Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB

Presentació

La convocatòria parteix del conveni que va signar l'ICD amb la Facultat de Dret de la UAB per convocar un premi al millor treball de cada una de les titulacions que imparteix la Facultat pel curs 2014-2015. A partir del curs 2015-2016, l'Observatori posa en marxa aquesta iniciativa però fent-ho extensible a totes les facultats de la UAB. A partir del curs 2018-2019, la convocatòria rep una subvenció de 1.000€ per part de l'ICD.

Aquests premis tenen com objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i la no discriminació a partir de fomentar el seu interès en la recerca. Així mateix, volem incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Qui pot participar, procediment i terminis

Aquesta convocatòria està oberta a l’alumnat propi de grau de qualsevol Facultat de la UAB que hagi realitzat el seu Treball de Fi de Grau el curs 2022-2023 i compleixi els següents requisits:

  1. El treball pot ser de qualsevol disciplina. Ha d’haver estat elaborat com a Treball de Fi de Grau dins del curs 2022-2023 i haver obtingut una nota mínima de 8,5.
  2. El treball ha d’aplicar la perspectiva de gènere en l'abordament del fenòmen objecte de la seva investigació que es descriu en l’apartat 3 de les bases.
  3. L’extensió dels treballs i l’idioma dels mateixos serà d’acord a les normes establertes per cada Facultat.

També poden presentar-se a la convocatòria Treballs de Fi de Grau col·lectius.

L’alumnat que vulgui participar en la convocatòria haurà d’inscriure’s omplint el formulari on-line. Un cop rebuda la inscripció, es donarà accés a l'espai dels premis al campus virtual de la UAB, on l'alumnat haurà de lliurar dins del termini establert el seu TFG i l'expedient acadèmic del grau per tal d'acreditar la qualificació obtinguda, tots dos en PDF amb el següent format:

Arxiu del treball del TFG: NIU_titolbreu_grau.pdf
Arxiu de l'expedient acadèmic: NIU_grau.pdf

El PDF del treball no podrà contenir cap referència a l'autoria ni al tutor o tutora del mateix assegurant el seu anonimat. Les úniques identificacions seran el títol, el grau i el NIU de la persona o persones autores. Els TFG que no estiguin anomitzats seran exclosos de la convocatòria.

La convocatòria s'obre el 15 de juny de 2023 i el termini per a presentar-se finalitza el 29 de setembre de 2023.

Premi

L’Observatori per a la Igualtat atorgà el premi al millor treball de fi de grau amb perspectiva de gènere per a cada grau.

El premi consistirà en un Diploma emès per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB per a cadascuna de les persones autores dels treballs guardonats per a cada grau i un obsequi finançat per l'Institut Català de les Dones. Així mateix, l’Observatori per a la Igualtat de la UAB publicarà els Treballs a la seva web i en farà difusió, reservant-se el dret d’ús del contingut de la investigació sense perjudici d’allò establert a la normativa sobre drets d’autoria.

El premi s’entregarà en un acte acadèmic a finals del mes de març de 2024.

CONSULTA LES BASES!

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

RESOLUCIÓ DELS PREMIS

ESCOLA D’ENGINYERIA

Investigación sobre áreas inseguras en perspectiva de género y su propuesta de solución en Rubí

Autoria: Naghely Candia Morales

Grau: Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Resum: Anàlisi respecte a la seguretat urbana en perspectiva de gènere de la població de Rubí. Per a fer el treball, es fa ús d'una enquesta sobre percepció de seguretat, s'efectuen entrevistes i s'utilitza un mapatge feminista virtual. Es crea un mapa en el qual es presentin els punts problemàtics i els cinc punts més crítics, així com les possibles solucions infraestructurals

Enllaç:https://ddd.uab.cat/record/264104?ln=ca

 

FACULTAT DE BIOCIÈNCIES

Elaboració d'una exposició infogràfica amb perspectiva de gènere: dones científiques en la història de les ciències de la salut

Autoria: Jana Caniego Saurina

Grau: Biologia

Resum: Com a perspectives de futur el projecte està ideat per utilitzar-lo en qualsevol situació educativa o sociocultural com a una eina divulgativa.

 

Nettie Stevens y la determinación cromosómica del sexo

Autoria: Celia Ortiz Barcina

Grau: Genètica

Resum: Trabajo divulgativo sobre Nettie Stevens, una bióloga y genetista americana que descubrió las bases de la determinación sexual: los cromosomas X e Y. Además, otro objetivo ha sido enseñar a la población general sobre temas de genética básica y concienciar a la sociedad sobre la subrepresentación de las mujeres en la ciencia en el pasado y la situación actual. Se ha utilizado la prensa y las redes sociales como medios divulgativos. 

 

Séverine Sigrist, creadora del pàncrees bioartificial

Autoria: Estel Grajea González

Grau: Ciències Biomèdiques

Resum: Es tracta d'un treball divulgatiu per donar visibilitat a dones científiques. Séverine Sigrist és una bioquímica, biòloga cel·lular i neurocientífica francesa que ha basat la seva carrera professional en l’estudi de la diabetis i en la recerca de tractaments per aquesta malaltia. La seva fita professional ha estat la creació d’un pàncrees bioartificial que permet la restauració de la secreció d’insulina en pacients diabètics.

 

Rita Levi-Montalcini: woman, Jewish and scientist.

Autoria: Inés María Calvo Pena

Grau: Bioquímica

Resum: Rita Levi-Montalcini (Turin, 22 April 1909 - Rome, 30 December 2012) was an Italian neurologist who discovered the first growth factor in the nervous system, for which she received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1986. She belonged to a family of Sephardic Jews in a fascist Italy under Mussolini’s control, who promulgated the `Manifesto of Race', that prohibited Jews from university education and professional practice, a fact which, together with the traditional values and mentality of her father against girls pursuing professional careers, made her scientific career difficult. Nevertheless, she continued her studies in hiding and also outside her native country and made great and important discoveries.

 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

 

Des d'abans de néixer: un relat de la violència obstètrica

Autoria: Anna Biosca Rubia

Grau: Periodisme

Resum: La violència obstètrica és aquella que s'exerceix per part del personal sanitari a les persones gestants, però forma part d’un entramat més gran: el patriarcat. Des d'abans de néixer: un relat de la violència obstètrica és un reportatge escrit que recull el testimoni de dones que l’han patida i de professionals que aporten la seva visió sobre un terme que ha generat controvèrsia en l’àmbit sanitari, però que ha permès visibilitzar aquesta forma de violència patriarcal.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/266774?ln=ca

 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

 

Gender stereotypes and roles in children’s literature at the school Octavio Paz

Autoria: Manel Márquez i Serna

Grau: Educació Primària en Anglès

Resum: Aquest estudi de cas d'investigació està enfocat a analitzar des de la perspectiva de gènere la situació actual dels estereotips i rols de gènere en la literatura infantil a l'escola Octavio Paz. Els resultats han revelat que en els llibres ordenats entre els anys de publicació 1980-2022, encara hi ha un clar biaix de gènere en la representació de les identitats masculines i femenines. Es va identificar un ús excessiu del llenguatge cisheteronormatiu en els llibres i una infrarepresentació de les identitats LGTBIQ+. 

Enllaç:https://ddd.uab.cat/record/265374?ln=ca

 

Vivint sota el sostre de la violència: donant llum al sensellarisme femení en perspectiva de gènere

Autoria: Carla Canceller Lladó

Grau: Educació social

Resum: El meu TFG pretén explorar l'experiència de la sexualitat tant en homes com en dones majors de 65 anys. És una realitat que la sexualitat en general, i en la vellesa en particular, son un tabú. Aquest TFG pretén visibilitzar aquesta sexualitat per intentar erradicar molts prejudicis que afecten directament en la qualitat de vida d'aquestes persones.

 

La feminització a l'educació infantil

Autoria: Sara Gamarra Maza

Grau: Educació Infantil

Resum: El present treball de final de grau té com a objectiu fer una recerca en perspectiva de gènere analitzant i investigant algunes de les qüestions històriques, socials i educatives que han contribuït i encara contribueixen a la selecció del grau d’educació infantil, és a dir a la seva feminització. Per desenvolupar aquest estudi de cas des d’un paradigma qualitatiu i interpretatiu, s’ha creat un qüestionari i unes entrevistes per tal d’analitzar les respostes de l’alumnat de grau d’educació infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

La perspectiva de gènere en la docència universitària a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB: una observació participant amb les docents

Autoria: Olga Mampel Alonso

Grau: Pedagogia

Resum: Actualment, la perspectiva de gènere (PE) a la docència universitària és un concepte cada cop més estès en l’àmbit d’educació superior. Per tant, es concep des de diferents perspectives, sovint, força contradictòries entre sí. A escala de Catalunya, el Marc Conceptual de Gènere (2020) defineix la PE en educació des d’una aproximació multidimensional, transformable i transversal, i reflexiona des de les epistemologies feministes sobre la necessitat de transgredir de les fronteres eurocèntriques, postcolonials i discriminatòries en la pràctica educativa. 

 

Per una educació menstrual enfocada a la Justícia Global: Guia per a mestres de cicle superior d’educació primària: portem la menstruació a les aules de 5è i 6è.

Autoria: Lídia Moya Vila

Grau: Educació Primària

Resum: La nostra societat ha establert la menstruació com a un tema tabú, de manera que presenta una manca d’informació i de conscienciació al respecte. Per aquest motiu, l’educació menstrual resulta essencial i cal promoure-la des de la infància. Seguint per aquesta línia, i tenint en compte que no hi ha instruments que permetin al professorat incloure l’educació menstrual a la seva programació, l’objectiu principal és facilitar als i les docents d’educació primària l’accés a una eina per poder incorporar a la seva programació l’educació menstrual a les aules de cicle superior i de forma transversal. 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA

Ments (in)habitables: L'experiència viscuda de les persones trans i dissidents de gènere com a usuàries dels serveis d'atenció a la salut mental a Barcelona

Autoria: Anna López Rodríguez

Grau: Sociologia

Resum: El gènere s’erigeix com un fort determinant de la salut en especial per a les persones trans i dissidents de gènere, que es troben a un risc més elevat de patir problemes de salut mental que la població cisgènere i la resta del col·lectiu LGBTIQ+.  Des d'una perspectiva biopsicosocial, una epistemologia feminista aplicada a la sociologia, una perspectiva decolonial de gènere i una perspectiva despatologitzant de les identitats trans, la present investigació pretén fer d'altaveu, mitjançant entrevistes semidirigides en format d’història de vida, de l’experiència viscuda de les persones trans i dissidents de gènere com a usuàries dels serveis d’atenció a la salut mental a Barcelona. 

 

La semilla roja del feminismo catalán: el pensamiento político de Giulia Adinolfi

Autoria: Marta Roman Martos

Grau: Ciències Polítiques

Resum: En el següent assaig s'analitza el pensament polític feminista de Giulia Adinolfi. L'escrit se centra en la idea que el feminisme, com a moviment de masses, demostra el caràcter hegemònic dels interessos de les classes treballadores. Adinolfi va posar en dubte les idees dominants del marxisme ortodox, considerant que el feminisme i la lluita treballadora havien de conformar una unitat d'acció. Per aquesta raó, el seu pensament es va caracteritzar per aportar una visió de la lluita feminista que no coincidia amb la concepció generalitzada del feminisme català de finals del segle XX. 

 

La creació de continguts en el món dels videojocs

Autoria: Paula Osorio Recorda

Grau: Estadística Aplicada + Sociologia

Resum: La creació de continguts en el món dels videojocs s’està convertint, cada cop més, en una opció professional per a molts/es joves. Aquesta investigació és un estudi exploratori que pretén conèixer per quins motius hi ha tan poques creadores de continguts en el món dels videojocs i quins són els factors que ho expliquen, que són rellevants ja que aquells/es que arriben al màxim nivell s’acaben convertint en referents per a diferents generacions. Aquest estudi s’ha realitzat a partir d’una metodologia mixta, que inclou tant entrevistes a creadores de continguts com una enquesta d’elaboració pròpia a dones d’entre 12 i 45 anys, i ha permès veure que existeix una bretxa de gènere que separa a les dones del món dels videojocs.

 

FACULTAT DE DRET

 

La Herramienta de valoración de los puestos de trabajo. Una medida eficaz en la lucha contra la brecha salarial

Autoria: Eva Molina Solé

Grau: Dret + Relacions Laborals

Resum: El presente trabajo tiene por objeto analizar una de las principales causas de discriminación de la mujer en el ámbito laboral que influye directamente en la brecha salarial: la valoración de los puestos de trabajo y consecuente clasificación profesional de los mismos. En octubre de 2020 se aprobó el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, dirigido precisamente eliminar la brecha salarial de género.La finalidad del presente trabajo es analizarla detalladamente, efectuar una valoración crítica de la misma y, en su caso, propuestas de mejora. 

Enllaç:https://ddd.uab.cat/record/264421?ln=ca

 

¿Cómo responde el sistema penitenciario vasco a las necesidades de las mujeres? Una perspectiva de género e interseccional.

Autoria: Itziar Apezteguia Echevarria

Grau: Criminologia + Dret

Resum: La presente investigación pretende conocer la respuesta del sistema penitenciario vasco a las necesidades específicas de las mujeres, desde una perspectiva de género e interseccionalidad. El análisis teórico presenta el perfil de las mujeres en los centros penitenciarios, a nivel nacional y europeo, así como una pequeña revisión teórica acerca de la adecuación de los programas de tratamiento a las mismas. Los resultados señalan que el País Vasco se encuentra lejos de atender a las necesidades de las mujeres y que el paso por prisión constituye un paso atrás para la reinserción de las mismas.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/264884?ln=ca

 

Violència econòmica, una modalitat de violència de gènere

Autoria: Irene Machín i Castellà

Resum: En aquest treball s'aborda la violència econòmica al Codi Penal amb relació a la iniciativa legislativa proposada per la magistrada Lucía Avilés en la sentència 44/2020 que tracta el delicte d'impagament de pensions. Aquesta iniciativa legislativa reclama la modificació de l'ordenament jurídic per a incloure la violència econòmica com una modalitat de violència de gènere. Es fa un estudi del concepte "violència econòmica" per tal de configurar el marc que justifica la proposta d'aquesta iniciativa legislativa i la necessitat de la seva aplicació.

Enllaç:https://ddd.uab.cat/record/263180?ln=ca

 

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

 

Les Infantes de Grècia. Eulògia Làscaris i les seves filles a la Corona d'Aragó: un clúster femení a la Península Ibèrica

Autoria: Pere Gonzalez Alerm

Grau: Història

Resum: El propòsit d'aquest treball és oferir un estat de la qüestió sobre la presència d'Eulògia Làscaris i les seves filles a la Corona d'Aragó. Es posarà l'accent en el periple vital d'Eulògia des dels seus orígens bizantins fins a l'arrelament a la Península Ibèrica. Tot avaluant els estudis anteriors, de caire positivista, es suggeriran noves hipòtesis de treball que ampliïn la visió del tema.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/265167?ln=ca

 

Working-Class Sissies: Analysing Class, Masculinity and Sexuality in Pride and Billy Elliot

Autoria: Bàrbara Hernández González

Grau: Estudis Anglesos

Resum: A 14-year-gap separates Billy Elliot (2000) from Pride (2014), which despite sharing many similarities, also maintain some core differences. The main aim of this paper is to analyse how class, masculinity, and sexuality intersect in the films. It will dissect how both films prioritize personal success narratives over the collective cause, evoking a turn towards neoliberalism and homonormativity. Moreover, the masculinities featured in the films will be studied in relation to homophobia, the hypermasculine façade, and violence. 

Enllaç:https://ddd.uab.cat/record/264604?ln=ca

 

La cotidianidad del género fantástico en Silvina Ocampo

Autoria: María Eugenia Bersztein Celata

Grau: Llengua i Literatura Espanyoles

Resum: Silvina Ocampo, una de las autoras más reconocidas de la literatura fantástica, presenta situaciones en las que el desorden de la realidad se produce de manera casi imperceptible, es decir, muestra lo inquietante dentro de lo cotidiano. Aborda cuestiones relacionadas con la infancia y la feminidad desde una perspectiva en la que transforma la realidad para cuestionarla.  Se analizan los cuentos «Autobiografía de Irene», «La casa de azúcar», «Amor» y «El diario de Porfiria» centrándonos en las niñas con habilidades especiales; el lenguaje, la escritura y sus límites; el doble; la crueldad de sus personajes femeninos y, las relaciones amorosas.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/263988?ln=ca

 

Les gegantes, un complement dels gegants?: El fet geganter des d’una perspectiva de gènere i social

Autoria: David Caelles Fernández

Grau: Humanitats

Resum: El fet geganter aporta una visió històrica de la representació dels gèneres en la cultura popular, ja que va sorgir el segle XV i ha esdevingut una tradició arrelada a la societat contemporània. Tot i això, el present treball constata que, fins a dia d’avui, no hi ha cap estudi complet del fet geganter des d’una perspectiva de gènere.  La investigació realitzada discerneix les connotacions socials, els mandats de gènere i la dominació masculina intrínsecs en el fet geganter basats en estereotips i rols de gènere i en la reproducció social, els quals es perpetuen en les gegantes i els gegants, en les persones geganteres i les de l’entorn dels elements folklòrics.

 

Pudica, Potens, Atrox: Caracterització de dones al poder a les fonts primàries

Autoria: Aina Cami Ramonet

Grau: Estudis d’Anglès i de Clàssiques

Resum: Aquest treball tracta la representació a les fonts primàries de dones que exercien el poder indirectament. Després d'una aproximació al context històric i social i a les fonts, s'analitza la vida de Lívia, Agripina la Menor i Agripina la Major i el lèxic que s'utilitzava per descriure-les. Per veure si la caracterització de les dones al poder canvia al llarg dels segles, es fa una comparació amb tres reines medievals angleses: Elionor d'Aquitània, Isabel de França i Elisabet Woodville.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/264071?ln=ca

 

Abra cadabra, dones en la màgia!

Autoria: Pol Batlle Blanch

Grau: Antropologia Social i Cultural

Resum: El present treball té l’objectiu d’apropar-se a l’univers de l’il·lusionisme català a partir de la recerca històrica, les narratives de les pròpies magues, i l’aplicació del mètode etnogràfic de l’observació participant en un cercle de màgia de Morella. En un context on les magues no són reconegudes, la recerca aporta el recull de les seves veus i experiències. Així, gènere, dones i androcentrisme són els principals eixos que guien la present recerca, sent-ne la desigualtat i la discriminació de gènere els temes principals. Alhora que s’analitzen els rols de gènere en l’il·lusionisme, la distribució desigual de poder i la conseqüent estratificació de gènere.

 

M'he fet meus els carrers. La percepció de les dones respecte l'espai públic del barri Antic de Manresa

Autoria: Clara Cirera Castellà

Grau: Geografia i Ordenació del Territori

Resum: En el present Treball de Fi de Grau s’ha volgut demostrar com les necessitats i les experiències de les dones en l’espai públic com a un únic col·lectiu no són reals i, que aquestes opinions, vivències i perspectives de l’espai públic depenen de les categories socials en què s’identifiqui cada dona, així com de l’ús que en facin i de la coneixença que en tingui de l’espai. Tanmateix, també s’ha volgut mostrar com les característiques físiques (enllumenat, estat dels edificis, neteja, accessibilitat...) i socials (relacions establertes, activitats dutes a terme, quotidianitat, vincles...) del barri Antic de Manresa afecten en les vivències de les dones. 

 

Geografies de la infància i temps de lleure en entorn rurals: experiències i percepcions de nens i nenes de cicle superior de primària

Autoria: Elisabet Geli Soler

Grau: Geografia i Ordenació del Territori

Resum: La present investigació s'emmarca dins de les geografies de la infància, concretament d'aquelles infàncies escolaritzades en entorns rurals. Explora els significats que els nens i les nenes donen als espais que utilitzen i viuen durant el seu temps de lleure i les formes amb les quals s'hi relacionen. Per tal efecte, s'ha donat veu, s'ha escoltat i s'ha treballat amb alumnes de cicle superior de primària d'una escola rural del Pla de l'Estany. 

Enllaç:https://ddd.uab.cat/record/264227?ln=ca

 

Les dones en els videojocs: videojocs feministes pel canvi social

Autoria: Laura López Vollmer

Grau: Estudis Socioculturals de Gènere

Resum: Aquest TFG amb orientació d’investigació respon a la problemàtica de la masculinització dels videojocs, i les violències de gènere digitals que allà s’hi perpetuen. El seu objectiu principal és demostrar (i reivindicar) com el videojoc pot esdevenir una eina pedagògica feminista que condueixi al canvi social. És per això que s’elaborarà un artefacte cultural en forma de guia gamer, amb què es justificarà la rellevància de l’estudi: cobrir el buit de coneixement que existeix entorn d’aquesta temàtica, cobrint paral·lelament el buit de referents femenins empoderats (tant davant com darrere de la pantalla) que els hi manquen als infants, especialment a nenes i infants no binaris. 

 

Las ficciones contractuales del sexo. Una argumentación a favor de la despenalización del trabajo sexual a través de la teoría política del republicanismo

Autoria: Celia Fernández Ordoñez

Grau: Filosofia

Resum: El ensayo lleva a cabo una argumentación a favor de la despenalización del trabajo sexual y regulación del mismo mediante el derecho laboral a efectos de mitigar la situación de precariedad y explotación de quienes ejercen. Se exponen los principales modelos jurídicos y las políticas de intervención específicas derivadas de los mismos así como sus consecuencias prácticas. Asimismo, adoptando una perspectiva republicana, se explora la especificidad de la forma de explotación y causas, y se indaga en la posibilidad de un modo de libertad a través de la interferencia de la ley y la garantía de unas condiciones materiales determinadas. 

 

Lights and Shadows in Disney-Pixar’s Luca: From Normalizing Tender Masculinity to Perpetuating Heteronormativity in Children’s Cinema

Autoria: Lisandra Muñoz Cabrera

Grau: Estudis d’Anglès i Francès

Resum: The Walt Disney Company is a world leader in mainstream culture for adults and, particularly, children, hence the relevance of studying how its films portray gender. In the last few years, the audience has witnessed that male protagonists have gradually become more vulnerable and sensitive. In this dissertation, I analyse how masculinity is portrayed in Pixar's film Luca (2021), principally through the two main characters, Luca and Alberto. I suggest that they provide the audience with a tender view of masculinity. Instead of showing stereotypical traits related to young boys, they connect emotionally, openly show their feelings, and support each other, contributing to dismantling prejudices about intimacy between boys. 

Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/264480?ln=ca

 

Identitats a la cruïlla: les cançons emblemàtiques en el col·lectiu queer valencià

Autoria: Alejandro Arribas Miranzo

Grau: Musicologia

Resum: En aquest treball es planteja una aproximació a la confluència, des d'un punt de vista interseccional, de dos eixos de desigualtat identitària, la valencianitat i el fet queer, buscant estudiar la seua manifestació en el fet musical. Per fer-ho, s'expliquen els condicionants històrics i socials que expliquen la situació d'ambdues dissidències en el País Valencià actual i s'analitzen tres cançons, escollides per la seua emblematicitat respecte a aquests col·lectius i reivindicacions, per trobar-ne quins són els elements que estructuren el seu caràcter de cançons emblemàtiques pel col·lectiu queer valencìà.

 

FACULTAT DE MEDICINA

 

Associació entre ressonància magnètica nuclear cardíaca i clínica en patologia isquèmica miocàrdica en dones: a la recerca de nous protocols

Autoria: Nicolás Umpiérrez Mayor

Grau: Medicina

Resum: En aquest treball exposem que, malgrat que la malaltia cardiovascular i, especialment, la cardiopatia isquèmica, sigui una de les principals causes de mort de las dones als països industrialitzats, aquestes es troben infrarepresentades en els estudis cardiològics. A més a més, la atípia de la clínica en dones condueix a un pitjor reconeixement de la patologia per part, tant d'aquestes, com de les professionals de la salut que les atenen. Tot això acaba conduint, inexorablement, a un pitjor pronòstic de la cardiopatia isquèmica en la població femenina. 

 

Experiència de les dones d'edat avançada amb una mort fetal tardana: un estudi fenomenològic.

Autoria: Laia Maestre Guàrdia

Grau: Infermeria

Resum:  El nombre d'embarassos d'edat avançada ha anat augmentant en els últims anys, i com a conseqüència s'ha de tenir present la mort fatal tardana com a factor de risc incrementat. S'exploran les vivències de les mares d'edat avançada amb una mort fetal tardana en el seu primer embaràs, a través s'un estudi qualitatiu fenomenològic hermenèutic. Població d'estudi definida en totes les dones tractades a Vall d'Hebron residents al districte d'Horta Guinardó. 

 

FACULTAT DE PSICOLOGIA

 

Cíborg feminista o cíborg feminitzat. Ciberautoetnografia sobre la identitat, internet i gènere

Autoria: Ada Claver Díaz

Grau: Psicologia

Resum: Soc l’Ada, tinc vint-i-tres anys i soc un cíborg. Sí, has llegit bé. Soc un cíborg i tu segurament també. Em comunico amb persones més enllà de l’espai en què estic, instants es tornen permanents fotografiats en un clic, i en un altre puc compra-me una hamburguesa, un vibrador o una roda de bicicleta i que me l’enviïn a casa. A principis dels noranta, Dona Haraway (1991) en el Cyborg Manifesto, utilitza el cíborg com a metàfora de les possibilitats d’internet per suggerir una sortida al laberint de dualismes en el que ens hem explicat els nostres cossos per tal d’habitar un món feminista.  S’explora la relació entre identitat, internet i dona. 

 

FACULTAT DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

The translations and recreations of 'Torikaebaya monogatari'

Autoria: Rafael Montón Gómez

Grau: Traducció i Interpretació

Resum: 'Torikaebaya monogatari' is a late Heian court tale about a half-sister and a half-brother who exhibit a behaviour typically associated with that of the opposite gender. After they switch genders and climb up the ranks of the imperial court, they are forced to revert back to their original genders. While the tale was well received by coetaneous audiences, judged by its critique in the 'Mumyzshi', Meiji scholars deprecated it on moral grounds. This paper attempts to detect the main areas of contention between the selected texts, which undoubtedly lie in their particular depiction of sex, gender and sexuality, and construct an understanding of the Torikaebaya as a cultural artefact in a global society.

 

Un «entreacte» de fronteres transcendibles: Anàlisi sobre gènere i sexualitat al teatre Takarazuka

Autoria: Aurora Gargallo Pla

Grau: Estudis d’Àsia Oriental

Resum: Tot partint d’un interès inicial per l’aura enigmàtica de les otokoyaku, es proposa una immersió dins del món fantàstic de la Takarazuka Revue i el seu joc de gèneres protagonitzat per les otokoyaku (actrius de rols masculins) i les musumeyaku (actrius de rols femenins). Prenent com a referència una documentació extensiva que ha combinat fonts sobre el teatre amb clàssics del pensament de gènere, es considera si els rols marcadament binaris de les obres musicals deixen espai per algun tipus de transgressió, tant narrativa com extratextual, sobre els discursos de gènere. 

 

 

ESCOLA ENGINYERIA

Seguretat urbana amb perspectiva de gènere. Localització i identificació d'espais insegurs per a les dones a la ciutat de Mataró 

Autoria: Natalia Esteve Fernández 

Grau: Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 

Resum: El projecte consisteix en la realització d'un estudi sobre la seguretat urbana amb perspectiva de gènere, centrant-nos en el col·lectiu femení, en la ciutat de Mataró.  S’avalua la percepció d'inseguretat i por que senten les dones mataronines seguint la metodologia denominada com a marxa exploratòria. Es complementa amb entrevistes per conèixer amb major profunditat les experiències viscudes, les sensacions i percepcions que senten les dones en els seus desplaçaments nocturns. D'aquesta manera s'analitzaran els resultats d'ambdues metodologies amb el fi d'estar de conèixer quines són les zones estudiades que accentuen la sensació d'inseguretat i les característiques de l'entorn. També es realitza un mapa que permeti visualitzar de forma quantitativa el grau d'inseguretat que perceben les mataronines en cada espai de l'àrea estudiada.

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010471195706709 

 

Consideracions de Gènere: Monitor de Salut Prenatal 

Autoria: Antoni Parramon Naranjo 

Grau: Enginyeria Informàtica 

Resum: Davant la creixent preocupació sobre els biaixos de gènere en els desenvolupaments del software, han aparegut estàndards internacionals com l'IEEE P7003 per fer-hi front. Des de diferents àmbits socials i acadèmics, s'ha pres consciència sobre el perill que pot causar un mal desenvolupament o disseny de programari, si es fa servir esbiaixadament, com és el cas d'alguns algoritmes d'intel·ligència artificial i big data, especialment aplicats als camps de la salut o del sistema de justícia. No obstant, hi ha vida més enllà del software i, és per això que aquest treball posa el focus en la importància del disseny del hardware, assenyalant, entre altres, els problemes que sorgeixen de la manca de perspectiva de gènere en els equips de treball i del propi sector. 

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010398933706709 

 

FACULTAT DE CIENCIES

Grete Hermann i els Fonaments de la Mecànica Quàntica 

Autoria: Gal·la Mora i Abelaira 

Grau: Física 

Resum: El reconeixement de Grete Hermann (1901-1984) per la seva contribució a la fonamentació de la mecànica quàntica ha crescut els darrers anys. Hermann va estudiar l'idealisme transcendental com assistent del filòsof neo-Kantià Leonard Nelson (1882-1927). Aquesta ideologia filosòfica va fer que s'interessés pels últims avenços de la teoria quàntica, ja que posaven en qüestió la llei de la causalitat. Hermann va analitzar els textos de referència de la mecànica quàntica amb l'objectiu inicial de provar que el formalisme podia admetre variables ocultes, de manera que es conservés la causalitat.  En aquest treball s'estudia la refutació que va fer Hermann de la prova de von Neumann, i es plantegen diferents interpretacions d'aquesta demostració. També es presenta l'evolució de la concepció de la causalitat de Hermann, que constitueix el fil conductor de la seva contribució en física. 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

La perspectiva interseccional al relat periodístic sobre Les Kellys: estudi comparatiu de la premsa tradicional i alternativa 

Autoria: Laura Alzueta Navarro i Ona Bachrach Barba 

Grau: Periodisme 

Resum: Aquest TFG té com a objectiu principal estudiar l'aplicació de la perspectiva interseccional a la cobertura informativa entorn Les Kellys (cambreres de pis), col·lectiu sotmès a una triple discriminació (opressió de gènere, ètnia i classe). Fem una comparativa entre la premsa tradicional i l'alternativa a partir de l'anàlisi, quantitativa i qualitativa, d'una mostra de textos publicats a El País, El Mundo, El Salto i Pikara Magazine. 

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010433093006709 

 

Análisis de la representación del lesbianismo desde una perspectiva feminista en la trama Luimelia en "Amar es para siempre" y en su "spin-off" "#Luimelia" 

Autoria: Sara Castillo Hidalgo 

Grau: Publicitat i Relacions Públiques 

Resum: El moviment feminista i les reivindicacions LGTB+ han evolucionat amb els anys, però es continua vivint en un sistema heteropatriarcal. Això s'ha traslladat a les ficcions, que perpetuen els imaginaris socials i, en conseqüència, la televisió s'ha convertit en el mitjà de construcció i transmissió de models per a la societat. Per això, l'objectiu del treball és analitzar i comparar la representació de la trama lèsbica de la telenovel·la Amar es para siempre (basada en els 70) i del seu spin-off #Luimelia (basat en el 2020-21) per a constatar si hi ha hagut una evolució i com ha estat aquesta.

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010391809006709 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

Les sexualitats i l’educació primària: un estudi de cas d’una escola de Terrassa 

Autoria: Ana Vilar i Caldero 

Grau: Educació Primària 

Resum: L’objectiu del treball és observar i analitzar com es viuen les sexualitats en l’entorn escolar; i saber si l’ambient promou que l’alumnat pugui parlar de sexualitat, identitat de gènere i orientació sexual. Per fer-ho, s’ha realitzat una dinàmica en focus grup, una entrevista a la directora d’un centre d’educació infantil i primària, i s’ha observat una aula de cinquè de primària. Això ens ha permès veure que el professorat està poc format en matèria d’educació sexual, i que això pot fer que l’alumnat rebi una formació escasa o de poca qualitat pel que fa a sexualitats. També s’ha observat com els estereotips i els rols de gènere estan presents en el context escolar, i com l’impacte del professorat perjudica l’autoestima dels infants que s’identifiquen amb el gènere femení. 

 

Mirades coeducatives a Catalunya: concepcions i experiències de professorat i alumnat en centres d’educació secundària 

Autoria: Xènia Gavaldà Elias 

Grau: Pedagogia 

Resum: Aquesta recerca revisa els models coeducatius de dos centres d'educació secundària públics de Catalunya, els quals introdueixen una perspectiva de gènere que subverteix la gramàtica escolar tradicional. Es pretenen visibilitzar diferents enfocaments coeducatius que contribueixen a erradicar les violències de gènere en l'àmbit educatiu des d'una mirada local. 

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010603171206709 

 

La transició a la vida independent de les joves tutelades per l'administració a Catalunya. 

Anàlisi des d'una perspectiva de gènere 

Autoria: Lorena Rodríguez Osuna 

Grau: Educació Social 

Resum: En complir la majoria d'edat, a les joves tutelades per l'administració se'ls hi demana per un "pas de gegant" que significa per a moltes d'elles un canvi integral en les seves vides. Aquest treball és el resultat de l'estudi centrat en la seva transició a la vida independent aplicant una perspectiva de gènere en el seu anàlisi i basant-se en una metodologia qualitativa, entrevistant a noies tutelades i a professionals del sistema de protecció. Conèixer com afecta la variable de gènere en la construcció del seu camí cap a la vida autònoma, com es configura la seva realitat i les dificultats que es troben en un context ple de desafiaments i prejudicis que limiten les seves oportunitats; són els objectius als quals s'han arribat en aquesta investigació. 

 

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA

Com t’imagines la vida amb 30 anys?: Joventut, projectes de futur i vida quotidiana 

Autoria: Hayat Said Xixons 

Grau: Sociologia 

Resum: Aquesta recerca analitza com les variables del context social del jovent es relacionen amb el procés de construcció del projecte de vida. Des d'una perspectiva interseccional es documenten i analitzen aquests projectes i la seva relació amb les variables de gènere, edat i classe social.  Per tal de donar resposta a la pregunta de recerca, la recerca s'ha sustentat en una metodologia qualitativa que ha consistit en 11 entrevistes semiestructurades a joves.   

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010530437606709 

 

Efectes socials de les polítiques sobre prostitució en les treballadores sexuals a l'estat espanyol 

Autoria: Talia Martínez Pérez 

Grau: Ciència Política i Gestió Pública 

Resum: L'objectiu principal d'aquest treball consisteix en mostrar els efectes socials que la regulació de la prostitució a l'estat espanyol té sobre les treballadores sexuals que l'exerceixen, amb especial consideració del col·lectiu de les dones migrants, que en conformen la major part. A més, s'exposarà per què tots els models ideològics tradicionals vulneren els drets de les treballadors sexuals i com i per què el desenvolupament actual de les polítiques públiques sobre prostitució és ineficaç per dotar-la d'un marc regulador apropiat. La metodologia d'investigació del treball és teòrica. L'estudi s'ha realitzat per una banda, a partir de l'anàlisi del marc jurídic que regula la situació de les treballadores sexuals a Espanya, constituït principalment per la legislació que regula la prostitució en sí mateixa i per la llei d’estrangeria. Per altra banda, s'han analitzat els efectes socials d'aquestes polítiques a partir de la revisió bibliogràfica d'investigacions sobre el tema. 

 

FACULTAT DE DRET

Comparativa d’organitzacions criminals en el tràfic d’ésser humans amb fins d’explotació sexual 

Autoria: Júlia Soler Prats 

Grau: Criminologia 

Resum: La problemàtica del Tràfic d'Éssers Humans és una de les realitats més cruels d'avui en dia que afecta arreu del món. És una forma contemporània d'esclavatge que suposa una greu violació dels drets humans, la dignitat humana i les llibertats fonamentals. Des del punt de vista del crim organitzat, el Tràfic d'Éssers Humans constitueix un dels mercats emergents més importants. Aquest Treball de Fi de Grau compara els diferents modus operandi de les organitzacions criminals de Nigèria, Romania i la Xina. Organitzacions criminals que cometen el delicte de Tràfic d'Éssers Humans amb fins d'explotació sexual a Catalunya. L'objectiu principal del treball és analitzar si les estratègies policials actuals, que es duen a terme per fer front a aquest il·lícit, són susceptibles de millora. 

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010395686906709 

 

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo en las empreses: anàlisis de las medidas de actuación 

Autoria: Joana Cuyàs Moreno 

Grau: Dret 

Resum: L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe és una de les manifestacions de la violència contra la dona amb major presència en la nostra societat, en particular, en l'entorn laboral. Arran d'una major consciència i sensibilització cap a la gravetat i abast del problema i d'una creixent intervenció i control de les mesures empresarials sobre aquest tema per part de l'administració pública, les qüestions d'igualtat estan a l'ordre del dia de totes les empreses. En aquest sentit, el present treball consisteix en una anàlisi sistemàtica dels diversos aspectes relacionats amb el contingut dels protocols d'actuació enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en les empreses.

 

El treball a domicili: un recorregut històric. Experiències a Mollet del Vallès 

Autoria: Paula Bas Mellado 

Grau: Relacions Laborals 

Resum: En aquest Treball Final de Grau s'ha analitzat l'evolució i el desenvolupament del treball a domicili des del s. XIX fins a l'actualitat. Aquesta recerca s'ha realitzat a partir de l'estudi i consulta de doctrina acadèmica, recerca històrica normativa, legislació i l'aportació de testimonis. S'ha analitzat el desenvolupament del treball informal, el tipus de treball que es realitzava, perquè es feia, així com les conseqüències legals, socials i econòmiques. Aquesta recerca es centra també en el tipus de treball a domicili que es realitzava a Mollet del Vallès, com una de les majors ciutats industrials del Vallès Oriental. Aquesta anàlisi es realitzarà a través de testimonis orals. 

 

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

L’arqueologia de Corea: una exploració des de la perspectiva de gènere 

Autoria: Queralt López Saloni 

Grau: Arqueologia 

Resum: La perspectiva de gènere resulta necessària per a una bona comprensió tant de la societat actual com de les societats passades, però s’aplica a tot arreu? El concepte de gènere és el mateix si se surt d’occident? En aquest treball es procurarà donar llum a aquestes qüestions, tractant el cas de l’arqueologia a l’Àsia Oriental i duent a terme una aproximació a partir de les investigacions sobre el regne de Silla, a Corea. Alhora, es plasmarà el procés d’estudi emprat, posant sobre la taula les problemàtiques amb què ens trobem quan el focus apunta fora d’occident: s’analitzarà l’accessibilitat de les fonts d’informació, així com la conscienciació des de l’Estat Espanyol per a aprendre i formar-se sobre la resta d’arqueologies, externes al món europeu i anglosaxó. 

 

Anihilating Vanity: attempting to light the match in George Eliot’s Silly Novels by Lady Novelists (1856) 

Autoria: Clara Sánchez Artero 

Grau: Estudis Anglesos 

Resum: Al llarg del temps, les dones s’han enfrontat a un tracte injust, al gènere i a la desigualtat a causa del seu sexe femení. Precisament durant el segle xix, a les dones novel·listes habitualment no se les considerava capaces de ser escriptores, sinó que se les veia com dones que escrivien. En conseqüència, les seves obres es tenien en compte i eren jutjades al marge de la literatura, que era escrita essencialment per homes. George Eliot és el pseudònim de la novel·lista victoriana Mary Anne Evans, una dona oberta i forta de ment que escrivia sobre qüestions socials amb un enfocament realista. Això no obstant, tot i ser una escriptora extraordinària, es qüestiona la seva duresa envers les seves companyes novel·listes. Aquest TFG se centra en l’assaig poc conegut de George Eliot Silly Novels by Lady Novelists (1856). En el meu estudi, tractaré de determinar quin era el concepte de «silly», o «ximples», d’Eliot i identificar les principals crítiques que fa a les novel·les de la seva època. 

 

Poison damsels: una aproximació històrica i literària a les dones verinoses, enverinades i enverinadores 

Autoria: Mar Esteban Rius 

Grau: Estudis d’Anglès i de Clàssiques 

Resum: El present treball aborda els orígens i desenvolupament de la relació entre les dones i el verí tan en la història com en la literatura. Es pretén generar un estudi exhaustiu de la figura literària de la Poison Damsel com a dona verinosa, enverinada i enverinadora. S’explora, primerament, la connexió entre la feminitat i l’ús de remeis naturals utilitzats parant especial esment en tres contexts cronotòpics: l’antiguitat a la Índia i a Roma i el període victorià britànic. Posteriorment, es pren com a cas pràctic d’estudi la obra de teatre The Poison-Flower, de John Todhunter per tal de fixar tant la pervivència com la reinterpretació de la Poison Damsel. 

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010391803006709 

 

Prostitución, violencia y resistencia en Las Malas de Camila Sosa Villada y El lugar sin límites de José Donoso 

Autoria: Aida Plata Pérez 

Grau: Estudis d'Anglès i d’Espanyol 

Resum: Es pretén analitzar els espais de la prostitució que es presenten en les noveles Las Malas de Camila Sosa Villada i El lugar sin límites de José Donoso per tal de veure com la prostitució es presenta tant com un espai de resistència com de violència per a les subjectivitats travestis llatinoamericanes. Per fer-ho, s'atendrà a nocions teòriques sobre el gènere de Teresa de Lauretis, Kimberlé Crenshaw i Judith Butler. A més, es tractarà sobre el concepte travesticidi, la situació laboral de les travestis a Llatinoamèrica, la subjectivitat travesti i la legislació sobre la identitat de gènere autopercebuda en el continent. Tot això serà útil per veure com la literatura ens serveix per aproximar-nos a entendre les realitats silenciades pel discurs oficial de les travestis. 

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010384853206709 

 

Cuirizando la cuestión trans. Sobre la corporalidad transfemmenina. Marikonizando. Bollerizando. Feminizando. Materializando. 

Autoria: Carmen Joa Peralbo Bruno 

Grau: Estudis de Gènere 

Resum: La present monografia crítica apunta cap a la problematizació de la qüestió trans des de la pròpia “cuirización” de les cuerpas transfemmeninas i queer. Aquest treball és una picada d'ullet a la formulació de Susan Stryker en Transgender Feminism. Queering the woman question on presenta la necessitat del fenomen trans i les seves aportacions a aquesta present tercera ona del feminisme. A través d'aquesta proposta, des del context específic d'Espanya del segle XXI, “cuirizarse” tracta d'una aposta per les estratègies de desidentificación queer de la mà de les concepcions materialistes de Wittig, Deleuze i Stryker juntament amb les aproximacions de la teoria neomaterialista de Karen Barad. D'altra banda, es dedica un capítol a la relació entre el model neocapitalista, a partir de les crítiques realitzades per Nancy Fraser, i la construcció de les cuerpas trans i cuir en aquest. Amb tot això, es realitza una revisió bibliogràfica sistemàtica de les diferents autores a través de dues definicions sobre transfemmeneidad, una mainstream: Wikipedia España i una altra autoritzada pel discurs mèdic: el DSM-V. Així, són presentades amb la finalitat de revisar el fenomen de la transfemmeneidad des de la materialitat, posant en relleu la dimensió [hetero]normativa que comporta.

 

On/Scene. Políticas de producción, reproducción y ficción artístico-postpornográfica 

Autoria: Laura Lara Carmona 

Grau: Filosofia 

Resum: Aquesta investigació examina les diferents polítiques al voltant de la creació d'una pornografia alternativa, considerant el contingut pornogràfic com un gènere artístic-cinematogràfic. Es divideix en tres blocs principals que analitzen de manera respectiva els processos de producció, reproducció i ficció pornogràfica; entenent la corporalitat com un factor transversal, que es recull en un últim apartat. Mitjançant diferents autores, es presenten les problemàtiques de les diverses formes de repensar la pornografia, fent una valoració de l'aportació estètica dins d'aquests nous corrents. 

 

Monges i patrimoni del monestir de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer (segles XII-XIII) 

Autoria: Núria Rodoreda Parés 

Grau: Història 

Resum: Aquest treball pretén estudiar el monestir femení cistercenc de Santa Maria de les Franqueses. En particular, s'analitzarà el patrimoni que va aconseguir el monestir durant els segles XII i XIII i el patrimoni que van aportar les monges novícies quan hi van entrar. A més, ens centrarem en la figura de la seva fundadora, Dolça d'Urgell, i en la gestió d'aquest monestir. 

 

La mujer en el cartel de la Belle Epóque 

Autoria: Esther López Sanchez 

Grau: Història de l’Art 

Resum: La presente investigación versa sobre el papel de la mujer en los carteles de la Belle Époque (Jules Chéret, Toulouse Lautrec y Alphonse Mucha), centrándonos a nivel local en Ramón Casas. Las representaciones de dicho medio eran versátiles y variadas dependiendo del destinatario y de lo anunciado: un cabaré o un café-concert, una obra de teatro, bebidas alcohólicas o tabaco, locomoción y alimentación. Por ello, se tratan las tipologías del cartel más representativas, en que se diferencian iconografías de la mujer "desviada" o femme fatale y la mujer "ideal", con una gran influencia de las artes (des de el renacimiento hasta los prerrafaelistas, las artes decorativas...) 

 

La filosofia invisibilizada: la historia de Margarita Porete 

Autoria: Laia Tomàs Gisbert 

Grau: Humanitats 

Resum: La filosofia invisibilitzada: La història de Margarita Porete, esdevé un treball de fi de grau que pretén donar visibilitat a la beguina i filòsofa mística, Margarita Porete, així com recuperar la seva essència i analitzar el seu pensament mitjançant l'obra, El mirall de les ànimes simples, en la qual retracta el testimoniat de l'espiritualitat beguinal, essent un recull de tots els pensaments, sentiments i experiències de la pròpia filòsofa cap a Déu.  

 

FACULTAT DE MEDICINA

La realitat trans i la seva relació amb el sistema sanitari: la carència educativa en perspectiva de gènere a la professió mèdica 

Autoria: Rita Martínez Camacho 

Grau: Medicina 

Resum: Entre les definicions de "gènere" i "sexe" existeix un espai fronterer on es situen les persones trans. Sorgeix el debat, doncs, d'allò que sempre s'havia considerat inqüestionable: els esquemes diferenciats entre masculí i femení segons la definició cultural (gènere), però també en té cabuda la vessant biològica (sexe). En l’estudi que es presenta a continuació es vol investigar l’opinió i el nivell de coneixement dels professionals sanitaris i estudiants de medicina respecte el gènere, la transsexualitat i la comunitat LGTBIAQ+ en general. A més, es vol estudiar les deficiències del sistema sanitari que identifiquen els usuaris trans en funció de les experiències que han tingut en aquest àmbit. D¿aquesta forma, es vol investigar si existeix una carència educativa respecte la perspectiva de gènere en la carrera de medicina, la qual cosa causaria una atenció mèdica deficitària enfront un pacient trans. 

 

Vivències de les persones LGTBIQ+ majors de 65 anys en el procés d'Atenció Primària 

Autoria: Cecilia Raij Johansen 

Grau: Infermeria 

Resum: Les persones grans LGTBIQ+ són un col·lectiu vulnerable, afectats per les constants discriminacions i invisibilització. Això es trasllada a la consulta d'Atenció Primària, on les cures no són suficientment individualitzades i inclusives. Tenen unes necessitats específiques que no s'arriben a cobrir, i aquest fet té un impacte negatiu en la seva salut. Per a analitzar aquest fenomen, és imprescindible contactar amb les persones afectades i obtenir les seves experiències, observant quina relació tenen amb les infermeres i si identifiquen en elles fonts de dificultat sobre la salut del col·lectiu. Es proposa un estudi qualitatiu de disseny fenomenològic descriptiu, mitjançant una entrevista semiestructurada individual. 

