Pla de mobilitat de la UAB


Amb l’objectiu de desenvolupar el Pla Estrat?gic d’Accessibilitat, i conscient que l’accessibilitat de la UAB com a node metropolità precisa de la participació de totes les administracions responsables (UAB, Ajuntament de Cerdanyola, Autoritat Territorial de la Mobilitat i Generalitat de Catalunya), la UAB va implicar aquestes administracions en l’elaboració d’una eina de planificació amb mesures concretes, pressupost i calendari definits i compromisos polítics ferms. Aquesta eina és el Pla de Mobilitat de la UAB.

El PMUAB té com a objectiu incrementar l’accessibilitat a la Universitat prenent com a referència els mateixos principis i les mateixes línies estratègiques del Pla Estratègic com a document polític.

És a dir, amb la sostenibilitat, la seguretat i l’equitat social com a referència, les seves línies estratègiques i les mesures que proposa estan orientades a potenciar el transport col•lectiu, els desplaçaments en bicicleta o a peu, així com a assolir un ús més racional del vehicle privat.

El primer Pla de Mobilitat de la UAB es va aprovar al 2008. La seva aplicació fou d'un 77% en les actuacions previstes. Actualment, la UAB ja compta amb el seu segon Pla de Mobilitat 2018-24 que es pot consultar a continuació: 

 

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats