Iniciació a la Pedagogia Sistèmica

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 30 hores (24 hores presencials + 6 hores no presencials).
Calendari: dijous, de l'11 d'octubre al 13 de desembre de 2018. 
Horari: 
de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Campus de la UAB a la Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
Professorat: Cruz Barba RamosEster Campeny LlinàsCris Gamo MartinezConxa Gomez Gonzalez, Roser Solé, Angi Rota Hübental. Membres de l’Equip ICE de Pedagogia Sistèmica.
Preu: 85€
Codi curs: 3912/1                Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:
Avui dia la Pedagogia Sistèmica és una proposta educativa i d'acompanyament de processos de vida àmpliament reconeguda en l'àmbit del sistema educatiu i del treball social.
La Pedagogia Sistèmica posa l'èmfasi en la millora de la comunicació amb les famílies, una de les claus de l'èxit escolar i del creixement dels infants i joves; en el fiançament del treball en equip, sabent que aquest és un aspecte indispensable per crear contexts de col·laboració professional favorables; i en la intervenció educativa, actualitzada amb els referents més valuosos de la neurobiologia i les neurociències, amb la incorporació de les intel·ligències múltiples, les comprensions de les dinàmiques constructivistes, i de la mirada quàntica, pel que fa al paper de l'observador que facilita en els infants i joves el desplegament de potencials d'aprenentatge basats en les seves competències i talents.
En definitiva, la Pedagogia Sistèmica és una aposta per un acompanyament holístic, estratègic i respectuós, d’infants i de joves.

Objectius:

 • Reflexionar sobre el nostre context educatiu i la resposta educativa que donem davant els nous reptes que ens planteja la societat actual.
 • Donar a conèixer el fonaments de la pedagogia sistèmica.
 • Analitzar els canvis que aporta aquesta nova mirada.

Programa:

1a Sessió
 • Referents i fonaments de l’Educació Sistèmica Multidimensional.
2a Sessió
 • La informació generacional: un regal per a la convivència en els centres educatius.
3a Sessió
 • L’Educació Sistèmica Multidimensional: un nou paradigma educatiu.
 • Les arrels, els vincles i les ales, un camí vers el desenvolupament harmònic en el món educatiu.
4a Sessió
 • El treball de l’Educació Sistèmica a l’etapa d’educació infantil, i la relació amb les famílies, amb l’equip educatiu, i a l’aula amb els infants.
5a Sessió
 • El treball de l’Educació Sistèmica a Primària.
 • La mirada sistèmica, una mirada que inclou, que acompanya. Les actituds essencials per sintonitzar la mirada dels diferents agents educatius
6a Sessió
 • Intervenció Sistèmica en un centre de secundària.
7a Sessió
 • Creació de climes relacionals saludables.
8a Sessió
 • Aprendre des de la perspectiva de la Pedagogia Sistèmica. Presentació d’experiències d’aplicació a l’aula.
 • Recapitulació i tancament del curs.

Metodologia: 
En les activitats teòriques de caràcter presencial es desenvoluparà una presentació temàtica dels continguts del programa proporcionant una visió global i integradora, analitzant amb major detall els aspectes clau i de major complexitat, fomentant, en tot moment, la participació activa de l'alumnat. Aquestes activitats es complementen amb activitats pràctiques amb l'objectiu d'aplicar els conceptes bàsics i ampliar-los amb el coneixement i l'experiència que es vagin adquirint durant la realització dels curs.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat. 

Avaluació:
Es valorarà la participació activa a les classes, les aportacions, l'interès i el treball de la competència personal de cada assistent.
L'avaluació és contínua del procés personal de cada assistent al llarg de totes les sessions, el seguiment del qual es complementarà amb l’elaboració d’una experiència d’aplicació pràctica relacionada amb el seu àmbit laboral que s’exposarà al grup en la darrera sessió de la formació.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.