 

FACULTAT DE PSICOLOGIA

Deprimidas, Culpables y Medicalizadas. La transformación de la desigualdad en Psicología a través del abordaje de la depresión desde la perspectiva de género 

Autoria: Núria Martín Alcázar 

Grau: Psicologia 

Resum:  Des de la perspectiva feminista la depressió s'inclou en el concepte de malestar de gènere i considera que la major prevalença de depressió en dones es deu a la situació de desigualtat i subordinació en la qual es troben, al seu propi rol i identitat, als mandats de feminitat i masculinitat socialment establerts, a la construcció cultural de la depressió i a la psicopatologització de processos naturals. Incorporant la perspectiva de gènere al model biopsicomèdic, la depressió serà abordada de forma interseccional i contextualitzada i les dones no seran concebudes com a culpables del seu malestar. Tampoc seran patologitzades ni conseqüentment medicalitzades, evitant així efectes secundaris de teràpies farmacològiques i electroconvulsives, el paper passiu de les dones en la seva recuperació i els estigmes associats als seus rols i identitat; reduint així el malestar que això provoca i generant una major comprensió de les seves necessitats.

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010531513906709 

 

FACULTAT DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

Monstruosidad femenina en la cinematografía japonesa: el caso de "Audition" 

Autoria: Irene Pereira Moral 

Grau: Estudis d’Àsia Oriental 

Resum: El present treball explora la noció de la monstruositat femenina present en la cinematografia de terror japonesa a través de la pel·lícula "Audition". Es realitza aquest estudi des d'una perspectiva de gènere, fent un recorregut per la imatgeria masculina de la monstruositat tant occidental com japonesa, exposant com aquesta concepció perpetua el control sobre la identitat i la sexualitat de les dones. Així mateix, es contextualitza sociològicament el Japó de la dècada en la qual es va produir la pel·lícula per a entendre que aquesta remet a les pors dels homes japonesos enfront de la crisi dels valors tradicionals. Finalment, s'elabora una anàlisi cinematogràfica i cultural de la pel·lícula per a determinar si es pot inferir una interpretació feminista de l'obra en qüestió malgrat haver estat realitzada sota una mirada masculina.

Enllaç: https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010435500506709 

 

Análisis de una problemática traductora y propuesta de una traducción con perspectiva de género. El caso de "Revolting Prostitutes: The Flight for sex workers' rights" 

Autoria: Laura Gomez Membrado 

Grau: Traducció i Interpretació 

Resum: El llenguatge inclusiu és un tema summament controversial avui dia, perquè suposa canviar les regles establertes i, en conseqüència, canviar la nostra manera de parlar i pensar. La present recerca té com a objectiu principal esbrinar què suposa traduir amb perspectiva de gènere. A més, també pretén investigar quant potent és la càrrega patriarcal en el llenguatge. Amb aquestes metes en ment, s'aportarà una àmplia literatura sobre el tema principal (traducció amb perspectiva de gènere i feminisme) i, posteriorment, s'analitzarà terminologia específica relacionada amb l'àmbit del treball sexual que suposi un repte traductològic important, estudiant les alternatives de traducció possibles des d'una perspectiva de gènere. 

 

Els premis als millors TFG amb perspectiva de gènere per àmbit de coneixement amb dotació econòmica d'enguany han estat atorgats a: 

Arts i Humanitats

The Representation of Male Character in Judith Drake’s An Essay in Defence of the Female Sex (1696): An Educational Proposal

Autoria: Nausica Vicens Salomon

Grau: Estudis Anglesos

Resum: This TFG is focused on contends that the intellectual capacity of women is equal to that of men. Through her observations on male's character, Drake offers a full psychological portrait of men through ridiculous and satirical figures. The way she depicts the ¿follies¿ of male behaviour allows her to corroborate the faults of the opposite sex and, hence, describe her own proposal for a solution. On the other hand, she believes that a re-education of men is needed in order to change the balance of power, especially through a positive female influence.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/231975/VicensSalomonNausica_TFG2020.pdf

 

Ciències de la Salut

El VIH des d’una perspectiva de gènere. Vivències de dones amb VIH respecte l’atenció sanitària rebuda

Autoria: Júlia Sebastià Martínez

Grau: Infermeria

Resum: El paper secundari de les dones amb VIH, tant en la investigació científica com en les campanyes publicitàries, així com la forta presència de l'home dins la malaltia i la falta de protocols sanitaris que tinguin en compte tots dos gèneres - el femení i el masculí-, posa en dubte l'eficàcia de l'atenció sanitària proporcionada a aquestes dones. Per tal de poder interpretar les vivències de dones amb VIH respecte a les cures proporcionades pel personal sanitari en l'àmbit hospitalari i els centres d'atenció primària de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es proposa realitzar un estudi qualitatiu fenomenològic hermenèutic.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238171/TFG_jsebastiamartinez_Medicina.pdf  

 

Ciències, Biociències i Tecnologies

Dones i sabers. Un recorregut a la Vall d'Alinyà per a recuperar el coneixement sobre plantes medicinals.

Autoria:  Sheila Escobar Peregrina, Carla Ojeda de la Viuda, Jessica Ozoekwe Bendehane, Berta Parramon Calbó

Grau:  Ciències Ambientals

Resum: En aquest treball s’exposa el coneixement que posseeixen les dones sobre plantes medicinals, així com les seves propietats i remeis; després de molts anys de transmetre’s oralment, generació rere generació, està quedant en l’oblit. Amb la finalitat de posar en valor aquest coneixement, s’identifiquen 14 plantes medicinals, es realitzen entrevistes tant a dones locals com a expertes, per tal d’obtenir propietats i remeis, i es duu a terme el disseny d’un itinerari botànic dins la ruta de l’Aiguaneix, a la Vall d’Alinyà.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238276/TFG_sescobarperegrina_Ciencies.pdf

 

Ciències Socials i Jurídiques

Mujer minera: resistir en el Cerro Rico de Potosí

Autoria: Maria Bros Carreras

Grau: Periodisme

Resum: Mujer minera: resistir en el Cerro Rico de Potosí és la lluita de les dones mineres del Cerro Rico de Potosí (Bolívia) contra l’explotació a què es veuen sotmeses dia rere dia per efecte del sistema que les rodeja. A través de tres de les figures femenines més representatives del sector miner bolivià, les palliris, les guardes i les vídues dels miners, el documental mostra el testimoni de les treballadores i treu a la llum la flagrant vulneració de drets humans i laborals que pateixen. Una vulneració que és exercida principalment per part de les cooperatives mineres i dels seus socis davant la indiferència d'un Estat bolivià que ignora tot el que passa al Cerro Rico de Potosí.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/235759/TFG_Bros_Carreras_Maria.pdf

 

Facultat de Biociències

Perspectiva de gènere en les guies docents del grau de biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Autoria: Laura Puig Martínez

Grau: Biologia

Resum: La docència i el coneixement històricament s’han basat en una ciència androcèntrica, sense tenir en compte la visió i els interessos de les dones. La perspectiva de gènere en el sistema educatiu és clau per a poder superar els falsos objectivismes de la ciència tradicional, incompleta i esbiaixada. Aquest treball pretén analitzar si la perspectiva de gènere regeix en el grau de Biologia i alhora donar visibilitat a la importància d'aquesta en la ciència.

Enllaç:

 

Facultat de Ciències

Dones i sabers. Un recorregut a la Vall d'Alinyà per a recuperar el coneixement sobre plantes medicinals.

Autoria: Sheila Escobar Peregrina, Carla Ojeda de la Viuda, Jessica Ozoekwe Bendehane, Berta Parramon Calbó.

Grau: Ciències Ambientals

Resum: En aquest treball s’exposa el coneixement que posseeixen les dones sobre plantes medicinals, així com les seves propietats i remeis; després de molts anys de transmetre’s oralment, generació rere generació, està quedant en l’oblit. Amb la finalitat de posar en valor aquest coneixement, s’identifiquen 14 plantes medicinals, es realitzen entrevistes tant a dones locals com a expertes, per tal d’obtenir propietats i remeis, i es duu a terme el disseny d’un itinerari botànic dins la ruta de l’Aiguaneix, a la Vall d’Alinyà.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238276/TFG_sescobarperegrina_Ciencies.pdf

 

Diagnòstic de la sensibilització sobre discriminacions i violència de gènere a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona

Autoria: Joana Elorduy Masip

Grau:  Estadística Aplicada i Sociologia

Resum: Aquest treball sorgeix de l’interès de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona per diagnosticar l’estat de sensibilització entre la comunitat universitària sobre les discriminacions de gènere, la violència de gènere i de manera més global, sobre quina és la percepció de la facultat com a lloc de treball segur per a les dones. A partir d’aquestes premisses, s’ha dissenyat un qüestionari, distribuït i analitzat estadísticament amb l’objectiu de poder crear una imatge de la situació actual en aquest àmbit.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238275/TFG_jelorduymasic_Sociologia_i_Estadistica.pdf

 

Facultat de Ciències de la Comunicació

Mujer minera: resistir en el Cerro Rico de Potosí

Autoria: Maria Bros Carreras

Grau: Periodisme

Resum: Mujer minera: resistir en el Cerro Rico de Potosí és la lluita de les dones mineres del Cerro Rico de Potosí (Bolívia) contra l’explotació a què es veuen sotmeses dia rere dia per efecte del sistema que les rodeja. A través de tres de les figures femenines més representatives del sector miner bolivià, les palliris, les guardes i les vídues dels miners, el documental mostra el testimoni de les treballadores i treu a la llum la flagrant vulneració de drets humans i laborals que pateixen. Una vulneració que és exercida principalment per part de les cooperatives mineres i dels seus socis davant la indiferència d¿un Estat bolivià que ignora tot el que passa al Cerro Rico de Potosí. 

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/235759/TFG_Bros_Carreras_Maria.pdf

 

ADDWOMEN. Presència de dones en els departaments creatius d'agències de publicitat a Espanya (2019)

Autoria: Aina Suárez Arenas

Grau: Publicitat i Relacions Públiques

Resum: L’objecte d’estudi d’aquesta recerca és la mesura de la presència de dones creatives. En aquest cas, s'obtenen dades del nombre de creatives que conformen els departaments creatius de les principals agències de l’Estat Espanyol. S'estudia la proporció dona-home a partir de l’anàlisi de fitxes tècniques de les campanyes que han estat publicades en la pàgina web Anuncios.com durant el període de 2019.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/234728/TFG_Suarez_Arenas_Aina.pdf

 

Facultat de Ciències de l'Educació

La coeducació, una eina per abordar els estereotips de gènere i l’orientació sexual

Autoria: Àlex Reyes Castillo

Grau: Educació Primària

Resum: El propòsit d'aquest treball de fi de grau no és un altre que donar a conèixer dos projectes coeducadors nascuts a la ciutat de Barcelona i com aquests treballen el desaprenentatge dels estereotips de gènere a partir d'una mirada crítica, reflexiva i feminista del món. L'escola és una institució de transformació social i gràcies a projectes com els estudiats, els infants poden adquirir diferents maneres de mirar i entendre el món que ens envolta, deixant enrere els perjudicis i els estereotips de gènere dominants a la societat actual.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/234251/ReyesCastilloAlex_TFG2020.pdf

 

El mite de l’amor romàntic a Infantil. Com entenen l'amor les nenes de P5?

Autoria: Silvia Casado Barahona

Grau: Educació Infantil

Resum: El mite de l’amor romàntic està present a la societat actual i hi ha molts aspectes negatius que se’n deriven d’aquest. Per això, l’objectiu principal d’aquest treball és saber quina concepció tenen sis nenes de P5 sobre l’amor i l’acceptació de diversos tipus d’amor i relacions i comprovar si estan influenciades o no pel mite de l’amor romàntic. L’estudi ha mostrat que la majoria de les nenes pateixen una forta influència pel mite de l’amor romàntic transmès principalment pels materials audiovisuals i literaris que la família i l’escola posen al seu abast.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238278/CasadoBarahonaSilvia_TFG2020.pdf

 

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Un debate abierto: ¿Es posible un feminismo musulmán?

Autoria: Ariadna Cruz Félix Menjíbar

Grau: Ciència Política i Gestió Pública

Resum: Este trabajo tiene como objetivo presentar un debate muy latente dentro del feminismo: la compatibilidad del discurso y la práctica feminista y el Islam. Las inquietudes a las que responde este TFG se pueden resumir en dos preguntas: ¿Hay cabida dentro del feminismo para el islam? Y si es así, ¿cómo es posible llevar a cabo este proyecto? Se pretende, de este modo, profundizar sobre la posibilidad de encontrar en el islam un discurso a favor de la igualdad de género.

Enllaç: 

 

Jugant a ser homes. (re)produint masculinitats "gamer" a YouTube

Autoria:  Maria Padró-Solanet Casajuana

Grau: Sociologia

Resum: Aquesta recerca es fixa en el fenomen dels "YouTubers gamers" com a transmissors d'una identitat de gènere masculina. Així, s’analitza de forma qualitativa la masculinitat projectada en els vídeos del llarg de l’última dècada, i es compara amb les caracteritzacions de la masculinitat tradicional hegemònica, la nova masculinitat hegemònica, i les masculinitats "geek".

Enllaç:https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/tfg_275816/TFG_Padro-Solanet_Casajuana_Maria.pdf

 

Facultat de Dret

Joves i prostitució: el paper de la masculinitat en el sexe de pagament

Autoria: Laura Ruiz Sarrión

Grau: Criminologia

Resum: En els últims anys ha augmentat el consum de sexe de pagament en joves, un grup que ha estat educat en un context d’alliberament sexual i de recerca de la igualtat de gènere. Per aquest motiu, la present investigació pretén analitzar la relació entre el consum de prostitució heterosexual en joves i la concepció social de la masculinitat, la recerca de la qual es concep com una motivació per pagar per sexe. Així, després de determinar el marc legal i la dimensió del fenomen a Espanya, s’aprofundeix en el concepte de masculinitat hegemònica i s’exposen diferents estudis referents a clients de prostitució i les seves motivacions.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/226744/TFG_lruizsarrion.pdf

 

La feminización del trabajo a tiempo parcial. Instrumento de discriminación indirecta por razón de sexo

Autoria: Ainoa Roa Ameigidez

Grau: Dret

Resum: En este trabajo se trata la realidad del trabajo a tiempo parcial enmarcándonos en una perspectiva de género. Este modelo de contratación se ha convertido en un instrumento que discrimina al sector femenino basándose en su elemento más característico: el tiempo de trabajo. Es este carácter el que ha convertido la contratación a tiempo parcial en un gueto femenino, en palabras de las organizaciones sindicales. A lo largo del trabajo se plantean las razones por las que esta situación es una realidad.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238165/TFG_aroaameigidez_Dret.pdf

 

Les seccions femenines. Front Únic Femení Esquerrista

Autoria: Yolanda Salomon Salas

Grau: Relacions Laborals

Resum: Aquesta recerca es basa en la constitició del Front Únic Femení Esquerrista, a la época de la República. Aquest front es a lluita de la dona Republicana, en l pels seus drets, i el seu reconeixement la llibertat.
Aquest moviments feministes sempre estaven dirigits per dones importants del món de la política, les lletres, la cultura, l’esport.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238168/TFG_ysalomonsalas_Relacions_Laborals.pdf

 

Facultat d’Economia i Empresa

Los estereotipos de género en el mercado de trabajo

Autoria: Violeta Jódar Mendoza

Grau: Economia

Resum: Este trabajo tiene como objetivo explicar la posible influencia de los estereotipos de género en el mercado de trabajo a partir de la constatación de que, hoy en día, los hombres continúan ocupando más puestos de liderazgo en empresas, organizaciones e instituciones que las mujeres. Esta barrera invisible y que impone una limitación en la carrera profesional de las mujeres se conoce como glass ceiling. 
 

Enllaç: 

 

Facultat de Filosofia i Lletres

La cura com a bé comú: L’experiència de La Glacera, un grup de criança compartida

Autoria: Marta Rosell Codina

Grau: Antropologia Social i Cultural

Resum: Aquest treball analitza l'experiència d'un grup barceloní de criança compartida. Aquests marcs de referència el basteixen com una alternativa comunal al sistema d'organització social de la cura, hegemònicament assentat sobre la divisió sexual del treball i apuntalat pel model capitalista de producció i reproducció social desigual. A partir de diverses incursions etnogràfiques al camp entre el 2017 i el 2019, s'examina de quina manera aquest model col·lectiu de criança avança cap a la democratització de les cures teoritzada per l'ecnomia feminista, i com s'emmotlla en el si dels moviments socials que defensen els comuns urbans.

Enllaç: 

 

Estudio bioarqueológico de los individuos subadultos de la Zona Muralla de la ciudad romana de Iesso (Guissona)

Autoria: Tania Vergara Cubero

Grau: Arqueologia

Resum: El presente estudio se centra en el estudio bioarqueológico de la muestra de 9 individuos inmaduros pertenecientes a la ciudad romana de Iesso, la cual se sitúa en el municipio de Guissona en la comarca de La Segarra. El objetivo principal de la investigación será analizar e interpretar la gran incidencia de sepulturas pertenecientes a individuos inmaduros hallados en el patio del Edificio Extramuros (Zona Muralla), para comprender su naturaleza y en última instancia tratar de entender como estos enterramientos se articulan o interrelacionan con el Edificio Extramuros.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/235133/VergaraCuberoTania_TFG2020.pdf

 

The Representation of Male Character in Judith Drake’s An Essay in Defence of the Female Sex (1696): An Educational Proposal

Autoria: Nausica Vicens Salomon

Grau: Estudis Anglesos

Resum: This TFG is focused on contends that the intellectual capacity of women is equal to that of men. Through her observations on male's character, Drake offers a full psychological portrait of men through ridiculous and satirical figures. The way she depicts the "follies" of male behaviour allows her to corroborate the faults of the opposite sex and, hence, describe her own proposal for a solution. On the other hand, she believes that a re-education of men is needed in order to change the balance of power, especially through a positive female influence.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/231975/VicensSalomonNausica_TFG2020.pdf

 

La sacerdotessa de la polis. Estudi de les fonts literàries i epigràfiques al voltant de la sacerdotessa d’Atena Pòlias a Atenes

Autoria: Maria Navarro López

Grau: Estudis Clàssics

Resum: El present treball tracta la religió de l'Antiga Grècia des de la perspectiva de gènere a través de les fonts literàries i epigràfiques i a partir del cas concret del sacerdoci d'Atena Pòlias a Atenes. Es presenten els trets característics dels sacerdocis femenins a l'Antiga Grècia i dels sacerdocis hereditaris a Atenes. Es descriu el sacerdoci d'Atena Pòlias a l'Atenes dels segles V, IV i III aC: s'estudien la història del càrrec, les principals funcions acomplertes per la sacerdotessa, les festivitats en què participava i el reconeixement que reberen les diferents sacerdotesses al llarg d'aquests segles.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/230649/NavarroLopezMaria_TFG2020.pdf

 

Travant les paraules, bastint el poema. La poesia de Montserrat Abelló (1963-2014)

Autoria: Marta Comas Planas

Grau: Estudis d’Anglès i Català

Resum: Montserrat Abelló irromp en el panorama literari català a començament de la dècada dels seixanta quan publica Vida diària. Serà a partir del tercer llibre, El blat del temps, que Abelló publicarà de forma més contínua, sempre compaginant la traducció amb la poesia. Pel que fa a la traducció, la seva tasca feminista és inqüestionable. Amb certesa, les traduccions de l'obra de Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anne Sexton van ser pioneres i van fer possible la lectura en català de la poesia confessional. El present treball és un estudi del corpus poètic abellonià.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238282/ComasPlanasMarta_TFG2020.pdf

 

Com construir una dona tràgica: mort i maternitat a la tradició teatral occidental

Autoria: Laura Rubio Garriga

Grau: Estudis d'Anglès i Espanyol

Resum: El propòsit d'aquest treball és una anàlisi de la representació de personatges femenins del cànon dramàtic occidental, i fer-ho segons dos eixos: la maternitat i la mort. Per una banda, la maternitat com a característica definitòria del rol de dona en la societat, com a fet confirmador de la condició de dona. Per altra banda, la mort, com a única sortida en la tradició per a aquelles dones que subverteixen o intenten subvertir el tipus de feminitat canònica. No es pot permetre l'existència de personatges femenins que creessin referents, que possibilitin en l'imaginari una dissidència d'allò que s'espera d'elles.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/231080/RubioGarrigaLaura_TFG2020.pdf

 

Le langage inclusif: analyse des techniques linguistiques en langue française

Autoria: Mireia Bas Barrio

Grau: Estudis d’Anglès i Francès

Resum: Aquest treball presenta una anàlisi de les tècniques lingüístiques del llenguatge inclusiu en llengua francesa. Descomposició de les tècniques lingüístiques en tres tipologies: morfològiques, lèxiques i tipogràfiques. Les tècniques lingüístiques estudiades tenen com a objectiu principal incloure el sexe femení i no binari en el discurs quotidià així com adaptar la llengua a la realitat particular i col·lectiva de tots els individus de la societat.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238483/BasBarrioMireia_TFG2020.pdf

 

Gestació per substitució i el principi d'autonomia en les gestants

Autoria: Cristina Bonvehi Puig

Grau: Filosofia

Resum: Les grans transformacions que pateix el nostre món per l'avenç tecnocientífic són cada vegada més presents. Aquests canvis comporten reflexions ètiques pel que fa a l'ús de les pràctiques actuals. El present treball té com a objectiu aproximar-se a la Gestació per Substitució com a pràctica actual que suscita debat tant per la societat com, especialment, per la bioètica. Passant per un estat de qüestió d'aquesta pràctica i una mostra de la problemàtica que comporta, es farà una consideració sobre alguns dels arguments que componen la seva discussió.

Enllaç:

 

La violencia contra las mujeres en la Grecia clásica

Autoria: Marina Prior Pulido

Grau: Història

Resum: Desde el mundo académico los estudios sobre el período tradicionalmente denominado como Grecia clásica (s. V, IV) han sido abundantes; el fenómeno de la democracia ateniense es uno de los sucesos que marca esta etapa y que ha generado la construcción, por parte de la historiografía, de un ideal entorno a estos siglos y, en concreto, alrededor de la historia de la polis de Atenas. Con todo ello y las tendencias de la historiografía tradicional de excluir a las mujeres de los estudios históricos, son escasos los casos en los que la violencia contra las mujeres es tema central de análisis histórico.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238279/PriorPulidoMarina_TFG2020.pdf

 

Las Mujeres en el cine neorrealista italiano

Autoria: Pilar Varela Fernández

Grau: Història de l’Art

Resum: Nos hallamos ante una realidad que está basada en la siguiente verdad, tanto la historia como el mundo de las artes fueron dominados y escritos por los hombres, que esto se haya mantenido de forma inamovible hasta nuestra actualidad, no significa que debamos seguir defendiéndolo. El proyecto está centrado específicamente en la mujer dentro del cine neorrealista italiano, tanto en relación al lugar que ocupaban dentro de la industria del cine, como la visión que de ellas se daba en la pantalla y como repercutía en la sociedad y, sobre todo, como afectaba al avance o al retroceso de la mentalidad de la época.

Enllaç: 

 

Cuerpo, género, enfermedad: Identidades dolientes y estigmas identitarios en Sistema Nervioso de Lina Meruane

Autoria: Laura García Villalba

Grau: Humanitats

Resum: "Cuerpo, género, enfermedad" pretén confeccionar un fil reflexiu sobre la nostra percepció de la malaltia i les seves repercussions socials. Aquest estudi remet a la problematització del cos malalt i les identitats doloses. En definitiva, a través de l'anàlisi de la novel·la "Sistema Nervioso" de l'autora xilena Lina Meruane, el marc teòric i el presumpte xoc de realitat del present treball mostrat als annexos s'embasta un recorregut reflexiu entorn a qüestions de gènere, corporalitat i, finalment, l'impacte que la malaltia exerceix en les nostres vides.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/tfg_283334/TFG_LauraGVillalba_Def.pdf

 

Cuerpos impúdicos: Instagram y feminismo

Autoria: Ailen Abdala Vadillo

Grau: Llengua i Literatura Espanyoles

Resum: Entre los selfies de Instagram se atisban identidades. Y con ellas descubrimos que, de hecho, la aplicación ofrece un espacio para que el subalterno exprese su voz. Observamos una nueva estrategia feminista: publicarse parcial o totalmente desnudas para empoderarse. Pero, ¿es eso posible, partiendo de las mismas herramientas que el patriarcado usa para cosificar los cuerpos femeninos

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/231083/AbdalaVadilloAilen_TFG2020.pdf

 

Electra: submissió o empoderament: Anàlisi de l’arquetip de feminitat del personatge d’Electra segons les interpretacions operístiques de R. Strauss, J. Soler i M.D.Levy

Autoria: Ona Alonso Romer

Grau: Musicologia

Resum: Aquest treball proposa una anàlisi de l'arquetip de feminitat que el personatge d'Electra encarna en el món de l'òpera durant l'Edat Contemporània, amb l'objectiu d'entendre com el llenguatge musical influencia i reflecteix aquest model femení. Per arribar a les conclusions, es durà a terme una anàlisi i comparació entre l'òpera Elektra (1909) de Richard Strauss, basada en la tragèdia de Sòfocles; l'òpera Agamèmnon (1960) de Josep Soler, amb textos de Sèneca; i l'òpera Mourning Becomes Electra (1967) de Marvin David Levy, basada en l'obra teatral homònima d'Eugene Gladstone O'Neill.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238283/AlonsoRomeroOna_TFG2020.pdf

 

Facultat de Medicina

El VIH des d’una perspectiva de gènere. Vivències de dones amb VIH respecte l’atenció sanitària rebuda

Autoria: Júlia Sebastià Martínez

Grau: Infermeria

Resum: El paper secundari de les dones amb VIH, tant en la investigació científica com en les campanyes publicitàries, així com la forta presència de l'home dins la malaltia i la falta de protocols sanitaris que tinguin en compte tots dos gèneres - el femení i el masculí-, posa en dubte l'eficàcia de l'atenció sanitària proporcionada a aquestes dones.

Enllaç:  https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238171/TFG_jsebastiamartinez_Medicina.pdf  

 

Estudi comparatiu de qualitat de vida en persones trans que han rebut o no tractament frenador de la pubertat abans del tractament hormonal creuat

Autoria: Maria Dolors Gispert Hernández

Grau: Medicina

Resum: Les persones trans actualment s'enfronten a moltes limitacions i dificultats que des de l'àmbit sanitari s'intenten disminuir. El present estudi pretén analitzar si les persones trans que han rebut tractament frenador abans del tractament hormonal creuat tenen millor qualitat de vida que els que no han fet aquest tractament previ.

Enllaç:

 

Facultat de Psicologia

Disseny d'una eina d'anàlisi prosocial de protocols per l'atenció en logopèdia d'infants d'entre 0 i 6 anys víctimes de violència masclista

Autoria: Anna Lagares Bustamante

Grau:  Logopèdia

Resum: La violència masclista és un problema social i sanitari. Els logopedes, com altres professionals sanitaris, han de conèixer i aplicar els protocols d'intervenció quan atenen casos, d'infants testimoni i víctimes de Violència Masclista (VM). No obstant això, no sempre compten amb les eines adequades per a intervenir correctament, precisament perquè no són professionals que treballen en primera línia amb la VM, sinó que la tracten de manera indirecte.

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238281/LagaresBustamanteAnna_TFG2020.pdf 

 

Violencia patriarcal en mujeres y hombres trans: cambios de perspectiva durante y después de la transición

Autoria: Laura Casado Espinosa

Grau: Psicologia

Resum: El género, pese a ser un concepto social, cultural y construido, determina en gran medida la manera en que la persona será tratada en sociedad. Por ello se plantea el siguiente trabajo, cuyo objetivo principal es analizar las distintas perspectivas de personas trans respecto a las violencias de género, puesto que, durante un periodo vital, han socializado con un género, viviendo las opresiones y los privilegios asociados a éste, y posteriormente han empezado a ser leídos con otro género, cambiando así sus vivencias. 

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/238284/CasadoEspinosaLaura_TFG2020.pdf

 

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Ambigüedad de género: el uso de términos de género marcado en traducciones de manga del japonés al espanyol

Autoria:  Nuria Cimas Pita

Grau: Traducció i Interpretació

Resum: Partiendo del hecho de que el japonés y el español son lenguas que utilizan recursos muy distintos a la hora de expresar el género, el presente trabajo analiza cómo estas diferencias condicionan el proceso traductor. En particular, este proyecto estudia cómo las identidades de género no normativas se ven afectadas a la hora de traducir y qué cuestiones deben tenerse en cuenta para traducirlas de manera rigurosa. Para ello, presento una propuesta de traducción de tres capítulos del manga Kanojo ni naritai kimi to boku, de Takase Umi, inédito en España.

Enllaç: 

 

Grau d’Estudis d’Àsia Oriental. Desert

 

Facultat de Veterinària

Perspectiva de gènere en la professió veterinària

Autoria:  Mireia Carreras Ruiz

Grau: Veterinària

Resum: Vivim en una societat masclista, on encara diem doctor i infermera i on encara ens costa pensar que la dona forma part de la meitat de la població. Però en la veterinària, això ja no és així, la dona veterinària forma part de la majoria del sector. Com hem arribat a transformar una professió plenament dominada pels homes a una on ara la norma és trobar-hi una dona? Com ens afecta en el nostre dia a dia formar part d'una professió tan sacrificada?

Enllaç: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/232957/TFG_mcarrerasruiz_poster.pdf

 

Els premis als millors TFG amb perspectiva de gènere per àmbit de coneixement amb dotació econòmica d'enguany han estat atorgats a: 

Arts i Humanitats

Feminismo y LGTB+ en "Sailor Moon": Género e inclusión en un producto cultural japonés             
Autoria: Marina Albaladejo Pérez
Grau: Estudis d'Àsia Oriental
Resum: El present treball ofereix una anàlisi de gènere i inclusió de l'obra Bishōjo Senshi Sailor Moon (美少女戦士 セーラームーン) de Takeuchi Naoko. S'estudia aquest producte cultural japonès des d'una perspectiva feminista, partint de la hipòtesis que l'obra va ser subversiva dins del món del manga, anime, i del gènere mahō shōjo del shōjo manga, en introduir la presencia d'elements feministes, personatges del col·lectiu LGTB+ i una diversitat amorosa i familiar que es distancia dels patrons hegemònics.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213039?ln=ca

Ciències de la Salut

Indicadors de sospita en la violència de gènere
Autoria: Alejandro Coello González
Grau: Medicina
Resum: La violència de gènere és un tipus de violència dirigida a la dona pel simple fet de ser-ho. S'ha observat que hi ha un major ús dels recursos sanitaris per part de les dones maltractades, i és per això que els professionals sanitaris tenen un paper clau en la detecció precoç de la violència de gènere. No obstant, encara són diverses les limitacions i reticències a l'hora de realitzar demanar sobre el maltractament a les dones.  Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/215611?ln=ca

Ciències, Biociències i Tecnologies

La invisibilidad de las mujeres en los ensayos preclínicos: aproximación a los modelos animales
Autoria: Marta Vera Fernández
Grau: Biotecnologia
Resum: Aquest treball analitza la invisibilització que experimenten les dones en els assaigs preclínics, que es relaciona amb l'augment de les reaccions adverses a fàrmacs (ADRs). Els models animals femelles utilitzats tenen menys representació a causa de la suposició que el seu cicle estral proporciona resultats poc fiables en els experiments. L'augment en el nombre de dones que pateixen ADRs és la prova que el sexisme i l'androcentrisme de la ciència pot tenir un impacte en la nostra salut.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216509?ln=ca

Ciències Socials i Jurídiques

De la marginalitat a la centralitat política: la construcció del feminisme com a força hegemònica
Autoria: Andrea Lamich Collado
Grau: Ciència Política i Gestió Pública
Resum: El feminisme és a tot arreu. Als carrers els 8 de març; als mitjans de comunicació i a les xarxes socials; a l'agenda política i a la societat; i a les nostres vides diàries. La nova onada feminista ha arribat per quedar-se perquè ja res tornarà a ser igual. L'objectiu del treball neix de l'interès en conèixer com ha estat possible trencar amb la normalització de la desigualtat de gènere i, sobretot què passava abans perquè moltes no arribéssim a veure-la. La categoria d'anàlisi emprada és la d'hegemonia teoritzada per Antonio Gramsci. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213421?ln=ca

A més, també han estat premiats els següents treballs:

Escola d'Enginyeria

Alerta Feminista
Autoria: Ferran Sánchez Rodríguez
Grau: Enginyeria Informàtica Resum: Segons l'ONU una de cada tres dones pateix violència de gènere al llarg de la seva vida. Aquestes estadístiques posen en evidència la inseguretat i el risc que pateixen les dones en les societats actuals. Tenint en compte que molts d'aquests episodis de violència tenen lloc als espais públics, aquesta aplicació pretén ser una eina d'autodefensa al servei de les dones que els faciliti un suport mutu en els espais on són més vulnerables: els carrers. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211480?ln=ca

Facultat de Biociències

Estudio de la intersexualidad como herramienta para problematizar el sentido biológico de la clasificación dicotómica del sexo
Autoria: Zoe Garcia Castaño
Grau: Biologia
Resum: En aquest treball es proposa un projecte d'investigació dirigit a qüestionar la categoria de sexe, basant-se en la intersexualitat com a realitat que posa en debat la dicotomia mascle/femella. En aquest text, s'exposa breument un qüestionament de la ciència com a veritat universal, es fa un breu repàs de l'evolució en la història d'Occident del concepte de sexe i es presenten alguns arguments que defensen que el sexe és una construcció.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217084?ln=ca

The very many faces of Chipko: the role of gender in a grassroots environmental activism moviment
Autoria: Amisha Suraj Bhojwani
Grau: Biologia Ambiental
Resum: Chipko és un moviment ecologista que representa les comunitats de base i sorgeix a la dècada dels 70 al Nord de la Índia. Aquí la introducció d'un model de desenvolupament occidental afecta la subsistència de les dones rurals, directament per la mecanització de l'agricultura i indirectament per les conseqüències de la desforestació. En moltes ocasions, la literatura ho categoritza com a una mobilització liderada per dones, però hi ha una falta de consens entre les analistes. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216508?ln=ca

Problematització històrica dels conceptes "gènere" i "sexe" en la ciència occidental Autoria: Aura Blanch Torras
Grau: Genètica
Resum: En el present treball d’investigació es realitza un anàlisi històric, social i científic dels conceptes de gènere i sexe. Emprant eines heurístiques proporcionades per l’anàlisi feminista i històric, es parteix des de la primera concepció del sexe (prèvia a la dicotomia sexual i a la separació conceptual del gènere) fins a l’enteniment dicotòmic que es té actualment, passant alhora per diferents moviments ideològics i filosòfics que han portat a la redefinició científica dels conceptes i a problematitzacions en diversos moments històrics. 

