Projectes de transformació i millora educativa


Amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari, el curs 2020 l’ICE va obrir una convocatòria d’ajuts per a projectes de transformació i millora educatives dirigida als centres d’educació infantil (0-6), primària i secundària amb la voluntat d’impulsar la innovació i la millora constant dels centres educatius. Van rebre l’ajut quatre centres educatius amb els projectes següents:

  • Institut Ca n’Oriac: Instróniks.

La proposta s’inclou en la voluntat del centre d’afavorir un treball globalitzat que impliqui el estudiants per treballar en propostes col·laboratives i els ajudi a millorar l’autonomia i l’autoregulació dels aprenentatges. Quant als coneixements disciplinars, pretén contribuir a millorar les competències científico- tecnològiques i artístiques de l’alumnat a partir d’un projecte STEAM.

  • l’Escola Lavínia. Labinia’SteAm.

El projecte parteix de la necessitat d’incentivar l’interès dels infants d’educació primària i, en concret, de les nenes en l’àmbit científic tecnològic. Es proposa la creació d’un espai polivalent, a mode de  laboratori STEAM, que connecti el potencial artístic amb el desenvolupament de projectes científic-tecnològics propis, per tal que la creativitat, la reflexió, l’enginy i el disseny col·laborin en l'assoliment d’aprenentatges i reptes del segle XXI.

  • Escola Bressol Municipal Can Serra: Vivim el conte: una proposta integral per afavorir el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge.

El projecte treballa els contes amb infants d’entre 0 i 3 anys de manera pluridimensional: des del vessant lingüístic i literari fins a l’activitat psicomotriu, amb la finalitat d’afavorir-ne el desenvolupament general i, en concret, la competència comunicativa i la seguretat motriu.

  • Escola Collbaix: Redescobrim el camí de la natura.

En aquest projecte, els infants i mestres de l’escola creen un joc de Geocaching per ajudar a redescobrir el camí de natura Florenci Codina a la counitat educativa de l’entorn. D’aquesta manera, l’escola vol potenciar el seu paper com a instrument de cohesió amb l'entorn i motor de transformació social i construir, amb els alumnes, un coneixement aprofundit de l’entorn i una millora de les habilitats relacionads amb l’orientació en l'espai, el seguiment de coordenades i la resolució de problemes a partir del raonament lògic.

Enllaç de la convocatòria: Ajuts per a projectes de transformació i millores educatives