Presentació

Presentació
I Jornades de la Xarxa d'Humanitats Digitals de la UAB
18 i 19 d'abril de 2018

En els darrers anys, les disciplines humanístiques i socials no han estat alienes a la revolució digital. Les tecnologies digitals estan canviant les maneres d'estudiar i d'investigar les humanitats. També estan transformant els temes i objectes d'estudi -com les llengües o les expressions artístiques-; la manera com es comunica, rep i viu l'art i la cultura avui dia; les formes d'aprenentatge o les competències necessàries per dedicar-s'hi professionalment.

Aquests canvis requereixen la màxima atenció i capacitat d'adaptació per part de l’acadèmia. La universitat, com a actor social en la formació, la recerca, la producció i la transferència de coneixement, ha d'assumir la responsabilitat d'enfrontar-se als reptes que se li plantegen a la ciència i a la societat en el seu conjunt.

La UAB compta amb un nombre elevat de grups i centres de recerca que han aportat reflexió, projectes, metodologies i eines en l'àmbit de les Humanitats Digitals. L'any 2016 es va crear la Xarxa d'Humanitats Digitals per coordinar esforços i cercar sinergies a la UAB entorn de les Humanitats i les tecnologies de la informació i la comunicació. Actualment més de 30 grups i centres de recerca conformen la Xarxa. Aquesta iniciativa, impulsada des de la comunitat universitària i recolzada pel Vicerectorat de Investigació i de Transferència a través de la CORE en Patrimoni Cultural, promou les Humanitats Digitals des de diferents àmbits, com la recerca, la docència i la innovació.
 
Per primera vegada, la Xarxa d'Humanitats Digitals de la UAB organitza unes jornades per visibilitzar les humanitats digitals i mostrar els projectes que estan desenvolupant els grups i centres de recerca de la UAB en aquest àmbit. Amb la col·laboració de la Facultat de Filosofia i Lletres, l’Escola d’Enginyeria i el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura es vol donar a conèixer les fortes capacitats de la UAB en les Humanitats Digitals.

Les jornades pretenen ser un aparador de projectes, així com un espai de reflexió de què són i cap a on van les Humanitats Digitals. També es farà atenció a experiències d'altres xarxes i associacions d'Humanitats Digitals i com generar vincles de col·laboració. A llarg de les jornades es pretén cercar noves sinergies, així com establir un marc de coneixement mutu entre el professorat i l’alumnat dels projectes d'Humanitats Digitals que s'estan duent a terme a la UAB.
 
Comptarem amb la ponència inaugural a càrrec del Dr. Dominique Stutzmann, especialista en paleografia de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT, París) i amb una àmplia experiència en projectes d'Humanitats Digitals a nivell europeu.
 
Les jornades desenvoluparan en dos dies i en dues localitzacions diferents: el dimecres 18 d'abril a l'Escola d'Enginyeria i el dijous 19 d'abril a la Facultat de Filosofia i Lletres. D'aquesta manera es pretén arribar a un major número de participants i fer efectiva la col·laboració entre les dues facultats.

El divendres 20 d'abril també s'organitzarà un taller "Disseny i implementació de projectes digitals des de les Humanitats", conduit per David Domínguez Herbón, de la RedHD de Mèxic.

Les jornades seran gratuïtes amb inscripció obligatòria.