GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ I TREBALL (GRET)
 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Edifici B. Campus de la UAB (Despatx B3-073)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
Telèfon / fax: 93 581 17 89 / 93 581 28 27
Correu electrènic de contacte: Rafael.merino@uab.cat
Adreçaa web pròpia:http://grupsderecerca.uab.cat/gret 
Director: Rafael Merino Pareja
Descripció del grup:
El Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) neix l'any 1987 dins la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de constituir un equip de recerca estable, focalitzat en l'estudi de la relació entre els sistemes d'ensenyament (formal i no formal) i el sistema productiu i el mercat de treball.
 
El treball de recerca del GRET està organitzat entorn de tres línies de treball per a les quals el grup de recerca s'ha constituít com a punt de referència en el nivell local, català, espanyol, europeu i, fins i tot en alguns casos, intercontinental. Aquestes línies de recerca són:
  • Joventut i transició escola-treball.
  • Expansiò educativa, competències i mercat de treball.
  • Estudis universitaris i mercat de treball.
Línies de recerca:
  • Anàlisi teòrica de les relacions entre educació i treball.
  • Construcció d'itineraris de transició a la vida adulta .
  • Necessitats de competències per a l'economia i sistemes d'educació i formació.
  • Investigació internacional comparada.
  • Avaluació de polítiques píbliques d’educació, formació i treball.
  • Suport i assessorament a projectes d’intervenció sobre la temàtica de referència.
BIBLIOTECAS Servicio de Bibliotecas de la UAB

 

BUSCADOR DE AYUDAS Beques i Ajuts

 

SUMMA Acceso a SUMMA para el PDI

 

OBSERVATORIO IGUALDAD Observatorio para la Igualdad de la UAB

 

EGRETA Entorno para la Gestión de la Investigación y la Transferencia

 

CONTACTA CON NOSOTROS

Departamento de Sociología

Edifici B, Carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T + 34 93 581 11 52
d.sociologia@uab.cat

Os informamos que debido a la pandemia, la atención personalizada al departamento de Sociología será de forma virtual. Para cualquier trámite o consulta puede contactar con el departamento por email: d.sociologia@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona