Què és el PRC?

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) recull, mostra i difon des d’un lloc únic els resultats de la recerca produïda a les universitats catalanes, en quant a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.
 

QUI HO FA POSSIBLE?

La idea sorgeix per una iniciativa de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya al CSUC que s’encarrega de la coordinació de la feina conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes.
 

COM PUC ACCEDIR?

L’accés al PRC és mitjançant l’adreça http://portalrecerca.csuc.cat/
 

QUINES DADES MOSTRA? D’ON S’EXTREUEN?

Totes les dades s’extreuen del sistema de gestió de la in formació de la Universitat. És a dir, en el cas de la UAB de l’aplicació EINA.

Les dades que mostra són:

 • DEPARTAMENTS I INSTITUTS vigents
 • INVESTIGADORS: Personal Docent i Investigador així com Personal de Suport a la Recerca amb identificador ORCID informat en EINA i amb una activitat curricular associada (estar en un grup de recerca o projecte de recerca o tenir una publicació o tesis)
 • PROJECTES: Projectes de recerca competitius
 • GRUPS DE RECERCA: Grups de recerca vigents
 • PUBLICACIONS i TESIS:
  • Articles (versió presentada, acceptada, publicada, actualitzada)
  • Llibres (sencers, capítols o parts)
  • Tesis dirigides i escrites


QUINES DADES HI HAURÀ EN UNA SEGONA FASE?

Es pretén ampliar a altres tipologies de personal investigador, i es vol mostrar més tipologies d’ajuts, convenis, patents, així com ampliar l’apartat publicacions (afegint working papers, contribucions a congressos, etc.)
 

AMB QUI CONTACTO SI TINC DUBTES O INCIDÈNCIES?

Podeu enviar un email a l’adreça prc-uab@uab.cat o trucar a l’extensió 4216.
 

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ?

Al mateix PRC http://portalrecerca.csuc.cat/faq