter universitari. Sense descuidar la importància de tenir presència als medis de comunicació (premsa, ràdio, televisió). En aquest sentit, garantir molt especialment la difusió internacional de la recerca mitjançant publicacions a revistes d’àmbit internacional, així com dotar d’aquest caràcter a algunes de les activitats de debat acadèmic que s’organitzaran durant els propers cinc anys. Es procurarà també fer arribar les publicacions del grup als principals arxius, biblioteques, centres de documentació i centres de recerca d’Europa i Amèrica.

3. Formar personal investigador en les línies de recerca que identifiquen el GERD

Objectius específics

1. Desenvolupament de les següents línies de recerca:

1.1. Nacionalisme, democràcia i classes populars. Una temàtica que s’inscriu en el debat sobre la configuració de les cultures polítiques dels sectors populars i obrers dins la societat contemporània. A destacar que hom incorpora en especial la història més cultural i simbòlica de les mateixes, i que afronta la problemàtica dels complexos processos de ‘nacionalització’ dels estats liberals al llarg dels segles XIX i  XX.

1.2. Polítiques socials del projecte republicà. Una temàtica bàsica per a valorar els efectes del projecte republicà és la construcció d’un sistema social nou, progressista, valent. És a dir, en àmbits concrets com l’educació, les condicions de vida, l’assistència social, la sanitat, l’habitatge, l’oci, governació... Tots aquells temes que situen el republicanisme front a les qüestions concretes.

1.3. Polítiques republicanes de finances i de Defensa militar. Les qüestions financeres i militars configuren un conjunt d'atribucions bàsiques en el desenvolupament de la Segona República espanyola. Difícilment podem entendre aquest període sense el seu coneixement (Pressupostos, relacions comercials internacionals, atribucions bancàries, indústries de guerra, etc.). A més la seva assumpció per part de la Generalitat de Catalunya significà l'obtenció d'unes cotes d'autonomia mai aconseguida ni abans ni després.

1.4. Feixisme i antifeixisme: rebuig i defensa de la democràcia. Es tractarà d’analitzar i interpretar les característiques ideològiques, polítiques, socials i culturals de la proposta feixista, així com de la resposta a aquesta en termes de defensa i reconsideració de la democràcia (més enllà —tot i que incloent-la— de la seva acepció més formalista) per part de les classes populars i els projectes polítics que s’hi identifiquen.

Tesis doctorals dirigides per membres del GERD (des de 2005)

Francisco Miguel De Toro Muñoz, Nazismo y resistencia en Austria. Oposición, disentimiento, consenso y policía política. Viena (1938-1942). Director: Pere Gabriel Sirvent. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 29/09/2005

José Luis Negreira Verjillos, Guerra civil i Franquisme a Cerdanyola del Vallès (1936-1977). Director: Francesc Bonamusa Gaspà. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 27/01/2006

Julien Lanes, Roberto Robert (1827-1874): La République des Lettres. Directora: Marie-Linda Ortega. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Université Paris IV. Data de lectura: novembre 2006

Carlos Francisco Hernández Rodríguez, El mundo del trabajo en las plantaciones del pacífico sur costarricense: movilización, protesta y control social del trabajo (1948-1984). Director: Pere Gabriel Sirvent. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 24/01/2007

Manuel Martín Pascual, Aigua i societat a Barcelona entre les dues Exposicions, 1888-1929. Director: Joan Serrallonga Urquidi. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 02/07/2007

Josep Puy Juanico, La beneficència a Catalunya a mitjans del segle XIX. Director: Francesc Bonamusa Gaspà. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 07/03/2008

Ramon Alquézar Aliana, Esquerra Republicana de Catalunya. La seva gestió al municipi de Barcelona (1931-1939), Director: Francesc Bonamusa Gaspà. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 14/11/2008

Jordi Viader Riera, Cent anys d’indústria làctia a Catalunya (1879-1979). Els Viader, industrials lleters. Director: Francesc Bonamusa Gaspà. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 23/09/2009

Jacint Merino Sánchez, El fracàs de l’aixecament militar de juliol de 1936 a Catalunya: el general Manuel Goded Llopis (la fi d’un militar colpista). Director: Francesc Bonamusa Gaspà. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 12/02/2010

Ramon Batalla Galimany, Jaume Miravitlles i Navarra. Intel·lectual, revolucionari i home de govern. Els anys joves,1906-1939. Director: Pere Gabriel Sirvent. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 26/11/2010
 
Carlos Lopez Rovira, La conquesta de Catalunya. Diari d'operacions de l'Exèrcit del Nord (desembre de 1938- febrer de 1939). Director: Francesc Bonamusa Gaspà. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 14/10/2010
 
Aleix Purcet Gregori, La reacció dels estudiants. Feixisme, joves i món universitari durant la Segona República espanyola (1931-1936). Director: Ferran Gallego Margaleff. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 28/06/2010
 
