Línies


Les línies de recerca del departament, junt amb el nom dels professors responsables, s’indiquen a continuació:


Àrea de Genètica


• Causes i conseqüències de les reordenacions cromosòmiques. Alfredo Ruiz.
• Impacte evolutiu  dels elements transponibles. Alfredo Ruiz.
• Evolució molecular i estructural dels genomes. Alfredo Ruiz.
• Mecanismes genètics i ecològics que promouen biodiversitat en comunitats naturals. Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
• Evolució molecular d'elements genètics mòbils en híbrids interespecífics i en poblacions naturals colonitzadores. Antonio Fontdevila, Maria Pilar Garcia Guerreiro.
• Arquitectura genètica de l'especiació. Antonio Fontdevila.
• Base genètica de l'adaptació tèrmica. Mauro Santos.
• Potencial evolutiu d'espècies endèmiques. Mauro Santos, Enrico Rezende.
• Evolució de sistemes genètics primitius. Mauro Santos.
• Estudi de l'estructura de poblacions naturals de Drosophila utilitzant marcadors moleculars. Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
• Filogènia molecular del complex buzzati (grup repleta; gènere Drosophila). Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
• Evolució molecular d'elements genètics mòbils en híbrids interespecífics i en poblacions naturals. Antonio Fontdevila, Mauro Santos.
• Inestabilitat genètica híbrida interespecífica deguda a transposició d'elements mòbils en Drosophila. Antonio Fontdevila, Maria Pilar Garcia Guerreiro.
• Expressió del retrotransposó Osvaldo en línies i híbrids interespecífics de Drosophila. Antonio Fontdevila, Maria Pilar Garcia Guerreiro.
•Taxes d'ocupació d'elements transposables en poblacions originals i colonitzadores de Drosophila mitjançant la tècnica d'hibridació "in situ" en cromosomes politènics. Antonio Fontdevila, Maria Pilar  Garcia Guerreiro.
• Anàlisi bioinformàtica de la diversitat nuclootídica. Antonio Barbadilla.
• Associació genotip-fenotip. Antonio Barbadilla.
• Models matemàtics de formació de patró i evolució morfològica. Isaac Salazar.
• Morfometria d'embrions i evolució. Isaac Salazar.
• Biomonitorització de poblacions humanes per a la determinació del risc genètic d'exposicions ambientals, laborals o terapèutiques. Ricard Marcos, Amadeu Creus, Susana Pastor.
• Polimorfismes genètics com a factors de susceptibilitat individual. Ricard Marcos, Amadeu Creus, Antònia Velázquez, Susana Pastor.
• Detecció i mecanismes de genotoxicitat de contaminants ambientals. Ricard Marcos, Amadeu Creus, Alba Hernández.
• Genètica o biologia molecular de l'anèmia de Fanconi i d'altres malalties rares resultants d'errors en la reparació de les lesions a l'ADN. Jordi Surrallés, Massimo Bogliolo.


Àrea de Microbiologia


• Bases moleculars de la patogènesis i resistència a fàrmacs de Mycobacterium tuberculosis. Isidre Gibert .
• Detecció i caracterització de mecanismes de resistència, principalment resistències a betalactàmics en enterobacteris. Beatriz Mirelis, Ferran Navarro.
• Detecció y caracterització de la resistència a antituberculosos en micobacteris i la seva epidemiologia. Pere Coll.
• Diagnòstic ràpid de les malalties infeccioses amb especial interès en Virologia, Parasitologia i Micologia. Carme Muñoz , Ferran Sánchez , Núria Rabella. Núria Margall, Roser Pericas.
• Disseny de sensors microbians per a aplicacions biotecnològiques, clíniques i ambientals. Jordi Mas, Olga Sánchez.
• Efecte dels contaminants: hidrocarburs i metalls en les poblacions de microorganismes d'ambients naturals i artificials. Isabel Esteve, Antoni Solé.
• Estudi de la diversitat microbiana en sistemes agrícoles. Impacte de tractaments fitosanitaris. Núria Gaju, Maria Ramos Martínez-Alonso.
• Genòmica de patògens bacterians adreçada a la identificació de factors de virulència i al disseny de noves vacunes. Jordi Barbé, Susana Campoy, Montserrat Llagostera.
• Utilització dels micobacteris ambientals en l’estudi de la tuberculosi i en el tractament del càncer. Marina Luquin, Esther Julián.
• Mecanismes de regulació de l'expressió gènica en bacteris patògens. Jordi Barbé, Susana Campoy.
• Síntesis de precursors del DNA i patogènesis. Isidre Gibert.
• Estudi dels mecanismes de resistència als antibacterians. Guillem Prats.

• Aplicacions biotecnològiques dels bacteriòfags. Montserrat Llagostera, Maria Pilar Cortés.

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

RefWorks Gestor de referències bibliogràfiques

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

2018 Serra hunter 2018 Serra hunter

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona