Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB

Presentació

La convocatòria parteix del conveni que va signar l'ICD amb la Facultat de Dret de la UAB per convocar un premi al millor treball de cada una de les titulacions que imparteix la Facultat pel curs 2014-2015. A partir del curs 2015-2016, l'Observatori posa en marxa aquesta iniciativa però fent-ho extensible a totes les facultats de la UAB. A partir del curs 2018-2019, la convocatòria rep una subvenció de 1.000€ per part de l'ICD.

Aquests premis tenen com objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i la no discriminació a partir de fomentar el seu interès en la recerca. Així mateix, volem incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Qui pot participar, procediment i terminis

Aquesta convocatòria està oberta a l’alumnat de grau de qualsevol Facultat de la UAB que hagi realitzat el seu Treball de Fi de Grau el curs 2019-2020 i compleixi els següents requisits:

  1. El treball pot ser de qualsevol disciplina. Ha d’haver estat elaborat com a Treball de Fi de Grau dins del curs 2019-2020 i haver obtingut una nota mínima de 8,5.
  2. El treball ha d’aplicar la perspectiva de gènere en l'abordament del fenòmen objecte de la seva investigació que es descriu en l’apartat 3 de les bases.
  3. L’extensió dels treballs i l’idioma dels mateixos serà d’acord a les normes establertes per cada Facultat.

També poden presentar-se a la convocatòria Treballs de Fi de Grau col·lectius.

L’alumnat que vulgui participar en la convocatòria haurà d’inscriure’s omplint el formulari on-line. Un cop rebuda la inscripció, es donarà accés a l'espai dels premis al campus virtual de la UAB, on l'alumnat haurà de lliurar dins del termini establert el seu TFG i l'expedient acadèmic del grau per tal d'acreditar la qualificació obtinguda, tots dos en PDF amb el següent format:

Arxiu del treball del TFG: NIU_titolbreu_grau.pdf
Arxiu de l'expedient acadèmic: NIU_grau.pdf

El PDF del treball no podrà contenir cap referència a l'autoria del mateix assegurant el seu anonimat. Les úniques identificacions seran el títol, el grau i el NIU de la persona o persones autores. Els TFG que continguin l'autoria seran retornats i no podran concursar fins que es presentin correctament.

El termini per a presentar-se a la convocatòria del premi finalitza l'1 de desembre de 2020.

Premi

L’Observatori per a la Igualtat atorgà el premi al millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere per a cada grau.
De la totalitat dels premis atorgats per grau, es concediran els millors treballs amb perspectiva de gènere per àmbit de coneixement, un màxim de quatre:

  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de Ciències, Biociències i Tecnologies
  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques
  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de les Arts i  Humanitats
  • El millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere de l’àmbit de Ciències de la Salut

El premi consistirà en un Diploma emès per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB per a cadascuna de les persones autores dels treballs guardonats per a cada grau. Així mateix, l’Observatori per a la Igualtat de la UAB publicarà els Treballs a la seva web i en farà difusió, reservant-se el dret d’ús del contingut de la investigació sense perjudici d’allò establert a la normativa sobre drets d’autor.

Cadascun dels millors treballs de fi grau atorgats per àmbit de coneixement rebran, com a mínim, la quantitat de 250€* i l’especificació d’aquest premi en el Diploma. En el cas de declarar desert el premi en un o més àmbits de coneixement, l’import corresponent es repartirà de manera equitativa entre els treballs finalment premiats per àmbit.

El premi s’entregarà en un acte acadèmic retransmès en directe el dia 24 de març de 2021, a les 12:00h. pel canal Youtube de la UAB.

(*) El premi està subjecte a la tributació per part de les persones premiades i segons la normativa fiscal vigent.

CONSULTA LES BASES!

FORMULARI INSCRIPCIÓ

RESOLUCIÓ DELS PREMIS

Els premis als millors TFG amb perspectiva de gènere per àmbit de coneixement amb dotació econòmica d'enguany han estat atorgats a: 

Arts i Humanitats

Feminismo y LGTB+ en "Sailor Moon": Género e inclusión en un producto cultural japonés             
Autoria: Marina Albaladejo Pérez
Grau: Estudis d'Àsia Oriental
Resum: El present treball ofereix una anàlisi de gènere i inclusió de l'obra Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) de Takeuchi Naoko. S'estudia aquest producte cultural japonès des d'una perspectiva feminista, partint de la hipòtesis que l'obra va ser subversiva dins del món del manga, anime, i del gènere mahō shōjo del shōjo manga, en introduir la presencia d'elements feministes, personatges del col·lectiu LGTB+ i una diversitat amorosa i familiar que es distancia dels patrons hegemònics.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213039?ln=ca

Ciències de la Salut

Indicadors de sospita en la violència de gènere
Autoria: Alejandro Coello González
Grau: Medicina
Resum: La violència de gènere és un tipus de violència dirigida a la dona pel simple fet de ser-ho. S'ha observat que hi ha un major ús dels recursos sanitaris per part de les dones maltractades, i és per això que els professionals sanitaris tenen un paper clau en la detecció precoç de la violència de gènere. No obstant, encara són diverses les limitacions i reticències a l'hora de realitzar demanar sobre el maltractament a les dones.  Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/215611?ln=ca

Ciències, Biociències i Tecnologies

La invisibilidad de las mujeres en los ensayos preclínicos: aproximación a los modelos animales
Autoria: Marta Vera Fernández
Grau: Biotecnologia
Resum: Aquest treball analitza la invisibilització que experimenten les dones en els assaigs preclínics, que es relaciona amb l'augment de les reaccions adverses a fàrmacs (ADRs). Els models animals femelles utilitzats tenen menys representació a causa de la suposició que el seu cicle estral proporciona resultats poc fiables en els experiments. L'augment en el nombre de dones que pateixen ADRs és la prova que el sexisme i l'androcentrisme de la ciència pot tenir un impacte en la nostra salut.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216509?ln=ca

Ciències Socials i Jurídiques

De la marginalitat a la centralitat política: la construcció del feminisme com a força hegemònica
Autoria: Andrea Lamich Collado
Grau: Ciència Política i Gestió Pública
Resum: El feminisme és a tot arreu. Als carrers els 8 de març; als mitjans de comunicació i a les xarxes socials; a l'agenda política i a la societat; i a les nostres vides diàries. La nova onada feminista ha arribat per quedar-se perquè ja res tornarà a ser igual. L'objectiu del treball neix de l'interès en conèixer com ha estat possible trencar amb la normalització de la desigualtat de gènere i, sobretot què passava abans perquè moltes no arribéssim a veure-la. La categoria d'anàlisi emprada és la d'hegemonia teoritzada per Antonio Gramsci. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213421?ln=ca

A més, també han estat premiats els següents treballs:

Escola d'Enginyeria

Alerta Feminista
Autoria: Ferran Sánchez Rodríguez
Grau: Enginyeria Informàtica Resum: Segons l'ONU una de cada tres dones pateix violència de gènere al llarg de la seva vida. Aquestes estadístiques posen en evidència la inseguretat i el risc que pateixen les dones en les societats actuals. Tenint en compte que molts d'aquests episodis de violència tenen lloc als espais públics, aquesta aplicació pretén ser una eina d'autodefensa al servei de les dones que els faciliti un suport mutu en els espais on són més vulnerables: els carrers. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211480?ln=ca

