Programa innovar per aprendre

Objectius
El programa pretén donar suport a centres educatius en processos de transformació. Centres que volen iniciar una transformació del seu model d’aprenentatge, de la seva organització i dels processos i mitjans per aprendre i també centres que ja són en transformació i es plantegen dubtes, volen analitzar a fons allò que fan i com ho fan.
En el cas concret d'aquest curs 2020/2021 hem constatat que són molts els centres educatius que estan descobrint la necessitat d'actualitzar el seu model d'aprenentatge com a conseqüència d'alguns canvis que la pandèmia ha obligat a implementar. Repensar les activitats, adaptar les propostes, modificar les ràtios i optar per noves distribucions dels alumnes i els professionals ha portat a molts centres a reflexionar sobre els objectius últims de l'activitat educativa que desenvolupen. Situar-se en un nou marc de treball ha portat a molts equips docents a plantejar-se una necessitat de transformació o millora de les seves pràctiques. L'objectiu de l'ICE de la UAB amb aquest programa és donar suport a aquests equips docents.

Requisits
El projecte es dirigeix a centres, prioritàriament públics i de la província de Barcelona, d'educació infantil i primària que s'identifiquin amb la situació esmentada i que compleixin aquestes condicions:

 • Que la transformació educativa que es vol emprendre o que es vol revisar formi part del projecte de direcció o s’hagi plantejat majoritàriament dins el claustre.
 • Que no rebin cap altre acompanyament en el mateix sentit per part d’altres administracions o institucions públiques.

Metodologia
L’equip docent de l’ICE seguirà aquest procediment:

 1. Contactarà amb l'equip directiu del centre per detectar les necessitats i els neguits.
 2. En funció de les necessitats, concretarà accions com ara l'observació directa al centre (sempre que els protocols sanitaris ho permetin) de forma genèrica o específica d'algunes pràctiques d'aprenentatge, reunions amb docents, anàlisi de documents i materials, etc.
 3. Oferirà un retorn amb recomanacions d’actuació.
 4. Posteriorment podrà ajudar a identificar els possibles objectius de millora del centre i a determinar les accions concretes a posar en marxa per assolir-los.
 5. Podrà organitzar, en funció de la realitat de cada centre, sessions amb els docents per ajudar-los en el procés d’autoobservació i de reflexió sobre la pràctica o per enfocar i iniciar alguns canvis clau per consolidar el model d’aprenentatge.
 6. Realitzarà un seguiment del grau d’assoliment dels objectius.


Calendari
Els equips interessats podran sol·licitar aquest suport omplint el formulari inclòs en aquesta mateixa pàgina a partir del 8 de gener de 2021 i durant tot el segon trimestre. En tot cas, s'aniran atenent els centres per ordre d'arribada de les demandes i en funció de les possibilitats de l'equip docent de l'ICE.

Nota: els centres que ja van demanar el suport de l'ICE el curs passat no han de tornar a fer la sol·licitud, com tampoc els que volen donar continuïtat a una col·laboració ja encetada. Només cal que contactin de nou amb el seu referents a l'equip de l'ICE.

Formulari de sol·licitud

Modalitat: semipresencial.
Adreçat a:
professorat de tots els nivells educatius.
Lloc de realització: Campus de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Professorat: Equip docent de l'ICE i altres col·laboradors.
Horari: dimecres, de 18 a 20h.
Preu: Gratuït.
Hores: 40
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat
Calendari d'inscripció:
Inscripció: fins al 20 d’octubre de 2019. 
Selecció dels centres participants: 31 d’octubre de 2019.

Objectius:
Aquest seminari es proposa utilitzar el llenguatge audiovisual per tal d’explicar i documentar experiències d'aula o de centre que es vulguin compartir amb la comunitat docent partint de la pròpia reflexió sobre aquestes pràctiques educatives.

Metodologia: 
Es tracta d’un seminari participatiu que combinarà sessions presencials basades en exposicions, lectures, anàlisi i discussió de propostes amb el treball autònom, però guiat d’elaboració del guió pedagògic i audiovisual del vídeo. Des de l'equip docent de l’ICE també donarem suport en l’elecció dels millors aspectes a documentar al vídeo i comptarem amb la participació de Pere Arcas, realitzador, productor i guionista.

Programa:
Sessió 1: 6 de novembre de 2019 

 • Introducció del curs.
 • Anàlisi de vídeos educatius d’edicions anteriors i de les oportunitats per a la reflexió que generen.

Sessió 2: 4 de desembre de 2019 

 • Elaboració un guió audiovisual 

Sessió 3: 15 de gener de 2020

 • Aspectes tècnics sobre la realització d’un vídeo.

Sessions  4 i  5: 5 de febrer i 11 de març de 2020

 • Concreció dels diferents guions audiovisual dels participants del curs on apareguin els aspectes més rellevants de la pràctica que es vol documentar.
 • Estructuració i planificació del procés de realització i muntatge dels vídeos.

Sessió 6: 29 d’abril de 2020

 • Anàlisi dels diferents vídeos en procés per tal de resoldre dubtes i dificultats i oferir suggeriments i propostes.

Sessió 7: 27 de maig de 2020

 • Lliurament dels vídeos finalitzats per tal de poder visionar-los i fer-ne una anàlisi crítica col·lectiva.

Requisit:
Compromís de participació de dos docents per centre, amb el suport explícit de l’equip directiu.

Criteris de selecció dels centres participants:
Interès i adequació de la proposta que presenta el centre al programa.
Representació dels diferents nivells educatius i del territori.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores presencials del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament de l'activitat.

Formulari d'inscripció del centre

Nota: L’ICE de la UAB es reserva el dret d’utilitzar els vídeos produïts pels centres participants del seminari en activitats de caràcter formatiu i compartir-los amb la comunitat educativa a través del seu web si és considera d’interès.