Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

FCR (Field Citation Ratio)

El Field Citation Ratio (FCR) és un indicador normalitzat basat en el nombre de cites que permet identificar la influència d'un article dins d’una categoria temàtica. El FCR es calcula per totes les publicacions que tinguin almenys 2 anys d'antiguitat publicades a partir de 2000. Si el FCR està per sobre d’1 significa que està per sobre de la mitjana de cita de la seva categoria.