José Montiel Pastor, La crisis del model tradicional d’abandonament infantil 1890-1936. Director: Joan Serrallonga Urquidi. Universitat/Centre de Recerca/ Institució a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Autònoma de Barcelona. Data de lectura: 04/03/2011

Projectes d’investigació competitius dirigits per membres del grup (2002-2010)

Títol del projecte: «Las culturas del fascismo y el antifascismo en Europa (1894-1953)»

Entitat finançadora: Dirección General de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación
Referència/Códi de la concessió: HAR2008-02582
Import concedit: 40.000¤
Durada del projecte: des de 1/1/2009 fins a 31/12/2011
Investigador Principal: José Luis Martín Ramos
Membres i col•laboradors del GERD que hi participen: José Luis Martín Ramos, Alejandro Andreassi Cieri, Ferran Gallego Margaleff, Francisco Morente Valero, Josep Puigsech Farràs, Aleix Purcet Gregori


Títol del projecte: «Selecció de materials iconogràfics de la Generalitat i la República i de Macià i organització d’una sessió monogràfica de debat sobre aquesta iconografia»

Entitat finançadora: Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Referència/Codi de la concessió: 240850
Import concedit: 2.000,00 ¤
Durada del projecte: des de/d’  2008  fins a  2008
Investigador/a principal: José Luis Martín Ramos
Membres del grup que hi participen: Bonamusa Gaspà, Francesc, Gabriel Sirvent, Pere, Martín Ramos, José Luis, Serrallonga, Joan

Títol del projecte: «España y Nación en Cataluña. Ciudadanía y construcción nacional española».

Entitat finançadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: HUM2005-06976
Import concedit: 17.850 ¤
Durada del projecte: des de 31-12-2005 fins a 31-12-2008
Investigador/a principal: Pere Gabriel i Sirvent
Membres del grup que hi participen: Gabriel Sirvent, Pere; Martín Ramos, José Luis; Pomés Vives, Jordi


Títol del projecte: «La revolución conservadora (1914-1945). La modernización de la cultura de la extrema derecha en Europa y España»

Entitat finançadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: HUM2004-01840/HIST
Import concedit: 20.700 ¤
Durada del projecte: des de 13-12- 2004   fins a 13-12- 2007
Investigador/a principal: Francisco Morente Valero
Membres del grup que hi participen: Andreassi Cieri, Alejandro;Gallego Margaleff, Ferran; Morente Valero, Francisco


Títol del projecte: «Técnicas terroristas españolas antes de 1939: “Grupos específicos”, su origen y alcance en el anarquismo»

Entitat finançadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: HUM2005-06908/HIST
Import concedit: 5.000 ¤
Durada del projecte: des de 13-12-2005    fins a13-12-2008
Investigador/a principal: Enric Ucelay Da Cal/ Francisco Morente Valero (any 2008)
Membres del grup que hi participen: Francisco Morente Valero


Títol del projecte: «Bicentenario de la muerte de Immanuel Kant (1724-1804)»

Entitat finançadora: Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia
Referència/Codi de la concessió: BHA2002-11827-E
Import concedit: 3.000 ¤
Durada del projecte: des de  7/4/2004  fins a  6/4/2005
Investigador/a principal: Ferran Gallego Margaleff
Membres del grup que hi participen: Andreassi Cieri, Alejandro; Gallego Margaleff, Ferran; Morente Valero, Francisco

Activitats del GERD-GREHSIC (des de 2005)

El GERD organitza de forma regular seminaris, conferències i taules rodones. Juntament amb això, el grup ha organitzat en els últims anys les següents

Jornades

«INTEL•LECTUALS I FRANQUISME (1936-1956)»

• Amb la participaicó de la professora Mechthild Albert (Universitat de Bonn) i dels professors Feran Gallego (UAB), Javier Muñoz Soro (UCM) i Nicolás Sesma Landrin (Instituto Universitario Europeo-ILE)
• Data de celebració: 20/5/2010
• Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona
«1940. L’ANY DE LA VICTÒRIA DEL FEIXISME»

• Amb la participació de la professora Annie Lacroix-Riz (Université Paris VII), Vincent Parelló (Université de Montpellier), Alejandro Andreassi (UAB) i José Luis Martín Ramos (UAB)
• Data de celebració: 12/5/2010 i 2/6/2010
• Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona


«REFLEXIONS SOBRE OCTUBRE 1934»

• Amb la participació de la professora Sandra Souto Kustrin (Instituto de Historia del CSIC), Francisco Erice (Universidad de Oviedo), Ferran Gallego (UAB) i Ramon Alquézar (UAB)
• Data de celebració: 28i 29/10/2019
• Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona

«LA INTERNACIONAL COMUNISTA EN LA HISTÒRIA »

• Amb la participació dels professors Aldo Agosti, Claudio Natoli, Josep Puigsech i José Luis Martín Ramos
• Data de celebració: 21/4/2009
• Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona


«FRANCESC MACIÀ: IMATGE I REPÚBLICA»
• Amb la participació de Enric Ucelay Da Cal (UPF), Immaculada Julián (UB), Fèlix Fanés (UAB), Montserrat Besses (Televisió de Catalunya) i Anna Sallés (UAB)
• Data de celebració: 16/12/2008
• Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona

«HITLER, 75 ANYS». A 75 anys de l’arribada de Hitler al poder.