Facultat de Biociències

Estudio de la intersexualidad como herramienta para problematizar el sentido biológico de la clasificación dicotómica del sexo
Autoria: Zoe Garcia Castaño
Grau: Biologia
Resum: En aquest treball es proposa un projecte d'investigació dirigit a qüestionar la categoria de sexe, basant-se en la intersexualitat com a realitat que posa en debat la dicotomia mascle/femella. En aquest text, s'exposa breument un qüestionament de la ciència com a veritat universal, es fa un breu repàs de l'evolució en la història d'Occident del concepte de sexe i es presenten alguns arguments que defensen que el sexe és una construcció.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217084?ln=ca

The very many faces of Chipko: the role of gender in a grassroots environmental activism moviment
Autoria: Amisha Suraj Bhojwani
Grau: Biologia Ambiental
Resum: Chipko és un moviment ecologista que representa les comunitats de base i sorgeix a la dècada dels 70 al Nord de la Índia. Aquí la introducció d'un model de desenvolupament occidental afecta la subsistència de les dones rurals, directament per la mecanització de l'agricultura i indirectament per les conseqüències de la desforestació. En moltes ocasions, la literatura ho categoritza com a una mobilització liderada per dones, però hi ha una falta de consens entre les analistes. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216508?ln=ca

Problematització històrica dels conceptes "gènere" i "sexe" en la ciència occidental Autoria: Aura Blanch Torras
Grau: Genètica
Resum: En el present treball d’investigació es realitza un anàlisi històric, social i científic dels conceptes de gènere i sexe. Emprant eines heurístiques proporcionades per l’anàlisi feminista i històric, es parteix des de la primera concepció del sexe (prèvia a la dicotomia sexual i a la separació conceptual del gènere) fins a l’enteniment dicotòmic que es té actualment, passant alhora per diferents moviments ideològics i filosòfics que han portat a la redefinició científica dels conceptes i a problematitzacions en diversos moments històrics. 

Facultat de Ciències de la Comunicació
Realització d'un curtmetratge: "AURORA"
Autoria: Miquel Camarasa Sanchis, Sergio Delgado Asensio, Beatriz Fernández Valbuena, Andrea Romera Huerta
Grau: Comunicació Audiovisual
Resum: AURORA té una doble vida: per una banda, és un curtmetratge d'uns 10 minuts de durada; per l'altra, és també un spot d'uns 30 segons aproximadament. El TFG ha comprés totes les etapes del procés productiu: des de l'escriptura del guió fins a la postproducció i l'elaboració del futur pla de distribució. Es tracta d'una història que denuncia la violència de gènere a partir d'una relació tòxica entre dues persones grans. Ho fa mitjançant un estil surrealista i amb un poderós final. "AURORA" convida a la reflexió de l'espectador.

Sofia Casanova a través de sus crónicas, corresponsal en cinco guerras del siglo XX (1915­-1944)
Autoria: Eila Rodríguez Filgueiras
Grau: Periodisme Resum: El treball exposa l'obra de Sofia Casanova com a primera corresponsal de guerra espanyola per al diari ABC des de Polònia i Rússia, durant les dues guerres mundials, la Revolució Bolxevic, la Gran Guerra russa i la guerra polonès-soviètica. Per això, es van analitzar des del punt de vista periodístic, ideològic i personal 129 articles i cròniques escrites per la periodista entre 1915 i 1944. Per a una millor comprensió del seu treball, s'ha investigat i s'ha analitzat també la seva biografia, clau per entendre la seva personalitat i impacte en la seva obra.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213005?ln=ca

Facultat de Ciències de l'Educació

El sexisme del professorat a les aules de primària.  El llenguatge, la metodologia i la percepció
Autoria: Mariona Campmajó i Soldán
Grau: Educació Primària Resum: Partint d’un context social on el moviment feminista està molt present i crea molta controvèrsia sorgeix el meu interès per saber quin paper hi juga l’educació. Tot i que es veuen avenços pel que fa a lleis, projectes de centre i plans educatius, el dia a dia a les aules ha de ser molt diferent si la societat segueix rebutjant el canvi. En què ens estem equivocant perquè el fet de ser home o dona no ens suposi ni privilegis ni condemnes? 

Genderless? Les competències de gènere dels i les estudiants del grau d'Educació Primària de la UAB
Autoria: Mireia Gómez Mayoral
Grau: Pedagogia
Resum: L'educació és una de les bases per canviar les estructures socials. Per tant, un dels mètodes per erradicar la disparitat de gènere és incorporar la perspectiva de gènere al currículum acadèmic (Xarxa Vives, 2017) i, sobretot, formar als i les estudiants del grau universitari d'Educació Primària amb competències de gènere (AQU, 2018), per tal d'aplicar-ho a la seva pràctica professional. Per tot això, aquest article investiga concretament si al grau d'Educació Primària de la UAB l'alumnat adquireix competències de gènere, a través de l'anàlisi d'un informe de seguiment i entrevistes a docents i estudiants.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216810?ln=ca

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Gender and Religion: Holy Anorexia vs Anorexia Nervosa
Autoria: Amaya Haddock
Grau: Sociologia
Resum: L'objectiu d'aquest treball era donar a conèixer una perspectiva diferent de l'anorèxia nerviosa creant un marc que examinés la malaltia des d'un punt de vista històric i de gènere. Des d'aquesta perspectiva, la meva pretensió consistia en demostrar que l'anorèxia no és una malaltia moderna, com mostra la investigació, la seva manifestació es remunta a l'Edat Mitjana encarnada en les figures del que anomenem "Santes Sagrades del dejuni". 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213465?ln=ca

Facultat de Dret
La violència sexual en conflictes armats. Programa formatiu en l'àmbit militar espanyol
Autoria: Geòrgia Carrasquilla Lladó
Grau: Criminologia Resum: Aquest treball és un estudi de la violència sexual en conflictes armats. Les seves víctimes en són tant homes com dones i els seus perpetradors diversos, tot i que majoritàriament membres dels sistemes militars. Diversos factors expliquen aquest greu i invisibilitzat fenomen, la majoria provenen d'una ideologia global patriarcal, més intensa encara dins la institució militar, la qual premia la masculinitat entesa com a força i poder, i castiga la feminitat entesa com a debilitat i submissió. Es proposa un programa formatiu d'aplicació específica a les Forces Armades Espanyoles amb l'objectiu de prevenir la violència sexual. Finalment també es proposa un disseny d'enquestes de victimització com a instrument de recopilació de dades i d'avaluació del programa.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/215958?ln=ca