Facultat de Ciències de la Comunicació
Realització d'un curtmetratge: "AURORA"
Autoria: Miquel Camarasa Sanchis, Sergio Delgado Asensio, Beatriz Fernández Valbuena, Andrea Romera Huerta
Grau: Comunicació Audiovisual
Resum: AURORA té una doble vida: per una banda, és un curtmetratge d'uns 10 minuts de durada; per l'altra, és també un spot d'uns 30 segons aproximadament. El TFG ha comprés totes les etapes del procés productiu: des de l'escriptura del guió fins a la postproducció i l'elaboració del futur pla de distribució. Es tracta d'una història que denuncia la violència de gènere a partir d'una relació tòxica entre dues persones grans. Ho fa mitjançant un estil surrealista i amb un poderós final. "AURORA" convida a la reflexió de l'espectador.

Sofia Casanova a través de sus crónicas, corresponsal en cinco guerras del siglo XX (1915­-1944)
Autoria: Eila Rodríguez Filgueiras
Grau: Periodisme Resum: El treball exposa l'obra de Sofia Casanova com a primera corresponsal de guerra espanyola per al diari ABC des de Polònia i Rússia, durant les dues guerres mundials, la Revolució Bolxevic, la Gran Guerra russa i la guerra polonès-soviètica. Per això, es van analitzar des del punt de vista periodístic, ideològic i personal 129 articles i cròniques escrites per la periodista entre 1915 i 1944. Per a una millor comprensió del seu treball, s'ha investigat i s'ha analitzat també la seva biografia, clau per entendre la seva personalitat i impacte en la seva obra.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213005?ln=ca

Facultat de Ciències de l'Educació

El sexisme del professorat a les aules de primària.  El llenguatge, la metodologia i la percepció
Autoria: Mariona Campmajó i Soldán
Grau: Educació Primària Resum: Partint d’un context social on el moviment feminista està molt present i crea molta controvèrsia sorgeix el meu interès per saber quin paper hi juga l’educació. Tot i que es veuen avenços pel que fa a lleis, projectes de centre i plans educatius, el dia a dia a les aules ha de ser molt diferent si la societat segueix rebutjant el canvi. En què ens estem equivocant perquè el fet de ser home o dona no ens suposi ni privilegis ni condemnes? 

Genderless? Les competències de gènere dels i les estudiants del grau d'Educació Primària de la UAB
Autoria: Mireia Gómez Mayoral
Grau: Pedagogia
Resum: L'educació és una de les bases per canviar les estructures socials. Per tant, un dels mètodes per erradicar la disparitat de gènere és incorporar la perspectiva de gènere al currículum acadèmic (Xarxa Vives, 2017) i, sobretot, formar als i les estudiants del grau universitari d'Educació Primària amb competències de gènere (AQU, 2018), per tal d'aplicar-ho a la seva pràctica professional. Per tot això, aquest article investiga concretament si al grau d'Educació Primària de la UAB l'alumnat adquireix competències de gènere, a través de l'anàlisi d'un informe de seguiment i entrevistes a docents i estudiants.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216810?ln=ca

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Gender and Religion: Holy Anorexia vs Anorexia Nervosa
Autoria: Amaya Haddock
Grau: Sociologia
Resum: L'objectiu d'aquest treball era donar a conèixer una perspectiva diferent de l'anorèxia nerviosa creant un marc que examinés la malaltia des d'un punt de vista històric i de gènere. Des d'aquesta perspectiva, la meva pretensió consistia en demostrar que l'anorèxia no és una malaltia moderna, com mostra la investigació, la seva manifestació es remunta a l'Edat Mitjana encarnada en les figures del que anomenem "Santes Sagrades del dejuni". 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213465?ln=ca

Facultat de Dret
La violència sexual en conflictes armats. Programa formatiu en l'àmbit militar espanyol
Autoria: Geòrgia Carrasquilla Lladó
Grau: Criminologia Resum: Aquest treball és un estudi de la violència sexual en conflictes armats. Les seves víctimes en són tant homes com dones i els seus perpetradors diversos, tot i que majoritàriament membres dels sistemes militars. Diversos factors expliquen aquest greu i invisibilitzat fenomen, la majoria provenen d'una ideologia global patriarcal, més intensa encara dins la institució militar, la qual premia la masculinitat entesa com a força i poder, i castiga la feminitat entesa com a debilitat i submissió. Es proposa un programa formatiu d'aplicació específica a les Forces Armades Espanyoles amb l'objectiu de prevenir la violència sexual. Finalment també es proposa un disseny d'enquestes de victimització com a instrument de recopilació de dades i d'avaluació del programa.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/215958?ln=ca

Justicia de género y movimiento social feminista. Un análisis desde la perspectiva de Nancy Fraser
Autoria: Andrea Lamich Collado
Grau: Dret
Resum: A partir de la teoria de la justícia de Nancy Fraser, el treball examina les propostes i reivindicacions del moviment feminista de l'estat espanyol per tal de comprovar la relació i influencia del marc teòric elaborat per l'autora. Alhora, s'aporta una reflexió sobre el debat de la prostitució a través de la lent desenvolupada per la professora nord-americana. En un moment de desig de transformació profunda de la realitat social per part del moviment social feminista, el marc analític i les categories teoritzades per Nancy Fraser ens permeten clarificar el conjunt de qüestions que han de ser presents en l'abordatge i superació de la injustícia de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/220061?ln=ca

La nueva protección por nacimiento de hijo en el marco del principio de igualdad
Autoria: Noelia Albarrán Villegas
Grau: Relacions Laborals  Resum: En el mercado de trabajo las mujeres se encuentran con una discriminación basada, fundamentalmente, en su condición biológica por la maternidad. Por ello, el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, con el objetivo de promover la igualdad de trato y de oportunidades en el mercado de trabajo, incorpora diversas medidas, dentro las cuales, resalta la igualación de los permisos por nacimiento de hijo o hija con el objetivo de alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/206257?ln=ca

Facultat de Filosofia i Lletres

Mujeres, inmigrantes y prostitutas: hacia la integración y el empoderamiento
Autoria: Clara Guzmán Vilaboy
Grau: Antropologia Social i Cultural
Resum: En un contexto en el que se unen género, inmigración y prostitución para crear un entramado de exclusión social, se estudia una forma de integración social y empoderamiento. Partiendo de ocho meses de observación participante con mujeres inmigrantes relacionadas con la prostitución y en exclusión, nos acercaremos tanto a su realidad como a la ayuda social y formación a la que tienen acceso. Las cuestiones observadas se analizarán juntamente con otros estudios sobre inmigración femenina y prostitución, acercándonos particularmente a El Raval (Barcelona). 

Learned Helplessness: Influence of Patriarchal Violence in Edna O’Brien’s The Country Girls Trilogy
Autoria: Cristina Montes Venegas
Grau: Estudis Anglesos Resum: La Trilogia Les Noies de Camp (1986) narra la tràgica història de Caithleen i les seves conseqüències. Aquesta recerca es centra en com la violència ocasionada a la infantesa de Caithleen condiciona la seva adultesa. Partint des del maltractament patern i la mort maternal, estudio aquestes influències en Caithleen junt amb les polítiques, economia i religiositat d'Irlanda. Examino com el seu desenvolupament emocional s'ha vist interromput degut al maltractament, com aquest modela el seu aferrament i il·lusions romàntiques i com es consoliden amb la mort de la seva mare.  Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/210811?ln=ca

Lustful Women: Sex in Ancient Rome Autoria: Belén Martínez Martos
Grau: Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Resum: Aquest TFG analitza les diferències entre els sexes dins de l'àmbit sexual a Roma. Es concentra en el rol passiu de les dones i estudia com el desafiaven. Parla sobre les dones més conegudes que van refutar les normes establertes i sobre la manera en què eren representades pels homes romans. Parla de les prostitutes romanes, car tenim molta informació sobre quin era el seu paper en les relacions sexuals. Es concentra especialment en les prostitutes de Pompeia, perquè s'hi han trobat molts grafits sexuals. Exposa que alguns grafits podrien haver estat escrits per elles amb la finalitat de reivindicar-se.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216885?ln=ca

El dolor y el sexo más abyectos: Tratamiento de la violencia en Nefando (2016) de Mónica Ojeda Autoria: Marta Mendoza Navarro
Grau: Estudis d'Anglès i Espanyol Resum: Aquest treball pretén analitzar el tractament de la violència en l'obra Nefando (2016) de Mónica Ojeda. La novel·la gira al voltant de la publicació d'un videojoc per part dels germans Terán. En aquest, apareixen gravacions de les violacions que van patir ells mateixos de nens per part del seu pare. L'obra està narrada des del punt de vista de sis personatges: els tres germans Terán (Irene, Emilio i Cecilia) i tres companys de pis d'aquests (Kiki, Iván i El Cuco). Tots sis tenen determinats traumes, molts d'ells vinculats a la infància, que els condicionen i que tenen a veure amb el sexe, font de plaer i de dolor.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211573?ln=ca

El mestre de casa: la representació d'una nova masculinitat Autoria: Emma Sánchez Santos
Grau: Estudis de Català i Espanyol
Resum: Les noves masculinitats són la resposta necessària a un context politicoeconòmic en crisi com a garantia d'una alternativa sociocultural. En qüestionar els binomis de gènere establerts i, fins ara, oposats, se sumen a la reivindicació dels col·lectius minoritaris o minoritzats públicament. Aquest treball se centra específicament en una de les noves masculinitats: la del househusband o 'mestre de casa', a partir de diverses formes de representació - literàries, audiovisuals i periodístiques.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211576?ln=ca

El sexo del cerebro en disputa: críticas al neurosexismo bajo una perspectiva neurofeminista
Autoria: Desirée Serrano Buiza
Grau: Filosofia Resum: Con este trabajo planteo uno de los debates centrales en la neurociencia actual: si el cerebro tiene sexo. Partiendo de la sólida argumentación de que gran parte de los datos y los estudios científicos ofrecidos con relación al dimorfismo sexual del cerebro están sesgados, a la vez que fuertemente arraigados en el imaginario común, mostraré como esta «mala ciencia», denominada neurosexismo, avala y nutre el status quo de una de las principales desigualdades sociales: el patriarcado.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211532?ln=ca

La investigación con perspectiva de género y turismo en España. Análisis bibliométrico de la revista Cuadernos de Turismo y Annals of Tourism Research
Autoria: Daniel Gallego Martínez
Grau: Geografia i Ordenació del Territori Resum: Aquest article revisa la literatura de la revista Cuadernos de Turismo sobre la perspectiva de gènere en turisme realitzada a Espanya i la compara amb la literatura publicada a la revista Annals of Tourism Research que es internacional. A partir d'aquesta revisió s'argumenta la hipòtesi que considera que els estudis sobre turisme i gènere a Espanya es troben en una fase inicial de producció acadèmica. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217043?ln=ca

La construcción de la imagen femenina en la literatura de la Cruzada
Autoria: Angela Corredoira López
Grau: Història
Resum: La tradició historiogràfica sobre la Guerra Civil ha tendit a relegar el paper de les dones a la passivitat política. Aquest treball pretén demostrar a les fèmines com a subjectes actius amb una importància tal que el Nou Estat va establir com a una de les seves prioritats l'activació d'un gran mecanisme amb l'objectiu de redefinir la feminitat i relegar-la de nou a l'àmbit domèstic.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216836?ln=ca

Análisis de la pornografía: la mujer como objeto de estudio
Autoria: Jara Burillo Gil
Grau: Història de l'Art Resum: En una primera parte teórica abordamos conceptos como género, deseo sexual masculino y masculinidad hegemónica para acabar estudiando las tensiones y los cambios que genera la pornografía hoy en día. En la parte práctica utilizando el lenguaje cinematográfico como soporte, aplicaremos los conocimientos a casos específicos a través del análisis de diversos clips de la página pornográfica Pornhub, todo ello con el objetivo de estudiar qué consecuencias suponen para la mujer.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217044?ln=ca

Las imágenes de mujer en la poesía de Gertrudis Gómez de Avellaneda
Autoria: Judith Arias Negredo
Grau: Llengua i Literatura Espanyoles
Resum: Gertrudis Gómez de Avellaneda va trencar, rotundament, amb els motlles femenins de la seva època, ruptura que es trasllueix en la seva obra literària. Concretament, en la seva poesia, traça una sèrie d'imatges de dona posades al servei d'una clara reivindicació de gènere, a través de les quals es reafirma com a tal i se situa al mateix nivell que els homes.

