Activitats virtuals 2021-2022


Cursos d'acompanyament de la pràctica docent

Aquesta proposta formativa pretén acompanyar els docents en el disseny, la implementació i reflexió sobre pràctiques o situacions d’aula de diferents àmbits. Les sessions es programaran de manera que permetin una reflexió fonamentada de les activitats que els docents preparin o duguin a terme. 
Són activitats de 30 o de 40 hores, que inclouen connexions telemàtiques sincròniques i treball autònom.
Per tenir dret al certificat corresponent s'ha d'assistir a un mínim del 80% de les connexions sincròniques i superar el 100% de les tasques encarregades.

Cursos d'aprofundiment i d'actualització

Són cursos que tracten diferents temàtiques amb l’objectiu d’aprofundir en un tema transversal o específic. 

Cursos asincrònics
Es basen en el treball autònom a partir de les propostes de recursos, materials i activitats en una aula virtual.
Per tenir dret al certificat corresponent s'han de superar el 100% de les tasques encarregades.

Cursos híbrids
Es basen en sessions telemàtiques síncrones virtuals complementades amb hores de treball autònom.
Per tenir dret al certificat corresponent s'ha d'assistir a un mínim del 80% de les connexions sincròniques i superar el 100% de les tasques encarregades.