Equips Educació Infantil i Primària

Coordinació:
Alícia Masip, mestra d'Educació Infantil a l'Escoleta Bellaterra i llicenciada en art dramàtic.
Xema Vidal, dissenyador i exdirector de l’Escola Massana.

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella. 

Descripció de l’equip:
L’equip reflexiona al llarg del curs i  treballa amb diferents temàtiques que després es re-utilitzen en unitats formatives: jornades, trobades, formació permanent al professorat. Constitueixen coneixements, postures i posicionaments que es transfereixen a la comunitat educativa (mestres, formadors i professors) i que tenen la finalitat d’estendre i compartir el coneixement aconseguit per l’equip al llarg de les sessions.

Objectius:

 • Establir criteris i metodologies pel que fa a l’educació artística: Visual i Plàstica.
 • Intercanviar experiències que els membres realitzen a les seves aules o en diferents formacions per tal d’establir, a partir de l’experiència, dimensions pedagògiques rellevants i constructores de coneixement.
 • Dissenyar i editar jornades i formació continuades per tal de  difondre i compartir les nostre línies de treball i de recerca entorn de l’art; amb la comunitat  de l’ICE de la UAB  i amb la comunitat científica i educativa en general.
 • Fomentar l’ús de metodologies innovadores tal com  les TIC i les TAC com a eines de treball, de suport i difusió de les diferents activitats que duem a terme.
 • Establir diàleg entre les institucions de rellevància científica,  cultural i artística  de l’àmbit, que ens puguin ajudar a les nostres tasques d’investigació i de recerca entorn l’art i l’educació. 
 • Consolidar el treball en xarxa i col·laboratiu entre els participants del grup.
 • Compartir el coneixement i la reflexió.

Coordinació:
Montserrat Fons Esteve, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB.
Maria Rosa Gil Juan, doctora en Psicologia i especialista en el primer aprenentatge de la lectura i l'escriptura i en processos d'acompanyament a centres.

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony.  

Descripció de l’equip:
Equip format per professionals en actiu d’Educació Infantil i dels primers cursos d’Educació Primària i professorat universitari dedicat a la formació inicial i permanent interessats en l’aprofundiment de les bases cognitivo-psicolingüístiques relacionades amb l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura i la reflexió docent sobre pràctiques facilitadores.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Reflexionar sobre pràctiques docents a partir dels referents teòrics, i prepapar activitats formatives i articles de divulgació. 
 • Transferir les reflexions a través de cursos, assessoraments, jornades i el blog.

Blog de l'equip: https://icellegiriescriure.wixsite.com/aprendre

Coordinació:
Dolors Masats Viladoms, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la UAB. Forma part del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües.
Carol Barriuso Rayo, mestra d'infantil i primària i ambaixadora eTwinning del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony. 

Descripció de l’equip:
Equip constituït majoritàriament per especialistes d’anglès en actiu en escoles de primària públiques. L’equip es va constituir com a grup formador el curs 2018-2019. A+Project és un acròstic que resumeix la voluntat del grup: Analysing Pools of Resources and Offering Joint Experiences to other Creative Teachers, alhora que juga amb la idea de crear projectes excel·lents (A+).

Objectius:

 • Reflexionar com, des de les aules d’anglès d’infantil i primària, es pot participar en projectes interdisciplinaris d’escola.
 • Promoure el desenvolupament de les competències del segle XXI.
 • Elaborar, implementar i avaluar propostes didàctiques basades en l’enfocament per projectes i l’ús de recursos digitals.
 • Consolidar un model d’ensenyament de l’anglès que posi l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge.
 • Compartir amb la comunitat educativa reflexions teòriques, propostes pràctiques i recursos didàctics per promoure l’ensenyament de l’anglès des d’un enfocament competencial.

Blog de l'equip: http://blogs.uab.cat/equipice-a-project/ 

Coordinació:
Conxita Márquez, professora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la UAB.

Responsable ICE: Albert Díez Vañó.

Descripció de l’equip:
L'equip està composat per un grup de mestres d’educació infantil i primària reunits per l'interès en cercar vies per millorar de forma constant l'ensenyament i l'aprenentatge de la ciència. Innova a les pròpies aules i comparteix aquestes experiències per mantenir un debat constructiu com a base per seguir avançant, juntament amb les trobades amb experts en temes específics i la lectura reflexiva de publicacions de l'àmbit. Ha treballat en les diferents disciplines científiques com la química, la física, la biologia, l'astronomia, la geologia... I està especialment interessat en l'avaluació. Transfereix el coneixement elaborat a través de publicacions, jornades i formacions.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Coordinació:
Marilisa Birello, Llorenç Comajoan, Mireia Manresa i Anna Subarroca.

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla. 

Descripció de l’equip:

Objectius:

Coordinació:
Joan Toll Calvet, mestre especialista en Educació Física (MEF) a l’Escola Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès. Postgrau en Psicomotricitat.
Miquel Xarau Pérez, mestre d'educació primària i mestre especialista d'Educació Física. Actualment cursant un Màster de psicopedagogia i està als Serveis Educatius VOC VII de Barberà i Badia. 

Responsable ICE: Carme Oriol Giró.

Descripció de l’equip:
L’equip treballa bàsicament en la línia de la recerca-acció sobre “el treball cooperatiu” a l’àrea d’Educació Física.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Incorporar l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació formativa a les classes d’Educació Física.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Acordar i consensuar el vocabulari necessari per parlar d’una educació física actualitzada. I altres aspectes com l’avaluació, les noves metodologies i el decàleg de l’educció física.

Coordinació:
Josep Maria Llenas Sunyer, mestre d’educació infantil a l'Escola Sant Ignasi de Manresa i membre de l'equip de facilitadors del Laboratori de Transformació Educativa del Departament d'Ensenyament. 

Responsable ICE: Carme Oriol Giró. 

Descripció de l’equip:
L’equip està constituït per professorat universitari de la UAB, formadors i mestres en actiu de l’etapa 0-6.  Els darrers anys s’ha participat en algunes publicacions, alhora que s’han dissenyat, planificat i realitzat les Jornades d’Innovació en l’etapa d’Educació Infantil que se celebren bianualment des del 1992.

Objectius:

 • Aprofundir en aspectes dels dos cicles de l’etapa d’Educació Infantil: l’organització del centre, la interacció educativa, l’aprenentatge, el joc, el futur de l’etapa...
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Organitzar les Jornades d’Innovació en l’etapa d’Educació Infantil
 • Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 

Coordinació:
Marcela Sandra Costanzi, mestra de primària i professora de secundària, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Buenos Aires i Màster en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències de la UAB. 

Responsable ICE: Albert Díez Vañó. 

Descripció de l’equip:
L'equip està composat per mestres d’educació infantil, primària, secundària i universitat que estudien i reflexionen sobre pràctiques d’aula vinculat l’educació matemàtica a una conversa cultural on les persones interactuen (des de les seves subjectivitats) amb els altres, la realitat i l’herència cultural. L'equip entén la matemàtica com a una activitat humana que amb la intenció de comprendre el món, genera llenguatge i pensament.

Objectius: 

 • Planificar, implementar, analitzar i avaluar les línies d'innovació que estan desenvolupant els integrants del grup.
 • Establir referents teòrics sobre determinats continguts i desenvolupar criteris i recursos que permetin la construcció social de coneixements complexos en contextos matemàtics.
 • Sistematitzar els treballs realitzats, dedicant especial atenció als que permetin la seva difusió.
 • Organitzar i desenvolupar les Jornades estatals “La cultura matemàtica de les persones".

Coordinació:
Albert Rigol Muxart, mestre de primària jubilat i cofundador de l'equip La Cultura Matemàtica de les Persones.

Responsable ICE: Albert Díez Vañó. 

Descripció de l’equip:
L'equip està compost per mestres d'educació infantil i primària i treballa sobre l'aprenentatge de les matemàtiques en contextos globalitzadors, entre els quals primordialment el treball per projectes, aportant una visió sociocultural de l'aprenentatge de les matemàtiques i potenciant el seu paper també en l'adquisició de les competències de caràcter transversal. 

