Introducció a la neurocičncia aplicada a l'educació

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 30 hores (27 presencials + 3 no presencials).
Calendari: dijous, 25 d'octubre, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre de 2018; 10, 17, 24 i 31 de gener de 2019.
Horari: de 18 a 21h
Lloc de realització: Campus de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Professorat: Marta Portero Tresserra, professora del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, psicòloga, doctora en neurociències, investigadora de l'Institut de Neurociències de la UAB.
Preu: 105€
Codi curs: 3913/1                Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Aquest curs pretén apropar els darrers avenços en neurociència cognitiva, els quals permeten conèixer amb major detall quins factors determinen els processos d'aprenentatge i plasticitat cerebral, a l'àmbit educatiu. En aquest curs introductori sobre neurociència s’aprofundirà en comprendre el funcionament del cervell, les etapes de desenvolupament i maduració del sistema nerviós i la neurobiologia de l'aprenentatge. D'altra banda, s'analitzarà la importància de l’atenció, la motivació i les emocions en el disseny de metodologies pedagògiques.

Objectius:
L’objectiu del curs és exposar algunes claus sobre la recerca en neurociència educativa per tal de millorar la pràctica pedagògica a l’aula, procurant oferir experiències d’aprenentatge que promoguin i respectin el desenvolupament del cervell.

 • Conèixer l’organització del sistema nerviós. 
 • Aprendre les principals etapes que s’esdevenen en el desenvolupament del cervell.
 • Identificar els principals factors que intervenen en els processos d’aprenentatge i memòria.
 • Aprendre a interpretar articles científics en el camp de la neurociència educativa.

Continguts:

 • Breu introducció sobre la neurociència educativa.
 • Neuroanatomia, organització del sistema nerviós i comunicació neural.
 • Desenvolupament i maduració del cervell.
 • Aprenentatge, memòria i plasticitat.
  • Atenció
  • Emoció
  • Motivació i curiositat.
  • Cervell social. Aprenentatge cooperatiu.
  • Funcions executives.

Metodologia:

 • Exposició oral dels continguts teòrics.
 • Visualització de vídeos i casos pràctics.
 • Realització d’activitats d’aula.
 • Debat i discussió amb les persones assistents.
 • Les persones assistents hauran de preparar una proposta d'aula individual o en grup que s'haurà d'entregar a l'aula virtual.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat. 

Avaluació:
Es tindrà en compte la participació en les activitats d'aula i la realització i lliurament de la proposta d'aula, que serà avaluada per la formadora.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.