Pronunciació anglesa per a professionals de l'ensenyament. Nivell 1

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 20 hores (6 sessions de tres hores + 1 de dues hores).
Calendari: dimarts, del 30 d'octubre a l'11 de desembre de 2018
Horari: de 18 a 21h.
Lloc de realització: Campus de la UAB a la Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
Professorat: Juli Cebrián, Eva Codó i Núria Gavaldà.
Preu: 70€
Codi curs: 3919/1                Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Aquest curs està destinat a professionals de l’ensenyament que ensenyin anglès o que imparteixin les seves classes en anglès i vulguin millorar la seva pronunciació i habilitats orals en aquesta llengua. El curs fa una introducció a la pronunciació segmental de l’anglès (les seves vocals i consonants), així com altres trets fonamentals de la llengua com la combinació de sons possibles, l’accent de paraula i l’accent de frase. Es tractaran els temes des d’una perspectiva molt pràctica amb l’objectiu final d’assolir una pronúncia acurada i plenament intel·ligible i reduir les traces més notables de l’accent estranger per tal de millorar les habilitats de comunicació oral en anglès.

Objectius:
Els principals objectius del curs són aprofundir en els trets fonètics bàsics de la llengua anglesa. D’una banda, els sons vocàlics i consonàntics, posant especial èmfasi en aquells sons que solen presentar més problemes per als parlants de català i castellà com a primera llengua. D’altra banda, el curs també tracta amb les possibles combinacions de sons dins d’una mateixa síl·laba, i trets suprasegmentals com l’accent de paraula i l’accent de frase, també fonamentals per a la bona comunicació oral. A més a més també es tractaran les habilitats conversacionals per assolir una millor comunicació oral. L’objectiu final del curs és donar les eines a les persones participants per arribar a pronunciar l’anglès d’una manera acurada i plenament intel·ligible, tot assolint un grau d’expressió oral i de fluïdesa del discurs en anglès efectius per diferents situacions comunicatives tant en un context educatiu com en un entorn professional.

Continguts:

El curs desenvoluparà els següents grans blocs:
  • Els sons vocàlics de l’anglès.
  • Els sons consonàntics de l’anglès.
  • La fonotàctica: combinacions possibles de sons dins d’una mateixa síl·laba.
  • L’accent de paraula.
  • L’accent de frase, prominència i formes dèbils en el discurs en anglès.
  • Factors més comuns que afecten la pronunciació i la intel·ligibilitat en anglès com a segona llengua, amb especial atenció a parlants nadius de català i/o castellà.
  • Desenvolupament d’habilitats comunicatives i conversacionals de l’anglès.

Metodologia:
Les sessions combinaran explicacions del personal docent i activitats orals pràctiques individuals i en grup per tal d’assolir els conceptes explicats.

Professorat:
Juli Cebrián, llicenciat en Filologia Anglesa per la UB, doctor en lingüística per la Universitat de Toronto (Canadà). És professor del Departament de Filologia Anglesa de la UAB, on imparteix assignatures de grau i postgrau en matèries de gramàtica, fonètica, expressió oral, adquisició de la fonologia i mètodes de recerca en lingüística. També ha estat docent del màster de formació de professorat de secundària (especialitat d’anglès) i del postgrau PC-CLIL.

Eva Codó, diplomada en traducció i interpretació (anglès i alemany) i llicenciada en Filologia Anglogermànica per la UAB. Màster en Lingüística per la Universitat de Lancaster (Regne Unit), doctora en Filologia Anglesa per la UAB. És professora del Departament de Filologia Anglesa de la UAB. Imparteix classes a la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, és docent del Grau d’Educació Primària (especialitat anglès) i del postgrau PC-CLIL. També ha estat docent del màster de secundària (especialitat d’anglès) i formadora de l’ICE. És especialista en sociolingüística, anàlisi del discurs oral i estudis de bilingüisme. Ha impartit classes a la University of the West of England (Bristol) i a la Universitat Internacional de Catalunya i ha estat professora visitant a la University of Toronto (Canadà).

Núria Gavaldà, llicenciada en Filologia Anglesa per la UB, màster en fonètica per la University College London, doctora en Comunicació lingüística i mediació multilingüe per la UPF. Actualment és professora al Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB, on imparteix docència en fonètica i fonologia angleses al Grau en Estudis Anglesos. També ha impartit docència en pronunciació de la llengua anglesa als graus d’educació infantil i primària de la UB.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.

Avaluació:
Participació a classe i realització d'exercicis pràctics.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.