Objectius: 

 • Aportar una mirada competencial en l’educació matemàtica, de manera que prenguin un caràcter transversal per ajudar l’alumnat a donar significació al món que ens envolta.
 • Relacionar l’aprenentatge de les matemàtiques amb el treball per projectes.
 • Promoure la cooperació i l’intercanvi entre les diferents persones del grup.

Coordinació:
Juli Palou i Sangrà, professor del Departament de Didàctica de la Llengua de la UB.

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony.  

Descripció de l’equip:
Equip constituït per professorat universitari i professionals en actiu d’Educació Primària. Equip coordinat pel Juli Palou. Es tracta d’un equip veterà anterior al 2005. Es considera molt important la incorporació de membres joves al grup i la possibilitat que se’ls ha ofert d’implicar-se en la formació permanent.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Reflexionar i aprofundir en la manera com s’aborden les diferents situacions comunicatives que es generen a l’escola i a la vida d’aula i els gèneres discursius i les habilitats cognitivo-lingüístiques que s’hi troben imbricades.

 

Coordinació:
Marina Castillo i Tomàs, professora de música, tutora de primer d’ESO i membre del grup de coordinació de projectes d’innovació a l’INS La Guineueta.

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla.

Descripció de l’equip:
El grup es va crear el 2015 amb la intenció de treballar i reflexionar en cinc àmbits diferents entorn la pràctica educativa dels mestres i professors especialistes de música i la seva funció a l’escola. Està format exclusivament per docents en actiu d’infantil, primària i secundària.

Objectius:

 • Reflexionar sobre el paper de la música en la formació integral de l’alumnat.
 • Reflexionar sobre la intervenció del pedagog musical i generar  o desenvolupar noves línies d’intervenció més eficaces per a l’aprenentatge musical dins del context competencial.
 • Compartir experiències exitoses reals (Pròpies o no) amb els altres membres del grup per al creixement del mateix.
 • Ser capaços de generar activitats i publicacions coherents amb un segell que identifiqui el grup.
 • Ampliar el grup de manera progressiva.
 • Formar-nos en la temàtica escollida.
 • Formar professorat.

Coordinació:
Assumpta Valls Casanovas, professora jubilada del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB.

Responsable ICE: Carme Oriol Giró. 

Descripció de l’equip:
L’equip està format per docents que  reflexionen col·lectivament sobre la pròpia pràctica amb la intenció d’ anar concretant i definint punts de referència, processos, criteris d’avaluació, i altres aspectes en relació al procés d’aprenentatge de la música. 

Objectius:

 • Compartir experiències que, tenint com a punt de partida o finalitat l’audició de músiques del món, contemporànies o modernes, ens portin a tractar diferents aspectes rellevants de la didàctica de la música a les aules de primària.
 • Impulsar i portar a terme el projecte "Els compositors entren a l'aula". Des de la vessant de formadors, amb els mestres nous, i de participants.
 • Iniciar la pràctica de l’ús de la música electrònica en les composicions dels alumnes. Analitzar, reflexionar i debatre sobre el seu ús.
 • Elaborar documentació  entorn a la creació musical a l’aula de primària on s’exposin les idees clau dels processos de creació i com els ha de conduir el mestre
 • Participar en activitats de formació i transferència amb la finalitat de donar a conèixer la música contemporània i treballar-la vinculada a processos creatius.

Coordinació:
Dolors Feixas Roche, mestra i coordinadora de l'Escola Cooperativa El Puig. 
Helena Forrelard Vives, mestra d'Educació Primària i membre de l'Equip Directiu de l'Escola Bellaterra.

Responsable ICE: Albert Díez Vañó. 

Descripció de l’equip:
Es tracta de tres seminaris vinculats a l'equip de la Cultura Matemàtica de les Persones i composats per mestres d'educació infantil i primària de diverses escoles. Centren les seves sessions a reflexionar sobre les experiències i preguntes generades a les aules dels docents que en formen part. Es segueixen processos de situacions matemàtiques que es van enriquint amb la formació i amb la reflexió del grup. També es presenten situacions acabades que serveixen per analitzar i fer transferències a la pràctica de cada escola. S'intenta dotar d'un marc teòric compartit que doni suport a les pràctiques d'aula.

