XIV Jornades d'Innovació a l'Etapa d'Educació Infantil - Presentació

Presentació Programa  

 

Presentació

Els qui acompanyem infants professionalment entenem l’educació d’una manera amplia perquè sabem que les criatures aprenen en tot moment i de manera global. I ho fan tant de la mà dels seus familiars com de la d’altres persones a qui coneixen o amb les quals interactuen, bé sigui a l’escola o en altres espais de vida o de lleure. Així és com tota comunitat esdevé i ha de considerar-se també educativa, perquè els intercanvis i les interaccions que hi emergeixen poden esdevenir rellevants o d’influència recíproca. Un pas més és la consideració que els aprenentatges que els infants fan en els diferents espais de la seva vida haurien d’estar més connectats, o si més no, més considerats.

Que l’educació sigui present i possible en tots els espais i els temps de la vida quotidiana dels infants hauria de suposar també reconèixer les capacitats i els sabers de les persones que, de manera freqüent, o fins i tot en moments puntuals, es relacionen amb els infants.  Ja a les nostres setenes jornades (l’any 2005), titulades Créixer i conviure en un món complex, la professora Carme Àngel escrivia: L’infant és un tot global i, per tant, l’atenció que ha de rebre ha de ser des de tots els àmbits, tant social com educatiu, de salut, de lleure, de cultura, de treball, d’urbanisme, de justícia... Tots aquests àmbits han de treballar d’una forma interdisciplinar per poder donar resposta a les necessitats de la infància i avançar-hi. Les afirmacions de la Dra. Àngel ens segueixen interpel·lant i ens han fet repensar com d’incipient és encara el treball en col·laboració i en xarxa entre els diferents agents educatius.

Enguany celebrem les catorzenes jornades, unes jornades que hem volgut emmarcar amb el títol Qui educa avui? perquè pensem que aquesta pregunta ha de seguir impulsant tant el reconeixement mutu com el debat entre els diferents agents educatius: hem de seguir reflexionant-hi. Tal i com apunten alguns investigadors, part de les inquietuds i de les dificultats que qüestionen actualment l’escola (l’equitat, l’atenció personalitzada, la incorporació de les famílies en el debat educatiu...) només poden ser repensades en col·laboració amb la comunitat exterior, en un treball transversal d’escolta entre els diferents agents educatius del territori.

Per tant, tretze anys després de les jornades del 2005 (que de pressa passen els anys!) volem tornar a dedicar unes noves jornades a reflexionar i a fer-nos algunes preguntes sobre Què i qui educa avui? Com són els diferents agents educatius que també col·laboren o intervenen en l’educació dels infants? Parlem un mateix llenguatge encara que els objectius siguin diversos? Com s’acompanya a les famílies des d’aquestes altres instàncies? Què podem aprendre els uns dels altres? Com són les relacions de col·laboració i d’intercanvi que existeixen en alguns territoris? Com podem anar avançat en el camí de la cooperació i del treball en xarxa? I per a que el debat esdevingui interessant i ric, hem convidat a diferents agents educatius del nostre territori a dialogar amb l’escola: espais d’art i museus, espais de cura integral de la salut, espais comunitaris i de lleure, professionals que prioritzen el contacte directe amb la natura... També escoltarem a persones que, d’aquestes relacions, n’han fet el seu projecte de vida.

Per educar avui hi cal tothom: la família, els mestres, els experts, la comunitat... Tots som necessaris, tots tenim coses a aportar, tots tenim aspectes a aprendre i a millorar. Tothom hi és convidat, al debat sobre Qui educa avui?