Imagen y concepción de los personajes femeninos presentes en las obras: "Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut" de L'Abbé Prevost y "Les liaisons dangereuses" de Choderlos de Laclos
Autoria: Julia Revuelta Recalde
Grau: Estudis de Francès i Espanyol
Resum: Segle d'esplendor literària i cultural, el segle XVIII és un dels més rics, culturalment, de la història francesa. En efecte, les dues obres estudiades formen part d'aquest context, mostrant dues dones molt representatives del seu segle. Si bé els protagonistes són efectivament dues dones, els dos autors són homes, la qual cosa ens permet veure el punt de vista d'una societat clarament marcada per les diferències de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216969?ln=ca

Zelda Sayre, la flapper olvidada
Autoria: Esther Corral Gómez
Grau: Humanitats
Resum: Zelda Sayre va ser una escriptora, pintora i ballarina, que va viure a l'època dels anys vint. Aquesta artista va ser caricaturitzada i denigrada pel seu marit, Scott Fitzgerald i per altres autors i biògrafs a les seves obres literàries i biogràfiques, de forma que s'ha acabat assimilant a l'autora a uns estereotips, obviant els seus èxits artístics.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/211526?ln=ca

Facultat de Medicina

Adolescents transgènere: del desconeixement de les cures a la seva millora des d'una perspectiva familiar
Autoria: Anna Sánchez Quiles
Grau: Infermeria Resum: Los adolescentes transgénero y sus familias se enfrentan a muchos problemas específicos de salud. Además, la reacción de los progenitores al proceso de transformación influye en el estado mental de ambos. Existe una falta de conocimiento por parte de los profesionales sanitarios de cómo actuar ante estos problemas y un aumento de la demanda de su atención sanitaria.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/217085?ln=ca

Facultat de Psicologia

Una anàlisi narrativa de les desigualtats de gènere en la postguerra
Autoria: Sira Planas Rodríguez
Grau: Psicologia
Resum: El present treball té com objectiu conèixer i analitzar les desigualtats de gènere en l'època de la postguerra mitjançant les experiències personals de les dones, donant èmfasi a com vivien; quines eren les seves inquietuds; la seva concepció de l'amor; el seu empoderament i la seva visió sobre la violència masclista. El mètode emprat per a fer-ho és la tècnica narrativa que es basa en un anàlisis qualitatiu que permet analitzar les vivències de les entrevistades des de diferents dimensions de la persona i posar de manifest les realitats viscudes.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/216951?ln=ca

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Traducción comentada de "Elle et mon genre" de Alberto García Sánchez
Autoria: Maria Garcia Granell
Grau: Traducció i Interpretació
Resum: Aquest treball acadèmic se centra en la traducció comentada del francès al castellà de "Elle et mon genre" escrita per Alberto García Sánchez. "Elle et mon genre" és una obra teatral emmarcada en el gènere de la narració oral. L'autor ens explica, mitjançant diversos relats curts, el seu punt de vista sobre la situació de les dones a la societat occidental. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/213043?ln=ca

Els premis als millors TFG amb perspectiva de gènere per àmbit de coneixement amb dotació econòmica d'enguany han estat atorgats a:
 
 
Ciències, Biociències i Enginyeria (aquest àmbit ha quedat desert)

Ciències de la Salut
 
Vivències de les dones víctimes de violència masclista sobre l’atenció sanitària rebuda
Autor/a: Ariadna Tigri Santiña
Grau: Infermeria
Resum: Aquest treball pretén fer una proposta d'estudi qualitatiu en què es descriguin les vivències de les dones víctimes de violència masclista sobre l'atenció sanitària rebuda en Centres d'Atenció Primària de la ciutat de Barcelona adoptant una visió més humana de les cures i amb més perspectiva de gènere.
Enllaç:


Ciències Socials i Jurídiques
 
El delito de stalking desde una perspectiva de género. Análisis de la respuesta judicial-penal
Autor/a: Nabila Elisabeth Zbairi Pardillo
Grau: Dret
Resum: Aquest treball indaga en quines són les característiques que revesteix el fenomen del «stalking» des del punt de vista conceptual, i ofereix una breu visió de la tipificació d'aquestes conductes il·legítimes en el nostre ordenament jurídic, een comparació amb el que passa a l'àmbit internacional i europeu, per oferir una exhaustiva anàlisi de la jurisprudència emanada dels nostres tribunals espanyols i conèixer quantitativament i qualitativament les seves característiques.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/190859
 
Arts i Humanitats
 
El cuerpo como catalizador. Sobre prácticas performativas e identidades durante el tardofranquismo y la Transición española
Autor/a: Núria Martín
Grau: Història de l'Art
Resum: Partint del cos com a experiència, en aquest treball s'aborden les innumerables problemàtiques que va comportar el (re)coneixement de la identitat corporal al llarg de la convulsa dècada dels anys 70 en una Espanya immersa en les acaballes de la dictadura franquista.
Enllaç:
 
 

A més, també han estat premiats els següents treballs:
 
 
Facultat de Ciències de la Comunicació
 
On són les dones negres? Feminisme africà i la representació de les dones africanes a la premsa catalana
Autor/a: Beatrice Duodu
Grau: Periodisme
Resum: Un retrat del paper històric del feminisme africà i de la important labor que fa actualment permet comparar-lo amb la representació de les dones africanes a la premsa catalana. Veiem així si la relació es correpon o si està distorsionada per factors relacionats amb la història, els estereotips o la mateixa estructura dels diaris.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196386
 
Ver, oír y opinar. Valoración de la publicidad sexista por parte de los adolescentes
Autor/a: Natalia Ceballos Muñoz
Grau: Publicitat i Relacions Públiques
Resum: En un panorama en què les dones segueixen sent un col·lectiu afectat per la desigualtat de gènere en l'àmbit publicitari i en què la publicitat té una influència directa com a agent de socialització, resulta interessant estudiar en quina mesura els adolescents com a públic sensible als mitjans de comunicació perceben el sexisme publicitari i com això afecta la seva manera d'acceptar o rebutjar aquest tipus de comportaments.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/195634
 
Aplicación de la tecnología móvil como soporte en casos de violencia de género. GEA: la app orientativa para víctimas en un ciclo de maltrato
Autor/a: Alba Serra Nicolás
Grau: Comunicació Audiovisual
Resum: La violència de gènere és molt difícil d'identificar, fins i tot per a la víctima. GEA és una aplicació mòbil dirigida a víctimes de violència de gènere que es troben dins del cicle de maltractament. L'objectiu de l'app és educar a la víctima durant el procés per ajudar-la a comprendre gradualment què està passant i enfortir-la per poder fer front als maltractaments. 
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196127
 
Facultat de Ciències de l’Educació
 
Dret a l’educació menstrual de qualitat. Abordant l’educació menstrual des de l’educació social
Autor/a: Agnès Font Ribas
Grau: Educació Social
Resum: El tabú menstrual suposa una situació de desigualtat per a les persones que menstruen, ja que diferents agents tenen poder a l’hora de considerar els cossos de les dones i la menstruació, convertint-los en cossos alienats, objectes passius i de consum. En aquesta cerca s’inclouen propostes de millora en l’àmbit institucional i acadèmica/professional per contribuir a l’educació menstrual de qualitat.
Enllaç:
 
Les noies on eSTEM?
Autor/a: Laura Serra Justes
Grau: Educació Primària
Resum: Aquest treball pretén entendre la problemàtica en la qual les noies tenen tan poques aspiracions a estudiar o a tenir una carrera professional dins de les disciplines de ciències, matemàtiques, enginyeria i tecnologia.
Enllaç:
 
El lideratge exercit per les investigadores que dirigeixen grups SGR de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudi de casos múltiples
Autor/a: Txell Zolle-Valero Setó
Grau: Pedagogia
Resum: Es tracta d’un treball de casos múltiples. Entrevistes i anàlisi documental (currículums) de 5 IP dones de la UAB per tal de conèixer la seva trajectòria professional, la percepció pel que fa a la discriminació de gènere i la conciliació familiar i laboral. És l'inici d'una investigació amb perspectives de futur.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200860?ln=ca
 
Facultat de Dret
 
Sexual agression in leisure contexts. Which factors might support sexual aggression?
Autor/a: Laura Zurera Benito
Grau: Criminologia
Resum: Les agressions sexuals han estat un tema bastant recurrent en les investigacions durant els últims anys. Aquest treball intenta donar visibilitat al fet que les agressions sexuals en contextos d’oci no són alienes al nostre territori. L’objectiu d’aquest treball és veure quins factors poden arribar a contribuir a aquests comportaments, que poden desembocar en una agressió sexual.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/194371
 
 
 
Facultat d’Economia i Empresa
 
Estimació d’una funció salarial explorant-hi la discriminació per qüestions de gènere
Autor/a: David Casals Aixalà
Grau: Economia
Resum: El treball és l’activitat central de la nostra jornada, el motor pel qual ens aixequem dia rere dia i que ens permet sobreviure. El nostre esforç, però, es veu recompensat a finals de mes a través d’una percepció salarial, però... és aquesta sempre l’adequada en funció del treball realitzat o hi intervenen d’altres factors que alteren la retribució final obtinguda? En aquest treball estimarem una funció salarial d’una determinada mostra poblacional tot cercant si existeix alguna mena de discriminació per qüestions de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/192748
 
 
Facultat de Filosofia i Lletres
 
Closure as Revelation: Reflecting upon Lady Audley's Guilt in Mary E. Braddon's Lady Audley's Secret
Autor/a: Laura Bellosta Baeza
Grau: Estudis d'Anglès i Francès
Resum: La novel·la Lady Audley’s Secret (1862) de Mary Braddon va ser un èxit immediat i motiu de controvèrsia entre la societat victoriana, ja que desafiava els rols de gènere i les convencions socials amb un personatge femení moralment ambigu i innovador. Aquest treball demostra que l’inesperat i aparentment final feliç serveix per qüestionar la culpabilitat de la protagonista, que es veu obligada a dur a terme accions extremes per tal de sobreviure a la societat de l’època.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196005
 
 
LIMBO: Un apropament al món trans a través de la música i les arts escèniques
Autor/a: Naiara Burgos Martín
Grau: Musicologia
Resum: Aquest treball pretén fer un acostament musicològic de la qüestió trans a través de la música presentada a Limbo de Les Impuxibles. D’aquesta manera, s’observa com s’utilitza la música, la dansa i el teatre per conformar al voltant dels temes de gènere un discurs que acompanyarà als col·lectius.
Enllaç:
 
Els marges de la feminitat. Reflexions des de l'Esdevenir Perra d'Itziar Ziga
Autor/a: Berta Cervantes Nogales
Grau: Humanitats
Resum: A partir de l’estudi del cas de l’Associació Santa Maria Magdalena, que treballa amb dones que exercien la prostitució i manifesten que volen deixar-la, s’identifiquen un seguit d’experiències i pràctiques que ajuden a entendre la relació entre patriarcat i cristianisme, una relació romàntica i de dependències observables a primer cop d’ull.
Enllaç:
 
Olympe de Gouges: el naixement del feminisme polític
Autor/a: Yamina Chouari Morandeira
Grau: Història
Resum: El treball estudia l’origen del feminisme polític a través del personatge d’Olympe de Gouges (1748 -1793). El primer feminisme, de la mateixa manera que el polític, va néixer a partir dels postulats del pensament il·lustrat i de les seves paradoxes. Entendre com es va reconstruir el sistema patriarcal basant-se en els fonaments naturals a partir del pensament il·lustrat és entendre els orígens del feminisme i del patriarcat.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200215?ln=ca
 
«Com defensar-se del misteri sublim que se’ls enduia» La construcció del desig en els contes de Rosa Leveroni
Autor/a: Alba Compte Rosich
Grau: Llengua i Literatura Catalanes
Resum: El treball té per objecte d’estudi les narracions integrants del volum Contes de Rosa Leveroni. L’obra dibuixa la condició de la dona i la seva relació amb el desig. Relats de dones, soles o acompanyades, que porten inherents una reflexió sobre els límits propis, sobre la inevitable pèrdua de la innocència, sobre la melangia, sobre els riscs i sobre els models de vida disponibles per a elles.
Enllaç:
 
¿Tiene jaula la libertad? La belle saison: estudios de género y sexualidad
Autor/a: Iris Cort Compañó
Grau: Estudis de Català i Espanyol
Resum: Som en realitat tan lliures com trobem? La societat ha avançat tant com per deslligar-se dels estereotips socials? Aquest treball analitza la pel·lícula La belle saison per adonar-nos de fins a quin punt influeixen els models socials establerts en la nostra pròpia identitat.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196280
 
Revisiones de la maternidad en la literatura hispanófona actual: Meruane, Miguel, Reyes
Autor/a: Lorena Fernández Espinosa
Grau: Estudis d'Anglès i Espanyol
Resum: Anàlisi de les diferents revisions de la maternitat agafant com a referència tres obres: Contra los hijos de Lina Maruane, El arrecife de las sirenas de Luna Miguel i Espejo negro de Míriam Reyes. Es debat el silenci com a arma d’opressió, el cos de la dona respecte a la societat i la pressió social a la qual se sotmeten.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/196282
 
 
Epigrames homoeròtics en el Llibre XII de l'Antologia Palatina
Autor/a: Ivan Monmany Mendaña
Grau: Estudis Clàssics
Resum: El present treball se centra en l’estudi del Llibre XII de l’Antologia Palatina. Una recopilació d’epigrames d’èpoques i d’autors diversos. El tema principal d’aquest Llibre XII gira al voltant de la concepció de l’amor entre homes, concretament, entre un home adult (ἐραστής) i un noi jove (ἐρώμενος). Així, la nostra recerca radica en la importància de la dualitat ἐραστής-ἐρώμενος, una relació institucionalitzada a l’Antiga Grècia amb un fort component cívic.
Resum: https://ddd.uab.cat/record/195155
 
 
Mujeres que luchan en la arena
Autor/a: Lucía Ponce Cerezo
Grau: Arqueologia
Resum: Quan pensem en els antics espectacles de Roma ens ve al cap la lluita de gladiadors, homes forts combatent entre si perquè el públic en gaudís; però, només eren homes els que s’enfrontaven a la sorra dels amfiteatres? Poc es parla de la participació de les dones gladiadores. A partir d’autors clàssics podem fer-nos una idea sobre aquestes dones però no és prou informació per establir que relament van existir. Mitjançant l’anàlisi d’una sèrie de restes trobades, com inscripcions, relleus o dots trobats en algunes tombes, es pot verificar l’existència d’aquestes dones.
Enllaç:
 
Sociabilidad y performatividad de la homosexualidad masculina. Una mirada a las pautas de sociabilidad de los hombres homosexuales del Casal Lambda de Barcelona
Autor/a: Arnau Poy Renau
Grau: Antropologia Social i Cultural
Resum: Aquest treball, realitzat entre 2015 i 2017, té l’objectiu de presentar els resultats d’una investigació que, a partir de l’observació etnogràfica i l’anàlisi de narratives i experiències, estudia els motius de ser i el significat de les pautes de sociabilitat dels homes homosexuals que van al Casal Lambda de Barcelona.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200808?ln=ca
 
El Parc de Cerdanyola de Mataró. Un estudi qualitatiu i de gènere
Autor/a: Adrià Valls Triadó
Grau: Grau en Geografia i Ordenació del Territori
Resum: Aquest treball mostra la importància de l'urbanisme feminista per incorporar la diversitat d'experiències de les persones i considerar que aquestes experiències i necessitats són essencials per a qualsevol procés o projecte urbanístic.
Enllaç: 
 
Facultat de Medicina
 
Sex-related differences in the clinical diagnosis of frontotemporal dementia
Autor/a: Vicent Llorca Bofí
Grau: Medicina
Resum: L'objectiu d'aquest treball és investigar les diferències relacionades amb el sexe en el diagnòstic clínic de la demència frontotemporal (DFT) a l'Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200095?ln=ca
 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
 
Gender identities and affective-sexual diversities: a look in Northern Ireland, Belfast
Autor/a: Marta Cascales Tortajada
Grau: Sociologia
Resum: Aquest treball parteix del conflicte bèl·lic irlandès (concretament a Belfast, Irlanda del Nord) en el qual va succeir una «lluita d'identitats» polítiques i nacionals que van quedar fortament reglades pel gènere, configurant, així, una normativitat de «ser home» i «ser dona» extremadament tradicional i amb rols molt marcats. L'estudi té com a objectiu mirar què passa avui en dia amb totes aquelles identitats de gènere i diversitats sexo-afectives que no entren dins el marc normatiu del cisheteropatriarcat.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200823?ln=ca
 
Facultat de Psicologia
                                                                                                                      
L’abordatge de la Violència de Gènere en revistes científiques: Estudi de cas de la producció científica a Brasil i Espanya
Autor/a: Clara Hidalgo Castro
Grau: Psicologia
Resum: L'objectiu d'aquest treball és explorar les diferències entre la producció científica de Brasil i Espanya en relació a la violència de gènere.
Enllaç: https://ddd.uab.cat/record/200032/
 
Facultat de Traducció i Interpretació
 
The situation of transgender people in Japan
Autor/a: Julia Martinez Nieto
Grau: Estudis d'Àsia Oriental
Resum: Aquest treball descriu la situació de les persones transgènere al Japó mitjançant l'anàlisi de la legislació i les directrius governamentals vigents i com aquestes afecten les persones transgènere tant de forma negativa com de forma positiva.
Enllaç:
 
Intelectuales y feminismo en la República Popular de China: Traducción y comentarios a partir del artículo de Zhong Xueping: Reflexiones más allá del movimiento de liberación de las mujeres
Autor/a: Lucas Román Romero
Grau: Traducció i Interpretació
Resum: El present treball tracta la traducció d'un article acadèmic del mandarí al castellà. En aquest text, Zhong Xueping aborda la situació en la qual es troben els intel·lectuals xinesos i la seva relació amb el feminisme des de la Revolució del Quatre de Maig de 1919, i que va provocar que els seus ideals d'igualtat de gènere s'hagin diluït als debats públics a partir de la reforma econòmica iniciada l'any 1978.
Enllaç:

 

A la cerimònia es va fer entrega dels premis als següents Treballs de Fi de Grau:

Facultat de Ciències de la Comunicació
 
Títol: Representación y tratamiento del deporte femenino en informativos de televisión
Autor/a: Albert Roche Ortiz
Grau: Periodisme
Resum: El present treball analitza la presència i el tractament informatiu de l'esport femení als informatius de les principals cadenes espanyoles de televisió.
Link: https://ddd.uab.cat/record/181672
 
Títol: Princeses i bruixes: Les heroïnes de Miyazaki. Anàlisi de la representació femenina en la filmografia de Hayao Miyazaki
Autor/a:  Anna Junyent Barbany
Grau: Comunicació Audiovisual
Resum: Aquesta recerca té com a objecte d'estudi l'anàlisi de la representació femenina en les pel·lícules de Hayao MIyazaki. Es pretén conèixer el perquè de la creació d'un prototip de personatge totalment divergent amb l'establert a l'animació japonesa.
Link: https://ddd.uab.cat/record/180154
 
Títol: Redes sociales y marcas deportivas: ¿en fuera de género?
Autor/a: Sandra López Salas
Grau:  Publicitat i Relacions Públiques
Resum: L'objectiu principal d'aquest treball és determinar l'existència o no existència d'estereotips de gènere de les marques esportives en aquest canal a partir del tractament dels continguts que es publiquen.
 