Objectius:

 • Analitzar processos d'aula des del punt de vista de la cultura matemàtica. 
 • Prendre consciència de la pròpia pràctica per a la seva transformació i millora. 
 • Fer transferència als centres de les reflexions compartides. 

Coordinació:
Mireia Pérez Peitx, mestra d'Educació Primària del Departament d'Ensenyament i professorat de la UB, on es va doctorar. 

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella. 

Descripció de l’equip:
El grup es va constituir com a resultat de les inquietuds que el professorat de totes les etapes educatives manifestava en les diferents activitats de formació permanent que es duen a terme a l’ICE. Està format per professorat amb experiència en les diferents etapes educatives (Infantil, Primària, Secundària, Universitat), amb l’objectiu de reflexionar, compartir i establir criteris per a l’educació en valors a l’escola. El punt de partida de l’equip són les lectures i aportacions d’alguns pedagogs, filòsofs i pensadors contemporanis.

Objectius:

 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Trobar sentit al que ja fem els docents, aprendre a reflexionar-hi i aprendre a modificar el que calgui.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
L’educació és constitutivament ètica. La relació educativa no comença ni amb el currículum, ni amb l’aplicació de la millor tècnica, ni amb tenir molts recursos. Comença quan es percep que entre l’adult i l’infant hi ha alguna cosa, una experiència de relació, de presència, de ser-hi al costat.

Coordinació:
Carme Oriol Giró, mestre de primària i membre de l'equip docent de l'ICE. 

Responsable ICE: Carme Oriol Giró.

Descripció de l’equip:
L’equip té el seu origen en un seminari constituït a inicis del 2019 per mestres que, en representació del seu centre o a títol individual, van ser seleccionats per presentar una comunicació al simposi d'aprenentatge globalitzat i per projectes organitzat per l'ICE el novembre de 2018. Es vol consolidar així un espai per donar continuïtat a l'intercanvi, la reflexió i la formació al voltant de l'aprenentatge globalitzat i per projectes. 

Objectius:
Es tracta d'un grup de col·laboració estable, coordinat per la unitat docent de l'ICE on compartir les experiències d'aula, contrastar diferents formes d'enfocar aquesta manera de plantejar l'aprenentatge, conèixer els seus fonaments, posar en comú les inseguretats i iniciar col·laboracions si és possible. L'objectiu principal doncs, és trencar l'aïllament dels equips de mestres que porten a la pràctica aquesta metodologia creant un espai de col·laboració. La idea és fomentar la pràctica reflexiva compartida, així com l'intercanvi d'experiències i materials i impulsar aquelles iniciatives conjuntes que es considerin d'interès. 

Coordinació:
Albert Díez Vañó, mestre de primària i membre de l'equip docent de l'ICE. 

Responsable ICE: Albert Díez Vañó. 

Descripció de l’equip:
A l'escola actual ens plantegem que els alumnes aprenguin per ser. Han d'aprendre per ser ciutadans crítics capaços d'entendre el món on viuen i poder intervenir-hi. Aprendre per ser competents. Aprendre a prendre decisions i argumentar-les. Aprendre a conviure amb els altres. Ja no es tracta només d'aprendre coneixements.
En concret, a les propostes d'espais o ambients de moltes escoles els demanem que triïn en funció dels seus interessos, que decideixin en funció de les possibilitats, que planifiquin què faran. Els demanem, en una situació d'aprenentatge, que siguin elles i ells mateixos. Podem dir, doncs, que a espais, ambients i a les propostes d'aprenentatge autònom en general els infants han de ser per aprendre.
El seminari es proposa fomentar la pràctica reflexiva compartida de molts docents que plantegen als seus infants aquest ser per aprendre.

Objectius:
Compartir experiències, inquietuds, objectius i recursos amb la finalitat de posar en sinergia capacitats i esforços per construir nou coneixement col·lectiu i posteriorment fer-ne la transferència. Inicialment el seminari es planteja poder anar cap a la fonamentació de les pràctiques escolars per ajudar a tots els centres a saber els motius de tot allò que proposen als seus alumnes i com els proposen, sempre amb el doble objectiu de garantir el seu benestar i els seus aprenentatges.