Primera part, celebrada en la Universitat Autònoma de Barcelona amb la participació dels següents professors i investigadors: Alberto Reig Tapia (Universitat Rovira i Virgili), Javier Rodrigo (Universidad de Zaragoza), Francisco Morente  i Alejandro Andreassi (UAB).
• Dates de celebració: 11/4/2008, 25/4/2008.

Segona part (coorganitzada amb el Goethe Institut de Barcelona), realitzada  al Goethe Institut de Barcelona,  amb la participació del professor Ferran Gallego (UAB) i el Dr. Harald Welzer, (Director del Center for Interdisciplinary Memory Research –CMR- al Kulturwissenschaftliches Institut, de Essen).
• Data de celebració: 28/10/2008.


«FRANCESC MACIÀ I LA REPÚBLICA (1931-2008)»
• Amb la participació de Francesc Bonamusa (UAB) i  Josep M. Roig i Rossich (Director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya -Generalitat de Catalunya-)
• Data de celebració: 14/4/2008.
• Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona

«SOLIDARITAT CATALANA I ESPANYA ARA FA CENT ANYS (1907-2007)»
• Amb la participació de José Luis Martín Ramos (UAB), Enric Ucelay da Cal (UPF), Borja de Riquer (UAB), Pere Gabriel (UAB), Joan Serrallonga (UAB), Fernando Martínez (Universidad de Almería), Miguel Cabo (Universidad de Santiago de Compostela), Ludger Mees (Universidad del País Vasco), Jordi Pomés (UAB), Ramon Alquézar (UAB), Gemma Rubí (UAB), Francesc Espinet (UAB).
• Dates de celebració: 13 i 14/12/2007
• Lloc de celebració: Universitat Autònoma de Barcelona

«II JORNADES DE DEBATS INTERUNIVERSITÀRIES D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA: ELS FETS DE MAIG: REVISIÓ HISTORIOGRÀFICA».
• En aquestes jornades varen participar especialistes de les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Rovira i Virgili, com: Ferran Gallego (UAB), Francesc Bonamusa (UAB), Susana Tavera (UB), Josep Sánchez Cervelló (URV), Josep Puigsech (UAB), Andreu Mayayo (UB), Pelai Pagès (UB), José Luis Martín Ramos (UAB).
• Data de celebració: 25/5/2007.
• Lloc de celebració: Museu d’Història de Catalunya.

«JORNADES REPÚBLICA I REPUBLICANISME. PER LA SEVA LLIBERTAT I LA NOSTRA 75è Aniversari de la Segona República (1931-1939)». Jornades de Debat Interuniversitàries (Girona i Bellaterra).
• Amb la participació de professors i investigadors de les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona,  Girona i Lancaster (UK): Chris Ealham, Miquel Izard, Francesc Espinet, José Luis Martín Ramos, Francesc Bonamusa, Teresa Ferré,  Ramón Alquézar, Francisco Morente, Enric Ucelay da Cal, Alejandro Andreassi i Arnau Gonzàlez i Vilalta, Anna Maria Garcia, Genís Barnosell.
• Dates de celebració: 24/3/2006 i 26/5/2006
• Lloc de celebració: Universitat de Girona i Universitat Autònoma de Barcelona

Publicacions derivades d’aquestes activitats:

* Les ponències presentades a les JORNADES SOLIDARITAT CATALANA I ESPANYA ARA FA CENT ANYS (1907-2007)» han estat publicades a: Francesc Espinet i Gemma Rubí (eds.), Solidaritat Catalana i Espanya (1905-1909), Barcelona, Editorial Base, 2008.

* Les ponències presentades a les JORNADES REPÚBLICA I REPUBLICANISME, s’han publicat en la pàgina web

http://republica-republicanisme.uab.es/   el mateix any de la seva realització.

* Les ponències presentades a les II JORNADES DE DEBATS INTERUNIVERSITÀRIES D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA: ELS FETS DE MAIG: REVISIÓ HISTORIOGRÀFICA, han estat publicades a: José Luis Martín (ed.), Els Fets de Maig, s.l., El Viejo Topo, 2010. 

AGAUR Agència de Gestió i Ajuts Universitaris de Catalunya

 

MINECO Ministerio de Economía y Competitividad

 

MECD Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 

ANECA Web de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

 

AQU Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

 

FECYT Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia

 

Red IRIS Ministerio d'Indústria, Energia i Turisme

 

Portal UAB d'indexs i revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de publicacions

 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Història Moderna i Contemporània
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 1186

d.h.modernaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona