Creativitat i innovació a l'aula

Modalitat: presencial.
Adreçat a:
professorat de tots els nivells educatius.
Durada:
20 hores (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores).
Calendari:
dimarts, del 23 d'octubre al 4 de desembre de 2018         
Horari:
 
de 18 a 21 h.
Lloc de realització: Campus de la UAB a la Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
Professorat: Meritxell Cano Autet, doctora en psicologia per la UAB; professora a l’Escola Universitària de Ciències Socials de Manresa (UVic – UCC); formadora de formadors i assessora per a la implantació de noves metodologies docents a escoles del territori.
Preu: 70€.
Codi curs:
3910/1                Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.catPresentació:
En els últims anys, els professionals de l'educació cada vegada prenen més consciència de la importància d'educar alumnat capaç d'aprendre a aprendre, flexible, competent en gestionar el seu propi coneixement i en pensar de manera autònoma. L'escola més tradicional ha prioritzat la memòria i el pensament lògic, en detriment de la creativitat, i aquest model cada vegada ens serveix menys en un moment com l’actual. L'objectiu principal del curs és endinsar-nos en la creativitat i la innovació i facilitar eines per aplicar en el dia a dia a l'aula per fomentar que el nostre alumnat aprengui a pensar.

Objectius:

 • Aprendre què és la creativitat, com es desenvolupa i quin paper juga en la resolució de problemes i l’aprenentatge.
 • Saber promoure una ensenyança creativa en el dia a dia a l’aula. Entenent la creativitat com una habilitat que va molt més enllà del món de les arts i que s'estén a totes les àrees de coneixement.
 • Aprendre estratègies i activitats concretes per ensenyar a pensar l’alumnat i fomentar la creativitat i el pensament crític.
 • Endinsar-nos en l'Aprenentatge Basat en Problemes, conèixer com es pot portar a terme i veure'n exemples i experiències.
 • Facilitar eines per innovar a l'escola. Aprendre tècniques de creativitat i saber dissenyar un projecte d'innovació educativa des de la generació d'idees a la planificació d'activitats i propostes.

Continguts:

La creativitat

 • Què és la creativitat i com es desenvolupa.
 • Com mesurar la creativitat.
 • Pensament divergent vs pensament convergent.
 • El paper de l'escola en el desenvolupament de la creativitat.

La creativitat en el dia a dia: com estimular-la

 • Estimular la curiositat i l'autonomia.
 • Aprendre a fer preguntes (la pedagogia de les preguntes).
 • Facilitar recursos flexibles.
 • Potenciar les relacions.
 • Tolerar la diferència.
 • Promoure la motivació intrínseca i deixar escollir.

Ensenyar a pensar

 • Les claus per pensar.
 • Els sis barrets per pensar.
 • Filosofia 3/18.
 • Rutines i destreses de pensament, organitzadors gràfics, estratègies metacognitives i altres tècniques de creativitat.

L'Aprenentatge Basat en Problemes

 • Els principis de l'ABP: disseny de problemes i fases.
 • Exemples i experiències.

Innovació a l'escola

 • Disseny de projectes d'innovació.
 • Generar idees (tècniques de creativitat).
 • Seleccionar idees.
 • Prendre decisions.
 • Especificació i planificació de projectes.
 • Tancament i avaluació de projectes.

Metodologia: La metodologia serà participativa per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics al dia a dia de les persones, professionals de l'educació, que hi assisteixin.
Durant la formació es plantejaran activitats diverses, i concretes, que els participants puguin anar incorporant en les seves pràctiques pedagògiques i que ens permetran reflexionar en grup sobre tots els aspectes que es vagin treballant.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat. 

Avaluació:
Durant la formació es plantejaran activitats diverses i concretes, que les persones participants puguin anar incorporant en les seves pràctiques pedagògiques i que ens permetran reflexionar en grup sobre tots els aspectes que es vagin treballant. També es tindrà en compte la participació i la reflexió dels assistents per tal de valorar el seu aprofitament.

Perfils professionals:
Aquest curs, en les seves edicions anteriors, ha estat aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil professional Metodologies amb enfocament globalitzat.