Seminaris de transició

Coordinació:
Mireia Manresa, membre de l'equip ICE i professora al Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB

Responsable de l’ICE: Mireia Manresa Potrony.

Descripció de l'equip:
Seminari creat el curs 2020/2021 en el marc del Programa de transició entre la formació inicial i la docència a secundària, en col·laboració entre l'ICE i la Facultat de Ciències de l'Educació. Està format per professorat en actiu d'educació secundària, recentment incorporat al sistema educatiu i provinent del Màster de Formació del professorat de Secundària, en l'especialitat de català i de castellà. El grup centra el seu treball en el disseny de propostes didàctiques que es puguin dur a terme a les aules i en l'observació i reflexió de situacions d'aula que serveixin com a experiència formativa per als membres de l'equip. 

Objectius:

  • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les actuals necessitats de renovació metodològica de l'ensenyament de la llengua i la literatura a l'Educació Secundària Obligatòria. 
  • Aprofundir en la formació de docents en l'àmbit de la matèria de la llengua i literatura, a través de la fonamentació i la reflexió sobre la pràctica.
  • Dissenyar de manera col·lectiva dispositius didàctics per a l'aula de llengua i literatura així com desenvolupar estratègies d'observacions de situacions d'aula. 

Coordinació:
Ana María Margallo González, llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Didàctica de la Llengua i Literatura per la UAB. Professora agregada interina al Departament de la Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la UAB. Coordinadora del grup GRETEL.

Felipe Munita, llicenciat en Lletres i professor de castellà per la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile i doctor en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la UAB. Professor a la Facultat d'Educació de la Pontíficia Universitat Catòlica de Xile i membre del grup GRETEL. 

Responsable de l’ICE: Mireia Manresa Potrony.

Descripció de l’equip:
Seminari creat el curs 2018/19 en el marc del Programa de transició entre la formació inicial i la docència a secundària, en col·laboració entre l’ICE i la Facultat de Ciències de l’Educació. Està format per professorat en actiu d’Educació Secundària, recentment incorporat al sistema educatiu i provinent del Màster de Formació del professorat de Secundària, en l’especialitat de català i castellà.

Objectius principals:

 

 

Coordinació:
Victor Lòpez, professor lector del Departament de la Didàctica Matemàtica i Ciències Experimentals de la UAB

Responsable de l’ICE: Begonya Oliveras Prat. 

Descripció de l'equip:
Seminari format per professorat en actiu d’Educació Secundària, recentment incorporat al sistema educatiu i provinent del Màster de Formació del professorat de Secundària, en l'especialitat de Física i Química. El grup centra el seu treball en el seguiment de les necessitats del dia a dia a l’aula a través de l’actualització de la fonamentació didàctica, el disseny de propostes didàctiques de física i química, l'anàlisi i l'observació de situacions d'aula per aprofundir en la pràctica reflexiva docent, que serveixin com a experiència formativa per als membres de l'equip.

Objectius:

  • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les actuals necessitats de renovació metodològica de l'ensenyament de la Física i Química a l'Educació Secundària Obligatòria. 
  • Aprofundir en la formació de docents en l'àmbit de la matèria de Física i Química, a través de la fonamentació i la reflexió sobre la pràctica.
  • Dissenyar de manera col·lectiva pràctiques i recursos didàctic per a l'aula de Física i Química així com desenvolupar estratègies d'observació de situacions d'aula. 

Coordinació:
Jordi Deulofeu Piquet, professor del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB i coordinador del Màster de Professorat de Secundària de Matemàtiques Interuniversitari de la UAB. . 

Responsable de l’ICE: Begonya Oliveras Prat. 

Descripció de l'equip:
Seminari format per professorat en actiu d’Educació Secundària, recentment incorporat al sistema educatiu i provinent del Màster de Formació del professorat de Secundària, en l’especialitat matemàtiques. El grup centra el seu treball en el seguiment de les necessitats del dia a dia a l’aula a través de l’actualització de la fonamentació didàctica, el disseny de propostes didàctiques de matemàtiques i l’anàlisi i l’observació de situacions d’aula per aprofundir en la pràctica reflexiva docent, que serveixin com a experiència formativa per als membres de l’equip  

Objectius:

  • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les actuals necessitats de renovació metodològica de l'ensenyament de la llengua i la literatura a l'Educació Secundària Obligatòria. 
  • Aprofundir en la formació de docents en l'àmbit de la matèria de la llengua i literatura, a través de la fonamentació i la reflexió sobre la pràctica.
  • Dissenyar de manera col·lectiva dispositius didàctics per a l'aula de llengua i literatura així com desenvolupar estratègies d'observacions de situacions d'aula.