Creació de material didàctic amb eines digitals

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació infantil, primària i secundària.
Durada: 30 hores, al llarg d'unes deu setmanes aproximadament.
Calendari: inici el 24 d'octubre de 2018.
Professorat: Joan Calvo Luque.
Preu: 105€
Codi curs: 3921/1               Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Al llarg del curs es presentaran diferents aplicatius webs (eines Web 2.0) útils per a l’elaboració de material didàctic. El material creat podrà ser tant imprimible, per una implementació ordinària a l’aula, com també material creat digitalment i consultable des de qualsevol dispositiu. A més, es presentaran recursos ja creats de fàcil implementació a les diferents matèries.

Objectius:

  • Analitzar les necessitats de l’aula del segle XXI.
  • Conèixer les possibilitats que ofereixen les eines Web 2.0 a l’aula.
  • Conèixer aplicatius web educatius i diferents estratègies per a la seva integració didàctica.
  • Generar material didàctic amb les eines presentades.
  • Crear, gestionar i compartir continguts amb els aplicatius presentats.

Continguts:

  • Creació de material didàctic, tant imprimible com digital, amb els aplicatius presentats.
  • Presentació de recursos a Internet: projectes en xarxa, jocs didàctics, etc.
  • Presentació de recursos ja creats de fàcil implementació a les diferents matèries.

Metodologia:
Els participants hauran de dissenyar activitats adreçades al seu alumnat, utilitzant els diferents aplicatius presentats en el curs, i lliurar-les fent servir la plataforma virtual. També hauran de comentar les intervencions de la resta de companys i companyes fent servir els fòrums de cada unitat.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat s’hauran de fer totes les activitats plantejades i caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents.

Avaluació:
Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació als diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats.

Perfils professionals:
Aquest curs, en les seves edicions anteriors, ha estat aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil professional Competència digital.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.