Justicia de género y movimiento social feminista. Un análisis desde la perspectiva de Nancy Fraser
Autoria: Andrea Lamich Collado
Grau: Dret
Resum: A partir de la teoria de la justícia de Nancy Fraser, el treball examina les propostes i reivindicacions del moviment feminista de l'estat espanyol per tal de comprovar la relació i influencia del marc teòric elaborat per l'autora. Alhora, s'aporta una reflexió sobre el debat de la prostitució a través de la lent desenvolupada per la professora nord-americana. En un moment de desig de transformació profunda de la realitat social per part del moviment social feminista, el marc analític i les categories teoritzades per Nancy Fraser ens permeten clarificar el conjunt de qüestions que han de ser presents en l'abordatge i superació de la injustícia de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/220061?ln=ca

La nueva protección por nacimiento de hijo en el marco del principio de igualdad
Autoria: Noelia Albarrán Villegas
Grau: Relacions Laborals  Resum: En el mercado de trabajo las mujeres se encuentran con una discriminación basada, fundamentalmente, en su condición biológica por la maternidad. Por ello, el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con el objetivo de promover la igualdad de trato y de oportunidades en el mercado de trabajo, incorpora diversas medidas, dentro las cuales, resalta la igualación de los permisos por nacimiento de hijo o hija con el objetivo de alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/206257?ln=ca

Facultat de Filosofia i Lletres

Mujeres, inmigrantes y prostitutas: hacia la integración y el empoderamiento
Autoria: Clara Guzmán Vilaboy
Grau: Antropologia Social i Cultural
Resum: En un contexto en el que se unen género, inmigración y prostitución para crear un entramado de exclusión social, se estudia una forma de integración social y empoderamiento. Partiendo de ocho meses de observación participante con mujeres inmigrantes relacionadas con la prostitución y en exclusión, nos acercaremos tanto a su realidad como a la ayuda social y formación a la que tienen acceso. Las cuestiones observadas se analizarán juntamente con otros estudios sobre inmigración femenina y prostitución, acercándonos particularmente a El Raval (Barcelona). 

Learned Helplessness: Influence of Patriarchal Violence in Edna O’Brien’s The Country Girls Trilogy
Autoria: Cristina Montes Venegas
Grau: Estudis Anglesos Resum: La Trilogia Les Noies de Camp (1986) narra la tràgica història de Caithleen i les seves conseqüències. Aquesta recerca es centra en com la violència ocasionada a la infantesa de Caithleen condiciona la seva adultesa. Partint des del maltractament patern i la mort maternal, estudio aquestes influències en Caithleen junt amb les polítiques, economia i religiositat d'Irlanda. Examino com el seu desenvolupament emocional s'ha vist interromput degut al maltractament, com aquest modela el seu aferrament i il·lusions romàntiques i com es consoliden amb la mort de la seva mare.  Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/210811?ln=ca

Lustful Women: Sex in Ancient Rome Autoria: Belén Martínez Martos
Grau: Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Resum: Aquest TFG analitza les diferències entre els sexes dins de l'àmbit sexual a Roma. Es concentra en el rol passiu de les dones i estudia com el desafiaven. Parla sobre les dones més conegudes que van refutar les normes establertes i sobre la manera en què eren representades pels homes romans. Parla de les prostitutes romanes, car tenim molta informació sobre quin era el seu paper en les relacions sexuals. Es concentra especialment en les prostitutes de Pompeia, perquè s'hi han trobat molts grafits sexuals. Exposa que alguns grafits podrien haver estat escrits per elles amb la finalitat de reivindicar-se.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216885?ln=ca

El dolor y el sexo más abyectos: Tratamiento de la violencia en Nefando (2016) de Mónica Ojeda Autoria: Marta Mendoza Navarro
Grau: Estudis d'Anglès i Espanyol Resum: Aquest treball pretén analitzar el tractament de la violència en l'obra Nefando (2016) de Mónica Ojeda. La novel·la gira al voltant de la publicació d'un videojoc per part dels germans Terán. En aquest, apareixen gravacions de les violacions que van patir ells mateixos de nens per part del seu pare. L'obra està narrada des del punt de vista de sis personatges: els tres germans Terán (Irene, Emilio i Cecilia) i tres companys de pis d'aquests (Kiki, Iván i El Cuco). Tots sis tenen determinats traumes, molts d'ells vinculats a la infància, que els condicionen i que tenen a veure amb el sexe, font de plaer i de dolor.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211573?ln=ca

El mestre de casa: la representació d'una nova masculinitat Autoria: Emma Sánchez Santos
Grau: Estudis de Català i Espanyol
Resum: Les noves masculinitats són la resposta necessària a un context politicoeconòmic en crisi com a garantia d'una alternativa sociocultural. En qüestionar els binomis de gènere establerts i, fins ara, oposats, se sumen a la reivindicació dels col·lectius minoritaris o minoritzats públicament. Aquest treball se centra específicament en una de les noves masculinitats: la del househusband o 'mestre de casa', a partir de diverses formes de representació - literàries, audiovisuals i periodístiques.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211576?ln=ca

El sexo del cerebro en disputa: críticas al neurosexismo bajo una perspectiva neurofeminista
Autoria: Desirée Serrano Buiza
Grau: Filosofia Resum: Con este trabajo planteo uno de los debates centrales en la neurociencia actual: si el cerebro tiene sexo. Partiendo de la sólida argumentación de que gran parte de los datos y los estudios científicos ofrecidos con relación al dimorfismo sexual del cerebro están sesgados, a la vez que fuertemente arraigados en el imaginario común, mostraré como esta «mala ciencia», denominada neurosexismo, avala y nutre el status quo de una de las principales desigualdades sociales: el patriarcado.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211532?ln=ca

La investigación con perspectiva de género y turismo en España. Análisis bibliométrico de la revista Cuadernos de Turismo y Annals of Tourism Research
Autoria: Daniel Gallego Martínez
Grau: Geografia i Ordenació del Territori Resum: Aquest article revisa la literatura de la revista Cuadernos de Turismo sobre la perspectiva de gènere en turisme realitzada a Espanya i la compara amb la literatura publicada a la revista Annals of Tourism Research que es internacional. A partir d'aquesta revisió s'argumenta la hipòtesi que considera que els estudis sobre turisme i gènere a Espanya es troben en una fase inicial de producció acadèmica. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217043?ln=ca

La construcción de la imagen femenina en la literatura de la Cruzada
Autoria: Angela Corredoira López
Grau: Història
Resum: La tradició historiogràfica sobre la Guerra Civil ha tendit a relegar el paper de les dones a la passivitat política. Aquest treball pretén demostrar a les fèmines com a subjectes actius amb una importància tal que el Nou Estat va establir com a una de les seves prioritats l'activació d'un gran mecanisme amb l'objectiu de redefinir la feminitat i relegar-la de nou a l'àmbit domèstic.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216836?ln=ca

Análisis de la pornografía: la mujer como objeto de estudio
Autoria: Jara Burillo Gil
Grau: Història de l'Art Resum: En una primera parte teórica abordamos conceptos como género, deseo sexual masculino y masculinidad hegemónica para acabar estudiando las tensiones y los cambios que genera la pornografía hoy en día. En la parte práctica utilizando el lenguaje cinematográfico como soporte, aplicaremos los conocimientos a casos específicos a través del análisis de diversos clips de la página pornográfica Pornhub, todo ello con el objetivo de estudiar qué consecuencias suponen para la mujer.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217044?ln=ca

Las imágenes de mujer en la poesía de Gertrudis Gómez de Avellaneda
Autoria: Judith Arias Negredo
Grau: Llengua i Literatura Espanyoles
Resum: Gertrudis Gómez de Avellaneda va trencar, rotundament, amb els motlles femenins de la seva època, ruptura que es trasllueix en la seva obra literària. Concretament, en la seva poesia, traça una sèrie d'imatges de dona posades al servei d'una clara reivindicació de gènere, a través de les quals es reafirma com a tal i se situa al mateix nivell que els homes.

Imagen y concepción de los personajes femeninos presentes en las obras: "Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut" de L'Abbé Prevost y "Les liaisons dangereuses" de Choderlos de Laclos
Autoria: Julia Revuelta Recalde
Grau: Estudis de Francès i Espanyol
Resum: Segle d'esplendor literària i cultural, el segle XVIII és un dels més rics, culturalment, de la història francesa. En efecte, les dues obres estudiades formen part d'aquest context, mostrant dues dones molt representatives del seu segle. Si bé els protagonistes són efectivament dues dones, els dos autors són homes, la qual cosa ens permet veure el punt de vista d'una societat clarament marcada per les diferències de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216969?ln=ca

Zelda Sayre, la flapper olvidada
Autoria: Esther Corral Gómez
Grau: Humanitats
Resum: Zelda Sayre va ser una escriptora, pintora i ballarina, que va viure a l'època dels anys vint. Aquesta artista va ser caricaturitzada i denigrada pel seu marit, Scott Fitzgerald i per altres autors i biògrafs a les seves obres literàries i biogràfiques, de forma que s'ha acabat assimilant a l'autora a uns estereotips, obviant els seus èxits artístics.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211526?ln=ca

Facultat de Medicina

Adolescents transgènere: del desconeixement de les cures a la seva millora des d'una perspectiva familiar
Autoria: Anna Sánchez Quiles
Grau: Infermeria Resum: Los adolescentes transgénero y sus familias se enfrentan a muchos problemas específicos de salud. Además, la reacción de los progenitores al proceso de transformación influye en el estado mental de ambos. Existe una falta de conocimiento por parte de los profesionales sanitarios de cómo actuar ante estos problemas y un aumento de la demanda de su atención sanitaria.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217085?ln=ca

Facultat de Psicologia

Una anàlisi narrativa de les desigualtats de gènere en la postguerra
Autoria: Sira Planas Rodríguez
Grau: Psicologia
Resum: El present treball té com objectiu conèixer i analitzar les desigualtats de gènere en l'època de la postguerra mitjançant les experiències personals de les dones, donant èmfasi a com vivien; quines eren les seves inquietuds; la seva concepció de l'amor; el seu empoderament i la seva visió sobre la violència masclista. El mètode emprat per a fer-ho és la tècnica narrativa que es basa en un anàlisis qualitatiu que permet analitzar les vivències de les entrevistades des de diferents dimensions de la persona i posar de manifest les realitats viscudes.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216951?ln=ca

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Traducción comentada de "Elle et mon genre" de Alberto García Sánchez
Autoria: Maria Garcia Granell
Grau: Traducció i Interpretació
Resum: Aquest treball acadèmic se centra en la traducció comentada del francès al castellà de "Elle et mon genre" escrita per Alberto García Sánchez. "Elle et mon genre" és una obra teatral emmarcada en el gènere de la narració oral. L'autor ens explica, mitjançant diversos relats curts, el seu punt de vista sobre la situació de les dones a la societat occidental. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213043?ln=ca

Els premis als millors TFG amb perspectiva de gènere per àmbit de coneixement amb dotació econòmica d'enguany han estat atorgats a:
 
 
Ciències, Biociències i Enginyeria (aquest àmbit ha quedat desert)

Ciències de la Salut
 
Vivències de les dones víctimes de violència masclista sobre l’atenció sanitària rebuda
Autor/a: Ariadna Tigri Santiña
Grau: Infermeria
Resum: Aquest treball pretén fer una proposta d'estudi qualitatiu en què es descriguin les vivències de les dones víctimes de violència masclista sobre l'atenció sanitària rebuda en Centres d'Atenció Primària de la ciutat de Barcelona adoptant una visió més humana de les cures i amb més perspectiva de gènere.
Enllaç:


Ciències Socials i Jurídiques
 
El delito de stalking desde una perspectiva de género. Análisis de la respuesta judicial-penal
Autor/a: Nabila Elisabeth Zbairi Pardillo
Grau: Dret
Resum: Aquest treball indaga en quines són les característiques que revesteix el fenomen del «stalking» des del punt de vista conceptual, i ofereix una breu visió de la tipificació d'aquestes conductes il·legítimes en el nostre ordenament jurídic, een comparació amb el que passa a l'àmbit internacional i europeu, per oferir una exhaustiva anàlisi de la jurisprudència emanada dels nostres tribunals espanyols i conèixer quantitativament i qualitativament les seves característiques.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/190859
 
Arts i Humanitats
 
El cuerpo como catalizador. Sobre prácticas performativas e identidades durante el tardofranquismo y la Transición española
Autor/a: Núria Martín
Grau: Història de l'Art
Resum: Partint del cos com a experiència, en aquest treball s'aborden les innumerables problemàtiques que va comportar el (re)coneixement de la identitat corporal al llarg de la convulsa dècada dels anys 70 en una Espanya immersa en les acaballes de la dictadura franquista.
Enllaç:
 
 

A més, també han estat premiats els següents treballs:
 
 
Facultat de Ciències de la Comunicació
 
On són les dones negres? Feminisme africà i la representació de les dones africanes a la premsa catalana
Autor/a: Beatrice Duodu
Grau: Periodisme
Resum: Un retrat del paper històric del feminisme africà i de la important labor que fa actualment permet comparar-lo amb la representació de les dones africanes a la premsa catalana. Veiem així si la relació es correpon o si està distorsionada per factors relacionats amb la història, els estereotips o la mateixa estructura dels diaris.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196386
 
Ver, oír y opinar. Valoración de la publicidad sexista por parte de los adolescentes
Autor/a: Natalia Ceballos Muñoz
Grau: Publicitat i Relacions Públiques
Resum: En un panorama en què les dones segueixen sent un col·lectiu afectat per la desigualtat de gènere en l'àmbit publicitari i en què la publicitat té una influència directa com a agent de socialització, resulta interessant estudiar en quina mesura els adolescents com a públic sensible als mitjans de comunicació perceben el sexisme publicitari i com això afecta la seva manera d'acceptar o rebutjar aquest tipus de comportaments.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/195634
 
Aplicación de la tecnología móvil como soporte en casos de violencia de género. GEA: la app orientativa para víctimas en un ciclo de maltrato
Autor/a: Alba Serra Nicolás
Grau: Comunicació Audiovisual
Resum: La violència de gènere és molt difícil d'identificar, fins i tot per a la víctima. GEA és una aplicació mòbil dirigida a víctimes de violència de gènere que es troben dins del cicle de maltractament. L'objectiu de l'app és educar a la víctima durant el procés per ajudar-la a comprendre gradualment què està passant i enfortir-la per poder fer front als maltractaments. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196127
 