Link: https://ddd.uab.cat/record/180953
 
Facultat de Ciències de l'Educació
 
Títol: (DES)FENT: El foment del canvi d'actituds i conductes masclistes o fruit del masclisme mitjançant el grup educatiu 
Autor/a: Carolina Pérez Rodríguez
Grau:  Pedagogia
Resum: El TFG s'emmarca en la temàtica del foment canvi d'actituds i conductes masclistes o fruit del masclisme mitjançant el grup educatiu, centrat en el model hegemònic d'amor romàntic, per les conseqüències que té aquesta concepció en les relacions de poder entre homes-dones i possibles casos de violència de gènere.
 
Títol: Joc simbòlic i rols de gènere
Autor/a:  Maria Juez Pachón
Grau:  Educació Infantil
Resum: El treball recull les observacions i posteriors anàlisis de situacions de joc simbòlic en un grup de nens i nenes d'entre 4 i 5 anys. 
 
Facultat de Dret
 
Títol: Conducción infractora en población universitaria. ¿Una cuestión de género?
Autor/a: Ana Páez Mérida
Grau: Criminologia
Resum: El present treball preten aportar coneixement criminològic sobre la relació que existeix entre les conductes infractores al volant i la diferència entre nois i noies joves.  
Link: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/179818/TFG_apaezmerida.pdf
 

Títol: Els efectes en l’àmbit civil del matrimoni i de la convivència estable en parella des d’una perspectiva de gènere
Autor/a: Elena Albouy Bardina
Grau: Dret
Resum: El treball conté l'estudi de set dels efectes que es desprenen de la constitució d'un matrimoni o de l'inici de la convivència en parella estable.
 
Títol: Mujeres y el mercado laboral español. Segunda generación de origen marroquí
Autor/a: Chaimae Oulad Bouaarfa El Gribes
Grau: Relacions Laborals
Resum: El treball tracta de joves de la segona generació i la generació u i mig - origen marroquí - i la presència que tenen en el mercat laboral espanyol.
Link:  https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/178149/TFG_couladbouaarfa.pdf
 
Facultat d'Economia i Empresa
 
Títol: Women on corporate boards and firm performance: evidence from Spain
Autor/a: Mireia Segura Sánchez
Grau: Administració i Direcció d'Empresa
Resum: L'objectiu d'aquest estudi és examinar l'impacte dels membres femenins a les juntes en el rendiment de les empreses centrant-se en les empreses espanyoles
Link: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/179991/TFG_msanchezsegura.pdf
 
Facultat de Filosofia i Lletres
 
Títol: Subalternidades en colapso. El "ángel del hogar" en dos cuentos de Jacinto Octavio Picón
Autor/a: Alba Rocío Sánchez Bonet
Grau: Llengua i Literatura Espanyola
Resum: En aquest treball es teoritza sobre la identitat de la dona, diferenciant dues maneres d'abordar el gènere, que conviuen i inclús es complementen en un anàlisi textual literari, demostrat en els contes "Doña Georgia" i " Desencanto" de Jacinto Octavio Picón.
 
Títol: Desire in Times of Apartheid. A Trigger for rebellion. The case for The World Unseen 
Autor/a: Helena Ruta Serra
Grau:  Estudis Anglesos
Resum:. L’objectiu d’aquest treball es argumentar a favor del desig com a motor per a la rebel·lió dins la novel·la "Disire in Times of Apartheid".
Link: https://ddd.uab.cat/record/180001
 
Títol: Mujeres Libres: eina d'emancipació femenina. Reflexió historiogràfica i estat de la qüestió 
Autor/a: Bernat Aranyó Giné
Grau: Història
Resum: Mujeres Libres fou un col·lectiu femení anarquista, vinculat a la CNT durant el període 1936-1939. En el present treball, analitzo el tractament que n'ha fet la historiografia i com de silenciat ha estat al llarg del temps, inclús pel propi moviment anarquista.
Link aquí 

Títol: Las construcciones de género en la música. Un acercamiento a Belladona y Matraka
Autor/a: Itxasne Zabalza Chivite
Grau: Musicologia
Resum: En aquest treball s'analitza les influències que van poder tenir les reivindicacions del moviment feminista en Nafarroa, a la dècada dels 80 i 90, en l'àmbit de la música, en les noves creacions de grips de música feminista i en posada en escena de les dones.
 
Títol: Sentmenat 1936. Industrialització, estructura social, gènere i comportament electoral
Autor/a: Teresa Vallbé Ansesa
Grau: Humanitats
Resum: L'objectiu és estudiar en quina mesura l'estructura social i demogràfica municipal va tenir un impacte sobre el comportament electoral de l'any 1936.
 
Títol: La intersexualidad: un reto hacia la filosofía
Autor/a: Sara García Companys
Grau: Filosofia
Resum: En aquest treball s'estudia com pertànyer a un intersex implica la localització de una anormalitat i, en conseqüència, el desplaçament de la persona intersex fora del discurs.
 
Títol: El rol femení en les societats antigues: història comparativa entre la dona romana i la dona víking
Autor/a: Clàudia Tenas Viñals
Grau: Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Resum: En aquest treball es comparen els rols i la participació de les dones en la societat roma i la vikinga.
 
Facultat de Medicina
 
Títol: Anticoncepción y  perspectiva de género: encuesta a los estudiantes de Medicina
Autor/a: Sara López García
Grau: Medicina
Resum: Aquest treball analitza des de la perspectiva històrica, econòmica, mediambiental, de gènere i en especial mèdica i biològica el dilema de la anticoncepció hormonal, específicament en el context espanyol.
 
Títol: L'afectació psicoemocional de la píndola anticonceptiva: una mirada amb perspectiva de gènere 
Autor/a: Maider Quilez Mendez
Grau: Infermeria
Resum: Aquest treball presenta les problemàtiques que suposa la píndola anticonceptiva a nivell psicoemocional.
 
 
Facultat de Psicologia
 
Títol: Los asesinatos de mujeres en España. Controversias en torno al recuento y la definición del feminicidio 
Autor/a: Sandra Viu Fandos
Grau: Psicologia
Resum: Existeixen controvèrsia en les xifres que diverses plataformes aporten sobre el nombre de feminicidis a Espanya l'any 2014, per el que aquest treball planteja clarificar aquest concepte i identificar quins són els motius d'aquesta controvèrsia.
 
Facultat de Traducció i Interpretació
 
Títol: Traducció comentada de "Luna", de Julie Anne Peters, i comentari sobre la traducció de literatura de temàtica LGTBI 
Autor/a: Arantxa Fernàndez Cruz
Grau:  Traducció i Interpretació
Resum: Aquest treball és una traducció comentada dels quatre primers capítols del llibre "Luna" de Julie Anne Peters, que explica la història d'una noia transgènere que encara no ha sortit de l'armari. "Luna" és narrada des del punt de vista de la seva germana petita que, tot i que no entén del tot la situació de la seva germana, intenta ajudar-la de totes maneres.
 
Títol: Representació de rols de gènere en els llibres de text de japonès per a estrangers
Autor/a: Judit Moyano Anglès
Grau: Estudis d'Àsia Oriental
Resum: Aquest treball analitza amb perspectiva de gènere i classe els llibres de text per aprendre japonès que s'han utilitzat al llarg del grau d'Estudis d'Àsia Oriental amb l'objectiu de detectar-hi representacions de rols de gènere

RESOLUCIÓ: TFG PREMIATS PER FACULTAT I GRAU

A la cerimònia es va fer entrega dels premis als següents Treballs de Fi de Grau:

Facultat de Ciències de la Comunicació
Títol: Periodisme esportiu a la televisió. Evolució i presència de les dones periodistes.
Autora: Giménez, Nerea
Tutora: Maria José Recoder
Resum: Treball sobre la presència, evolució i situació actual de les periodistes que es dediquen al món de l'esport en l'àmbit televisiu.

Títol: Obsesión 90-60-90: Relación entre la publicidad y la percepción de la imagen corporal en los adolescentes.
Autora: Serra, Clàudia
Tutora: Elena Añaños
Resum: Treball sobre l'impacte i la influència dels mitjans en la autopercepció corporal dels adolescents, sobretot en relació al model de bellesa femení.

Títol: Estereotipos de género en los informativos de televisión: ¿existen unos patrones fijos en los profesionales que los presentan?
Autora: Teruel, Ana
Tutora: Elena Añaños
Resum: Treball centrat en les figures dels professionals que presenten els informatius i els estereotips de gènere que transmenten a través de la seva imatge


Facultat de Dret
Títol: Reconocimiento, en España, de la filiación derivada de gestación por sustitución.
Autora: Agut, Cyrielle
Tutor: Rafael Arenas
Resum: Treball sobre el difícil reconeixement legal de la maternitat subrogada que podria ser admès a l'estat espanyol, concretament els casos de resolució estrangera de filiació

Títol: Violència en l'àmbit de la sexualitat i la reproducció contra les dones amb diversitat funcional. Un estudi de cas.
Autora: Babot, Clara
Tutora: Paula Arce Becerra
Resum: Treball que analitza la violència que reben les dones amb diversitat funcional en relació a la seva sexualitat i reproducció a través d'un estudi de cas.

Títol: Segunda Repúplica: Relaciones Laborales y género
Autora: Giménez, Estela
Tutora: Maria Jesús Espuny
Resum: Treball sobre la legislació de la Segona República en materia de relacions laborals i igualtat de gènere, sobretot en matèria de maternitat.


Facultat d'Educació
Títol: Les representacions socials de gènere de l'educador i l'educadora social Un estudi de cas.
Autora: Villagrasa, Marta
Tutora: Georgeta Ion
Resum: Treball que analitza les representacions socials del gènere dels educadors d'un esplai i la seva pràctica educativa amb perspectiva de gènere.

Títol: Les identitats trans en la comunitat educativa.
Autora: Cabanes, Sara
Tutora: Mar Morón Velasco
Resum: Treball d'investigació sobre la transsexualitat infantil i el seu tractament als centres educatius. L'autora fa una proposta de protocol d'actuació educativa envers la diversitat sexual, afectiva i d'identitat de gènere.


Facultat de Filosofia i Lletres
Títol: El estudio del parentesco a partir de análisis isotópicos y genéticos: El Caso LBK
Autora: Viñas, Laura C.
Tutora: Cristina Rihuete
Resum:

Títol: Dona i guerra a l'antiga Grècia. De les troianes d'Eurípides a les amazones d'Heròdot.
Autora: Cívico, Anna Mª
Tutor: Jordi Cortadella Morral
Resum: Anàlisi de la societat de l'antiga Grècie entorn als conceptes gènere i guerra on s'utiliten com a base les obres d'Eurípides i Heròdot.

Títol: Vaginas y bio-política. El tabú menstrual y otros negocios del estado.
Autora: Pinzón, Diana
Tutor: Joan Carles Cirera
Resum: Anàlisi de la relació que existeix entre la negació i el control del plaer femení i dels cossos de les dones i el model econòmic del neoliberalisme.

Títol: Qui (s')ocupa? Repensant el gènere en la lluita pel dret a l'habitatge a Barcelona.
Autora: Gomà, Aina
Tutora: Mª Antònia Casellas Puigdemasa
Resum: Anàlisi del bloc de la Bordeta de l'Obra Social de la PAH tenint en compte el paper protagonista de les dones en la lluita pel dret a l'habitatge.

Títol: Metadones. Teatre de sensibilitat femenina?
Autora: Boadella, Irene
Tutor: Francesc Foguet Boureu
Resum: Anàlisi de la creació, trajectòria i impacte de la companyia de teatre femenina "Metadones" i de les seves dues obres.

Títol: Mulieres plussciae et nocturnae. Las magas en la novela latina.
Autora: Benavides, Judit
Tutora: Cándida Ferrero Hernández
Resum: Anàlisi de la figura de les dones magues en dues noveles llatines: el "Satiricón" de Petroni i l'"Ase d'or" d'Apuleu.

Títol: Heroïnes i guerreres. La iconografia de la dona a través dels manuscrits francesos de Christine de Pizan "La cité des dames" i el "De mulieribus claris" de Boccaccio.
Autora: Giol, Laura
Tutor: Rafael Cornudella
Resum: Anàlisi de la representació de la dona a les produccions artístiques a l'Edat Mitjana a través de l'estudi iconogràfic de les miniatures del manuscrits "Cité des dames", "L'epitre Othea" i el "De mulieribus claris".

Títol: Dos estrategias feministas: María Lejárraga y Virginia Woolf.
Autora: Llopis, Ester
Tutora: Anna Gil Bardají
Resum: Treball sobre les diferents maneres d'abordar el feminisme de María Lejárraga y Virginia Woolf, com a referents del moviment de principis del segle XX.

Títol: El discurso lingüístico de la mujer en la publicidad televisiva española.
Autora: Martínez, Anna
Tutora: Carme de-la-Mota
Resum: Anàlisi del llenguatge i dels recursos lingüístics que utilitzen les dones a la publicitat televisiva a l'estat español des dels anys 80 i de com el llenguatge contribueix a perpetuar estereotips de gènere.

Títol: Adolescent Girls and the Alternative Self: Exploring Liminality and the Father in Carson McCullers
Autora: Pascual, Catalina
Tutor: Andrew Monnickendam
Resum: Anàlisi de dues novel·les de Carson McCuller i de la relació entre el solitari creixement dels seus protagonistes i la complicada relació amb el pare.

Títol: Speaking the unspeakable: Subversive Eroticism in Kate Chopin's "The Awakening" and Edith Wharton's "Summer".
Autora: Martínez, Alejandra
Tutora: Laura Gimeno Pahissa
Resum: Treball centrat en l'anàlisi de l'ús de l'erotisme com un mitjà subversiu en dues noveles on les heroïnes estan erotitzades de manera que transgredeixen les normes socials i s'empoderen mitjançant l'agencia sexual.

Títol: De Lolita a femme fatale: cuerpo y deseo
Autora: Tomás, Laura
Tutora: Begonya Sáez Tajafuerce
Resum: Treball centrat en els arquetips de fatalitat femenina en l'art i la literatura, sobretot de la nímfula i de la femme fatale, i anàlisi d'aquests arquetips a l'obra de Nabokov Lolita.

Títol: Anàlisi de les diferències de gènere en els comportaments d'homes i dones joves en converses mixtes.
Autor: Turull, Felip
Tutor: Joan Argenter Giralt
Resum: Treball que analitza tres converses informals entre homes i dones joves per identificar comportaments estereotipats en funció del gènere.


Facultat de Traducció i Interpretació
Títol: Análisi de roles de género, emoción y expresividad a través del manga.
Autor: Garcia, Daniel
Tutora: Amelia Sáiz López
Resum: Anàlisi de qüestions de gènere a la societat japonesa a través de l'expressió cultural del manga, sobretot de les emocions i els valors associats al gènere.

Títol: Lesbianes, feministes i queers a Palestina i el Líban. Traducció d'un recull de textos feministes (àrab-català)
Autora: Lirón, Anna
Tutora: Anna Gil Bardají
Resum: Traducció de cinc articles de l'àrab al català apareguts entre el 2007 i el 2015 a Palestina i el Líban que aborden la qüestió queer, el feminisme i el lesbianisme.