Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB

La convocatòria parteix del conveni que va signar l'ICD amb la Facultat de Dret de la UAB per convocar un premi al millor treball de cada una de les titulacions que imparteix la Facultat pel curs 2014-2015.  A partir del curs 2015-2016, l'Observatori posa en marxa aquesta iniciativa però fent-ho extensible a totes les facultats de la UAB. A partir del curs 2018-2019, la convocatòria rep una subvenció de 1.000€ per part de l'ICD.

Aquests premis tenen com objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i la no discriminació a partir de fomentar el seu interès en la recerca. Així mateix, volem incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Qui pot participar, procediment i terminis 

Aquesta convocatòria està oberta a l’alumnat de grau de qualsevol Facultat de la UAB que hagi realitzat el seu Treball de Fi de Grau el curs 2018-2019 i compleixi els següents requisits:

  1.  El treball pot ser de qualsevol disciplina. Ha d’haver estat elaborat com a Treball de Fi de Grau dins del curs 2018-2019 i haver obtingut una nota mínima de 8,5.
  2.  El treball ha d’aplicar la perspectiva de gènere en l'abordament del fenòmen objecte de la seva investigació que es descriu en l’apartar 3 de les bases.
  3.  L’extensió dels treballs i l’idioma dels mateixos serà d’acord a les normes establertes per cada Facultat.
També poden presentar-se a la convocatòria Treballs de Fi de Grau col·lectius.  

L’alumnat que vulgui participar en la convocatòria haurà d’inscriure’s omplint el formulari on-line, i adjuntant a través del mateix formulari el seu treball en format PDF i còpia d’expedient acadèmic del grau per tal d’acreditar la qualificació obtinguda.

El termini per a presentar-se a la convocatòria del premi finalitza el 20 de setembre de 2019.

Premi

L’Observatori per a la Igualtat atorgà el premi al millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere per a cada grau
De la totalitat dels premis atorgats per grau, es concediran els millors treballs amb perspectiva de gènere per àmbit de coneixement, un màxim de quatre:

  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de Ciències, Biociències i Tecnologies
  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques
  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de les Arts i  Humanitats
  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de Ciències de la Salut

El premi consistirà en un Diploma emès per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB per a cadascuna de les persones autores dels treballs guardonats per a cada grau. Així mateix, l’Observatori per a la Igualtat de la UAB publicarà els Treballs a la seva web i en farà difusió, reservant-se el dret d’ús del contingut de la investigació sense perjudici d’allò establert a la normativa sobre drets d’autor.

Cadascun dels millors treballs de fi grau atorgats per àmbit de coneixement rebran, com a mínim, la quantitat de 250€* i l’especificació d’aquest premi en el Diploma. En el cas de declarar desert el premi en un o més àmbits de coneixement, l’import corresponent es repartirà de manera equitativa entre els treballs finalment premiats per àmbit.

El premi s’entregarà en un acte acadèmic dins el Campus de la UAB, el qual es realitzarà el mes de novembre o desembre de 2019.

(*) El premi està subjecte a la tributació per part de les persones premiades i segons la normativa fiscal vigent.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

CONSULTA LES BASES!