Facultat de Ciències de l’Educació
 
Dret a l’educació menstrual de qualitat. Abordant l’educació menstrual des de l’educació social
Autor/a: Agnès Font Ribas
Grau: Educació Social
Resum: El tabú menstrual suposa una situació de desigualtat per a les persones que menstruen, ja que diferents agents tenen poder a l’hora de considerar els cossos de les dones i la menstruació, convertint-los en cossos alienats, objectes passius i de consum. En aquesta cerca s’inclouen propostes de millora en l’àmbit institucional i acadèmica/professional per contribuir a l’educació menstrual de qualitat.
Enllaç:
 
Les noies on eSTEM?
Autor/a: Laura Serra Justes
Grau: Educació Primària
Resum: Aquest treball pretén entendre la problemàtica en la qual les noies tenen tan poques aspiracions a estudiar o a tenir una carrera professional dins de les disciplines de ciències, matemàtiques, enginyeria i tecnologia.
Enllaç:
 
El lideratge exercit per les investigadores que dirigeixen grups SGR de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi de casos múltiples
Autor/a: Txell Zolle-Valero Setó
Grau: Pedagogia
Resum: Es tracta d’un treball de casos múltiples. Entrevistes i anàlisi documental (currículums) de 5 IP dones de la UAB per tal de conèixer la seva trajectòria professional, la percepció pel que fa a la discriminació de gènere i la conciliació familiar i laboral. És l'inici d'una investigació amb perspectives de futur.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200860?ln=ca
 
Facultat de Dret
 
Sexual agression in leisure contexts. Which factors might support sexual aggression?
Autor/a: Laura Zurera Benito
Grau: Criminologia
Resum: Les agressions sexuals han estat un tema bastant recurrent en les investigacions durant els últims anys. Aquest treball intenta donar visibilitat al fet que les agressions sexuals en contextos d’oci no són alienes al nostre territori. L’objectiu d’aquest treball és veure quins factors poden arribar a contribuir a aquests comportaments, que poden desembocar en una agressió sexual.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/194371
 
 
 
Facultat d’Economia i Empresa
 
Estimació d’una funció salarial explorant-hi la discriminació per qüestions de gènere
Autor/a: David Casals Aixalà
Grau: Economia
Resum: El treball és l’activitat central de la nostra jornada, el motor pel qual ens aixequem dia rere dia i que ens permet sobreviure. El nostre esforç, però, es veu recompensat a finals de mes a través d’una percepció salarial, però... és aquesta sempre l’adequada en funció del treball realitzat o hi intervenen d’altres factors que alteren la retribució final obtinguda? En aquest treball estimarem una funció salarial d’una determinada mostra poblacional tot cercant si existeix alguna mena de discriminació per qüestions de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/192748
 
 
Facultat de Filosofia i Lletres
 
Closure as Revelation: Reflecting upon Lady Audley's Guilt in Mary E. Braddon's Lady Audley's Secret
Autor/a: Laura Bellosta Baeza
Grau: Estudis d'Anglès i Francès
Resum: La novel·la Lady Audley’s Secret (1862) de Mary Braddon va ser un èxit immediat i motiu de controvèrsia entre la societat victoriana, ja que desafiava els rols de gènere i les convencions socials amb un personatge femení moralment ambigu i innovador. Aquest treball demostra que l’inesperat i aparentment final feliç serveix per qüestionar la culpabilitat de la protagonista, que es veu obligada a dur a terme accions extremes per tal de sobreviure a la societat de l’època.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196005
 
 
LIMBO: Un apropament al món trans a través de la música i les arts escèniques
Autor/a: Naiara Burgos Martín
Grau: Musicologia
Resum: Aquest treball pretén fer un acostament musicològic de la qüestió trans a través de la música presentada a Limbo de Les Impuxibles. D’aquesta manera, s’observa com s’utilitza la música, la dansa i el teatre per conformar al voltant dels temes de gènere un discurs que acompanyarà als col·lectius.
Enllaç:
 
Els marges de la feminitat. Reflexions des de l'Esdevenir Perra d'Itziar Ziga
Autor/a: Berta Cervantes Nogales
Grau: Humanitats
Resum: A partir de l’estudi del cas de l’Associació Santa Maria Magdalena, que treballa amb dones que exercien la prostitució i manifesten que volen deixar-la, s’identifiquen un seguit d’experiències i pràctiques que ajuden a entendre la relació entre patriarcat i cristianisme, una relació romàntica i de dependències observables a primer cop d’ull.
Enllaç:
 
Olympe de Gouges: el naixement del feminisme polític
Autor/a: Yamina Chouari Morandeira
Grau: Història
Resum: El treball estudia l’origen del feminisme polític a través del personatge d’Olympe de Gouges (1748 -1793). El primer feminisme, de la mateixa manera que el polític, va néixer a partir dels postulats del pensament il·lustrat i de les seves paradoxes. Entendre com es va reconstruir el sistema patriarcal basant-se en els fonaments naturals a partir del pensament il·lustrat és entendre els orígens del feminisme i del patriarcat.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200215?ln=ca
 
«Com defensar-se del misteri sublim que se’ls enduia» La construcció del desig en els contes de Rosa Leveroni
Autor/a: Alba Compte Rosich
Grau: Llengua i Literatura Catalanes
Resum: El treball té per objecte d’estudi les narracions integrants del volum Contes de Rosa Leveroni. L’obra dibuixa la condició de la dona i la seva relació amb el desig. Relats de dones, soles o acompanyades, que porten inherents una reflexió sobre els límits propis, sobre la inevitable pèrdua de la innocència, sobre la melangia, sobre els riscs i sobre els models de vida disponibles per a elles.
Enllaç:
 
¿Tiene jaula la libertad? La belle saison: estudios de género y sexualidad
Autor/a: Iris Cort Compañó
Grau: Estudis de Català i Espanyol
Resum: Som en realitat tan lliures com trobem? La societat ha avançat tant com per deslligar-se dels estereotips socials? Aquest treball analitza la pel·lícula La belle saison per adonar-nos de fins a quin punt influeixen els models socials establerts en la nostra pròpia identitat.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196280
 
Revisiones de la maternidad en la literatura hispanófona actual: Meruane, Miguel, Reyes
Autor/a: Lorena Fernández Espinosa
Grau: Estudis d'Anglès i Espanyol
Resum: Anàlisi de les diferents revisions de la maternitat agafant com a referència tres obres: Contra los hijos de Lina Maruane, El arrecife de las sirenas de Luna Miguel i Espejo negro de Míriam Reyes. Es debat el silenci com a arma d’opressió, el cos de la dona respecte a la societat i la pressió social a la qual se sotmeten.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196282
 
 
Epigrames homoeròtics en el Llibre XII de l'Antologia Palatina
Autor/a: Ivan Monmany Mendaña
Grau: Estudis Clàssics
Resum: El present treball se centra en l’estudi del Llibre XII de l’Antologia Palatina. Una recopilació d’epigrames d’èpoques i d’autors diversos. El tema principal d’aquest Llibre XII gira al voltant de la concepció de l’amor entre homes, concretament, entre un home adult (ἐραστής) i un noi jove (ἐρώμενος). Així, la nostra recerca radica en la importància de la dualitat ἐραστής-ἐρώμενος, una relació institucionalitzada a l’Antiga Grècia amb un fort component cívic.
Resum: https://ddd.uab.cat/record/195155
 
 
Mujeres que luchan en la arena
Autor/a: Lucía Ponce Cerezo
Grau: Arqueologia
Resum: Quan pensem en els antics espectacles de Roma ens ve al cap la lluita de gladiadors, homes forts combatent entre si perquè el públic en gaudís; però, només eren homes els que s’enfrontaven a la sorra dels amfiteatres? Poc es parla de la participació de les dones gladiadores. A partir d’autors clàssics podem fer-nos una idea sobre aquestes dones però no és prou informació per establir que relament van existir. Mitjançant l’anàlisi d’una sèrie de restes trobades, com inscripcions, relleus o dots trobats en algunes tombes, es pot verificar l’existència d’aquestes dones.
Enllaç:
 
Sociabilidad y performatividad de la homosexualidad masculina. Una mirada a las pautas de sociabilidad de los hombres homosexuales del Casal Lambda de Barcelona
Autor/a: Arnau Poy Renau
Grau: Antropologia Social i Cultural
Resum: Aquest treball, realitzat entre 2015 i 2017, té l’objectiu de presentar els resultats d’una investigació que, a partir de l’observació etnogràfica i l’anàlisi de narratives i experiències, estudia els motius de ser i el significat de les pautes de sociabilitat dels homes homosexuals que van al Casal Lambda de Barcelona.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200808?ln=ca
 
El Parc de Cerdanyola de Mataró. Un estudi qualitatiu i de gènere
Autor/a: Adrià Valls Triadó
Grau: Grau en Geografia i Ordenació del Territori
Resum: Aquest treball mostra la importància de l'urbanisme feminista per incorporar la diversitat d'experiències de les persones i considerar que aquestes experiències i necessitats són essencials per a qualsevol procés o projecte urbanístic.
Enllaç: 
 
Facultat de Medicina
 
Sex-related differences in the clinical diagnosis of frontotemporal dementia
Autor/a: Vicent Llorca Bofí
Grau: Medicina
Resum: L'objectiu d'aquest treball és investigar les diferències relacionades amb el sexe en el diagnòstic clínic de la demència frontotemporal (DFT) a l'Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200095?ln=ca
 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
 
Gender identities and affective-sexual diversities: a look in Northern Ireland, Belfast
Autor/a: Marta Cascales Tortajada
Grau: Sociologia
Resum: Aquest treball parteix del conflicte bèl·lic irlandès (concretament a Belfast, Irlanda del Nord) en el qual va succeir una «lluita d'identitats» polítiques i nacionals que van quedar fortament reglades pel gènere, configurant, així, una normativitat de «ser home» i «ser dona» extremadament tradicional i amb rols molt marcats. L'estudi té com a objectiu mirar què passa avui en dia amb totes aquelles identitats de gènere i diversitats sexo-afectives que no entren dins el marc normatiu del cisheteropatriarcat.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200823?ln=ca
 
Facultat de Psicologia
                                                                                                                      
L’abordatge de la Violència de Gènere en revistes científiques: Estudi de cas de la producció científica a Brasil i Espanya
Autor/a: Clara Hidalgo Castro
Grau: Psicologia
Resum: L'objectiu d'aquest treball és explorar les diferències entre la producció científica de Brasil i Espanya en relació a la violència de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200032/
 
Facultat de Traducció i Interpretació
 
The situation of transgender people in Japan
Autor/a: Julia Martinez Nieto
Grau: Estudis d'Àsia Oriental
Resum: Aquest treball descriu la situació de les persones transgènere al Japó mitjançant l'anàlisi de la legislació i les directrius governamentals vigents i com aquestes afecten les persones transgènere tant de forma negativa com de forma positiva.
Enllaç:
 
Intelectuales y feminismo en la República Popular de China: Traducción y comentarios a partir del artículo de Zhong Xueping: Reflexiones más allá del movimiento de liberación de las mujeres
Autor/a: Lucas Román Romero
Grau: Traducció i Interpretació
Resum: El present treball tracta la traducció d'un article acadèmic del mandarí al castellà. En aquest text, Zhong Xueping aborda la situació en la qual es troben els intel·lectuals xinesos i la seva relació amb el feminisme des de la Revolució del Quatre de Maig de 1919, i que va provocar que els seus ideals d'igualtat de gènere s'hagin diluït als debats públics a partir de la reforma econòmica iniciada l'any 1978.
Enllaç:

 

A la cerimònia es va fer entrega dels premis als següents Treballs de Fi de Grau:

Facultat de Ciències de la Comunicació
 
Títol: Representación y tratamiento del deporte femenino en informativos de televisión
Autor/a: Albert Roche Ortiz
Grau: Periodisme
Resum: El present treball analitza la presència i el tractament informatiu de l'esport femení als informatius de les principals cadenes espanyoles de televisió.
Link: https://ddd.uab.cat/record/181672
 
Títol: Princeses i bruixes: Les heroïnes de Miyazaki. Anàlisi de la representació femenina en la filmografia de Hayao Miyazaki
Autor/a:  Anna Junyent Barbany
Grau: Comunicació Audiovisual
Resum: Aquesta recerca té com a objecte d'estudi l'anàlisi de la representació femenina en les pel·lícules de Hayao MIyazaki. Es pretén conèixer el perquè de la creació d'un prototip de personatge totalment divergent amb l'establert a l'animació japonesa.
Link: https://ddd.uab.cat/record/180154
 
Títol: Redes sociales y marcas deportivas: ¿en fuera de género?
Autor/a: Sandra López Salas
Grau:  Publicitat i Relacions Públiques
Resum: L'objectiu principal d'aquest treball és determinar l'existència o no existència d'estereotips de gènere de les marques esportives en aquest canal a partir del tractament dels continguts que es publiquen.
 
Link: https://ddd.uab.cat/record/180953
 
Facultat de Ciències de l'Educació
 
Títol: (DES)FENT: El foment del canvi d'actituds i conductes masclistes o fruit del masclisme mitjançant el grup educatiu 
Autor/a: Carolina Pérez Rodríguez
Grau:  Pedagogia
Resum: El TFG s'emmarca en la temàtica del foment canvi d'actituds i conductes masclistes o fruit del masclisme mitjançant el grup educatiu, centrat en el model hegemònic d'amor romàntic, per les conseqüències que té aquesta concepció en les relacions de poder entre homes-dones i possibles casos de violència de gènere.
 
Títol: Joc simbòlic i rols de gènere
Autor/a:  Maria Juez Pachón
Grau:  Educació Infantil
Resum: El treball recull les observacions i posteriors anàlisis de situacions de joc simbòlic en un grup de nens i nenes d'entre 4 i 5 anys. 
 
