Cursos Virtuals 2019-2020

Són cursos de 30 hores que s’imparteixen íntegrament de manera virtual sobre temes transversals o específics.
Es duen a terme en una aula Moodle amb diferents blocs de continguts i tasques distribuïts temporalment durant les dotze setmanes que dura la formació.
Estan reconeguts com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En finalitzar els cursos, les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs realitzat.

Al setembre publicarem la llista de cursos que oferim.