Gestió positiva dels conflictes

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de totes les etapes educatives.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 15 de juliol del 2019.
Professorat: Zoraida Antich i Cesc Notó.
Preu: 105€
Codi curs: 4109/1              
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Presentació:

El conflicte el trobem a la feina, a l'escola, en l'àmbit personal i per tot arreu. En aquest curs treballarem com millorar les respostes positives que  podem donar el professorat als companys/es, a l'alumnat, a les famílies i a la resta de persones que formen la comunitat educativa per millorar la convivència i el nostre benestar.

Objectius:

 • Conèixer els elements dels conflictes necessaris per poder-los analitzar.
 • Identificar les nostres emocions i les dels altres per facilitar la gestió positiva del conflicte.
 • Reconèixer els tipus de conflictes habituals que es donen en els centres i analitzar les possibles respostes: conductes disruptives, agressions, manques de respecte, etc.
 • Desenvolupar estratègies de gestió de l’aula.
 • Conèixer tècniques de gestió positiva del conflicte.
 • Conèixer la mediació com una possible resposta.

Continguts:

 • Concepte i elements del conflicte.
 • Persones, fets, context i voluntat d’acord.
 • Tipus de posició i resposta als conflictes.
 • Estudi de casos freqüents: les causes i les possibles respostes.
 • Competències necessàries per gestionar els conflictes.
 • Comunicatives, verbals i no verbals.
 • Socials.
 • Emocionals.
 • Tècniques de gestió.

Metodologia:
La metodologia de treball es fonamenta en les experiències de la persona envers els seus grups de referència, tant del seu context professional com personal, i de les seves reaccions davant les diferents situacions viscudes. Es treballen els conceptes teòrics i es contextualitzen, amb l’objectiu de millorar habilitats concretes per augmentar la qualitat i el benestar. La finalitat és que els professionals puguin aplicar els aprenentatges a la seva realitat quotidiana.
El treball es realitzarà a partir de lectures, vídeos, etc., que generalment implicarà la participació en fòrums i l'elaboració de treballs i pràctiques en diferents formats.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte fina, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.