Facultat de Dret
 
Títol: Conducción infractora en población universitaria. ¿Una cuestión de género?
Autor/a: Ana Páez Mérida
Grau: Criminologia
Resum: El present treball preten aportar coneixement criminològic sobre la relació que existeix entre les conductes infractores al volant i la diferència entre nois i noies joves.  
Link: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/179818/TFG_apaezmerida.pdf
 

Títol: Els efectes en l’àmbit civil del matrimoni i de la convivència estable en parella des d’una perspectiva de gènere
Autor/a: Elena Albouy Bardina
Grau: Dret
Resum: El treball conté l'estudi de set dels efectes que es desprenen de la constitució d'un matrimoni o de l'inici de la convivència en parella estable.
 
Títol: Mujeres y el mercado laboral español. Segunda generación de origen marroquí
Autor/a: Chaimae Oulad Bouaarfa El Gribes
Grau: Relacions Laborals
Resum: El treball tracta de joves de la segona generació i la generació u i mig - origen marroquí - i la presència que tenen en el mercat laboral espanyol.
Link:  https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/178149/TFG_couladbouaarfa.pdf
 
Facultat d'Economia i Empresa
 
Títol: Women on corporate boards and firm performance: evidence from Spain
Autor/a: Mireia Segura Sánchez
Grau: Administració i Direcció d'Empresa
Resum: L'objectiu d'aquest estudi és examinar l'impacte dels membres femenins a les juntes en el rendiment de les empreses centrant-se en les empreses espanyoles
Link: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/179991/TFG_msanchezsegura.pdf
 
Facultat de Filosofia i Lletres
 
Títol: Subalternidades en colapso. El "ángel del hogar" en dos cuentos de Jacinto Octavio Picón
Autor/a: Alba Rocío Sánchez Bonet
Grau: Llengua i Literatura Espanyola
Resum: En aquest treball es teoritza sobre la identitat de la dona, diferenciant dues maneres d'abordar el gènere, que conviuen i inclús es complementen en un anàlisi textual literari, demostrat en els contes "Doña Georgia" i " Desencanto" de Jacinto Octavio Picón.
 
Títol: Desire in Times of Apartheid. A Trigger for rebellion. The case for The World Unseen 
Autor/a: Helena Ruta Serra
Grau:  Estudis Anglesos
Resum:. L’objectiu d’aquest treball es argumentar a favor del desig com a motor per a la rebel·lió dins la novel·la "Disire in Times of Apartheid".
Link: https://ddd.uab.cat/record/180001
 
Títol: Mujeres Libres: eina d'emancipació femenina. Reflexió historiogràfica i estat de la qüestió 
Autor/a: Bernat Aranyó Giné
Grau: Història
Resum: Mujeres Libres fou un col·lectiu femení anarquista, vinculat a la CNT durant el període 1936-1939. En el present treball, analitzo el tractament que n'ha fet la historiografia i com de silenciat ha estat al llarg del temps, inclús pel propi moviment anarquista.
Link aquí 

Títol: Las construcciones de género en la música. Un acercamiento a Belladona y Matraka
Autor/a: Itxasne Zabalza Chivite
Grau: Musicologia
Resum: En aquest treball s'analitza les influències que van poder tenir les reivindicacions del moviment feminista en Nafarroa, a la dècada dels 80 i 90, en l'àmbit de la música, en les noves creacions de grips de música feminista i en posada en escena de les dones.
 
Títol: Sentmenat 1936. Industrialització, estructura social, gènere i comportament electoral
Autor/a: Teresa Vallbé Ansesa
Grau: Humanitats
Resum: L'objectiu és estudiar en quina mesura l'estructura social i demogràfica municipal va tenir un impacte sobre el comportament electoral de l'any 1936.
 
Títol: La intersexualidad: un reto hacia la filosofía
Autor/a: Sara García Companys
Grau: Filosofia
Resum: En aquest treball s'estudia com pertànyer a un intersex implica la localització de una anormalitat i, en conseqüència, el desplaçament de la persona intersex fora del discurs.
 
Títol: El rol femení en les societats antigues: història comparativa entre la dona romana i la dona víking
Autor/a: Clàudia Tenas Viñals
Grau: Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Resum: En aquest treball es comparen els rols i la participació de les dones en la societat roma i la vikinga.
 
Facultat de Medicina
 
Títol: Anticoncepción y  perspectiva de género: encuesta a los estudiantes de Medicina
Autor/a: Sara López García
Grau: Medicina
Resum: Aquest treball analitza des de la perspectiva històrica, econòmica, mediambiental, de gènere i en especial mèdica i biològica el dilema de la anticoncepció hormonal, específicament en el context espanyol.
 
Títol: L'afectació psicoemocional de la píndola anticonceptiva: una mirada amb perspectiva de gènere 
Autor/a: Maider Quilez Mendez
Grau: Infermeria
Resum: Aquest treball presenta les problemàtiques que suposa la píndola anticonceptiva a nivell psicoemocional.
 
 
Facultat de Psicologia
 
Títol: Los asesinatos de mujeres en España. Controversias en torno al recuento y la definición del feminicidio 
Autor/a: Sandra Viu Fandos
Grau: Psicologia
Resum: Existeixen controvèrsia en les xifres que diverses plataformes aporten sobre el nombre de feminicidis a Espanya l'any 2014, per el que aquest treball planteja clarificar aquest concepte i identificar quins són els motius d'aquesta controvèrsia.
 
Facultat de Traducció i Interpretació
 
Títol: Traducció comentada de "Luna", de Julie Anne Peters, i comentari sobre la traducció de literatura de temàtica LGTBI 
Autor/a: Arantxa Fernàndez Cruz
Grau:  Traducció i Interpretació
Resum: Aquest treball és una traducció comentada dels quatre primers capítols del llibre "Luna" de Julie Anne Peters, que explica la història d'una noia transgènere que encara no ha sortit de l'armari. "Luna" és narrada des del punt de vista de la seva germana petita que, tot i que no entén del tot la situació de la seva germana, intenta ajudar-la de totes maneres.
 
Títol: Representació de rols de gènere en els llibres de text de japonès per a estrangers
Autor/a: Judit Moyano Anglès
Grau: Estudis d'Àsia Oriental
Resum: Aquest treball analitza amb perspectiva de gènere i classe els llibres de text per aprendre japonès que s'han utilitzat al llarg del grau d'Estudis d'Àsia Oriental amb l'objectiu de detectar-hi representacions de rols de gènere

RESOLUCIÓ: TFG PREMIATS PER FACULTAT I GRAU

A la cerimònia es va fer entrega dels premis als següents Treballs de Fi de Grau:

Facultat de Ciències de la Comunicació
Títol: Periodisme esportiu a la televisió. Evolució i presència de les dones periodistes.
Autora: Giménez, Nerea
Tutora: Maria José Recoder
Resum: Treball sobre la presència, evolució i situació actual de les periodistes que es dediquen al món de l'esport en l'àmbit televisiu.

Títol: Obsesión 90-60-90: Relación entre la publicidad y la percepción de la imagen corporal en los adolescentes.
Autora: Serra, Clàudia
Tutora: Elena Añaños
Resum: Treball sobre l'impacte i la influència dels mitjans en la autopercepció corporal dels adolescents, sobretot en relació al model de bellesa femení.

