Open Access

Finançament per publicar en accés obert

                                  Finançament per publicar

Aquest apartat té com a objectiu proporcionar informació relativa als incentius econòmics que els investigadors de la UAB tenen al seu abast per a publicar en revistes en accés obert.

 

Acords transformatius amb els editors de revistes

Anomenem acord transformatiu al contracte que s’estableix entre un consorci o una universitat amb un editor de revistes acadèmiques en el que es canvia el model de subscripció que hi havia vigent fins aquell moment. Concretament, es passa de “pagar per llegir” a “pagar per llegir i per publicar en accés obert”. Per a l’autor de l’article voldrà dir poder optar a tenir una APC gratuïta o amb descompte.

 

Descomptes per a publicar en accés obert

En aquest apartat podreu consultar els descomptes en les APC a les que poden optar els investigadors de la UAB per a publicar els seus articles en accés obert.