Fotografia amb dispositius mòbils

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació infantil, primària, secundària i Cicles Formatius.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 24 d'octubre de 2018.
Professorat: Moisès Anguera i Atset.
Preu: 105€
Codi curs: 3925/1               Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Sense necessitat de coneixements previs anirem avançant pels principis bàsics de la fotografia feta amb dispositius mòbils (Composició, llum, resolució...).
Treballarem el retoc de les imatges (brillantor, contrast, hdr, retocs creatius...) a partir d’apps i veurem com podem compartir-les amb el Google Fotos en un entorn educatiu. Debatrem l’ús de les xarxes socials, la seva implicació a l’escola i els límits de la fotografia en el context escolar. Fomentarem la creativitat i l’expressió a partir de les imatges. Tot aquest treball ens ha de servir tant a nivell personal com per poder-ho aplicar al treball amb el nostre alumnat a les aules.

Objectius:

 • Aplicar els principis bàsics de la fotografia amb dispositius mòbils.
 • Utilitzar apps per al retoc de les nostres imatges amb el mòbil. Valorar l’ús de les xarxes socials per a les fotografies (Instagram, Twitter...).
 • Compartir imatges amb Google Fotos.
 • Relacionar idees amb imatges.
 • Fomentar la creativitat visual i un estil propi.
 • Reflexionar sobre l’ús de les imatges en un context educatiu.

Continguts:

 • Components bàsics de la imatge: resolució, llum i composició.
 • Retoc d’imatges:
  • Brillantor-Contrast.
  • Saturació.
  • Lluminositat.
  • Balanç de blancs.
  • Fotografia en blanc i negre.
  • HDR.
  • Retocs creatius.
 • Ús de Google Fotos com a eina per compartir les imatges a l’escola.
 • Expressió d’idees a partir d’imatges.
 • Ús d’alguna de les xarxes socials proposades.
 • Debat i discussió dels límits de la fotografia en un context escolar.

Metodologia:
Es dividirà el curs en diferents mòduls, en cada mòdul hi haurà una fonamentació teòrica, un seguit de tasques a fer (ja sigui d’elaboració d’imatges, de retoc o d’ús d’elles) i uns fòrums de discussió per tal de posar en comú els diferents punts de vista, confrontant-los a la resta de participants i, així, poder anar enriquint el bagatge personal.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades i caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en:
 • Participació activa a les sessions virtuals del curs i en els debats.
 • Presentació de les imatges amb els retocs corresponents que es proposin a cada mòdul virtual.
 • Ús del Google Fotos específic d’aquesta formació.
 • Creació d’un compte d’alguna de les xarxes socials proposades i publicació d’alguna de les imatges elaborades.
Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.