Títol: Estereotipos de género en los informativos de televisión: ¿existen unos patrones fijos en los profesionales que los presentan?
Autora: Teruel, Ana
Tutora: Elena Añaños
Resum: Treball centrat en les figures dels professionals que presenten els informatius i els estereotips de gènere que transmenten a través de la seva imatge


Facultat de Dret
Títol: Reconocimiento, en España, de la filiación derivada de gestación por sustitución.
Autora: Agut, Cyrielle
Tutor: Rafael Arenas
Resum: Treball sobre el difícil reconeixement legal de la maternitat subrogada que podria ser admès a l'estat espanyol, concretament els casos de resolució estrangera de filiació

Títol: Violència en l'àmbit de la sexualitat i la reproducció contra les dones amb diversitat funcional. Un estudi de cas.
Autora: Babot, Clara
Tutora: Paula Arce Becerra
Resum: Treball que analitza la violència que reben les dones amb diversitat funcional en relació a la seva sexualitat i reproducció a través d'un estudi de cas.

Títol: Segunda Repúplica: Relaciones Laborales y género
Autora: Giménez, Estela
Tutora: Maria Jesús Espuny
Resum: Treball sobre la legislació de la Segona República en materia de relacions laborals i igualtat de gènere, sobretot en matèria de maternitat.


Facultat d'Educació
Títol: Les representacions socials de gènere de l'educador i l'educadora social Un estudi de cas.
Autora: Villagrasa, Marta
Tutora: Georgeta Ion
Resum: Treball que analitza les representacions socials del gènere dels educadors d'un esplai i la seva pràctica educativa amb perspectiva de gènere.

Títol: Les identitats trans en la comunitat educativa.
Autora: Cabanes, Sara
Tutora: Mar Morón Velasco
Resum: Treball d'investigació sobre la transsexualitat infantil i el seu tractament als centres educatius. L'autora fa una proposta de protocol d'actuació educativa envers la diversitat sexual, afectiva i d'identitat de gènere.


Facultat de Filosofia i Lletres
Títol: El estudio del parentesco a partir de análisis isotópicos y genéticos: El Caso LBK
Autora: Viñas, Laura C.
Tutora: Cristina Rihuete
Resum:

Títol: Dona i guerra a l'antiga Grècia. De les troianes d'Eurípides a les amazones d'Heròdot.
Autora: Cívico, Anna Mª
Tutor: Jordi Cortadella Morral
Resum: Anàlisi de la societat de l'antiga Grècie entorn als conceptes gènere i guerra on s'utiliten com a base les obres d'Eurípides i Heròdot.

Títol: Vaginas y bio-política. El tabú menstrual y otros negocios del estado.
Autora: Pinzón, Diana
Tutor: Joan Carles Cirera
Resum: Anàlisi de la relació que existeix entre la negació i el control del plaer femení i dels cossos de les dones i el model econòmic del neoliberalisme.

Títol: Qui (s')ocupa? Repensant el gènere en la lluita pel dret a l'habitatge a Barcelona.
Autora: Gomà, Aina
Tutora: Mª Antònia Casellas Puigdemasa
Resum: Anàlisi del bloc de la Bordeta de l'Obra Social de la PAH tenint en compte el paper protagonista de les dones en la lluita pel dret a l'habitatge.

Títol: Metadones. Teatre de sensibilitat femenina?
Autora: Boadella, Irene
Tutor: Francesc Foguet Boureu
Resum: Anàlisi de la creació, trajectòria i impacte de la companyia de teatre femenina "Metadones" i de les seves dues obres.

Títol: Mulieres plussciae et nocturnae. Las magas en la novela latina.
Autora: Benavides, Judit
Tutora: Cándida Ferrero Hernández
Resum: Anàlisi de la figura de les dones magues en dues noveles llatines: el "Satiricón" de Petroni i l'"Ase d'or" d'Apuleu.

Títol: Heroïnes i guerreres. La iconografia de la dona a través dels manuscrits francesos de Christine de Pizan "La cité des dames" i el "De mulieribus claris" de Boccaccio.
Autora: Giol, Laura
Tutor: Rafael Cornudella
Resum: Anàlisi de la representació de la dona a les produccions artístiques a l'Edat Mitjana a través de l'estudi iconogràfic de les miniatures del manuscrits "Cité des dames", "L'epitre Othea" i el "De mulieribus claris".

Títol: Dos estrategias feministas: María Lejárraga y Virginia Woolf.
Autora: Llopis, Ester
Tutora: Anna Gil Bardají
Resum: Treball sobre les diferents maneres d'abordar el feminisme de María Lejárraga y Virginia Woolf, com a referents del moviment de principis del segle XX.

Títol: El discurso lingüístico de la mujer en la publicidad televisiva española.
Autora: Martínez, Anna
Tutora: Carme de-la-Mota
Resum: Anàlisi del llenguatge i dels recursos lingüístics que utilitzen les dones a la publicitat televisiva a l'estat español des dels anys 80 i de com el llenguatge contribueix a perpetuar estereotips de gènere.

Títol: Adolescent Girls and the Alternative Self: Exploring Liminality and the Father in Carson McCullers
Autora: Pascual, Catalina
Tutor: Andrew Monnickendam
Resum: Anàlisi de dues novel·les de Carson McCuller i de la relació entre el solitari creixement dels seus protagonistes i la complicada relació amb el pare.

Títol: Speaking the unspeakable: Subversive Eroticism in Kate Chopin's "The Awakening" and Edith Wharton's "Summer".
Autora: Martínez, Alejandra
Tutora: Laura Gimeno Pahissa
Resum: Treball centrat en l'anàlisi de l'ús de l'erotisme com un mitjà subversiu en dues noveles on les heroïnes estan erotitzades de manera que transgredeixen les normes socials i s'empoderen mitjançant l'agencia sexual.

Títol: De Lolita a femme fatale: cuerpo y deseo
Autora: Tomás, Laura
Tutora: Begonya Sáez Tajafuerce
Resum: Treball centrat en els arquetips de fatalitat femenina en l'art i la literatura, sobretot de la nímfula i de la femme fatale, i anàlisi d'aquests arquetips a l'obra de Nabokov Lolita.

Títol: Anàlisi de les diferències de gènere en els comportaments d'homes i dones joves en converses mixtes.
Autor: Turull, Felip
Tutor: Joan Argenter Giralt
Resum: Treball que analitza tres converses informals entre homes i dones joves per identificar comportaments estereotipats en funció del gènere.


Facultat de Traducció i Interpretació
Títol: Análisi de roles de género, emoción y expresividad a través del manga.
Autor: Garcia, Daniel
Tutora: Amelia Sáiz López
Resum: Anàlisi de qüestions de gènere a la societat japonesa a través de l'expressió cultural del manga, sobretot de les emocions i els valors associats al gènere.

Títol: Lesbianes, feministes i queers a Palestina i el Líban. Traducció d'un recull de textos feministes (àrab-català)
Autora: Lirón, Anna
Tutora: Anna Gil Bardají
Resum: Traducció de cinc articles de l'àrab al català apareguts entre el 2007 i el 2015 a Palestina i el Líban que aborden la qüestió queer, el feminisme i el lesbianisme.