Xarxes d'innovació docent

Coordinació:
Docents de la unitat de formació de l'ICE.

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony, Begonya Oliveras Prat i Laura Santa Cruz Parrilla. 

Descripció de l’equip:
El grup neix el curs 2008-2009 com una xarxa de cinc centres que es plantegen establir processos d’innovació en els seus centres. L’equip es proposa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la innovació. El treball fonamental del grup consisteix en compartir  metodologies d’aula en el treball per projectes per tal de reflexionar sobre la pròpia practica i difondre material i recursos didàctics perquè serveixen per altres instituts.

Objectius:

  • El treball del grup se centra fonamentalment en l’autoformació i en la reflexió compartida en relació a les organitzacions i metodologies que promouen processos d’innovació.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)

  • Projectes globals d’atenció a tot l’alumnat.
  • Voluntat de participar en una xarxa cooperativa de centres.
  • Voluntat d’estendre projectes innovadors als centres en el seu conjunt.
  • Treball telecol·laboratiu (intracentre i intercentres).
  • Utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes d’aprenentatge cooperatiu (moodle).
  • Formació del professorat dels seus centres.
  • Participació en experimentació i recerca.