Cursos Virtuals 2019-2020

Cursos virtuals

Són cursos de 30 hores que s’imparteixen íntegrament de manera virtual sobre temes transversals o específics.
Es duen a terme en una aula Moodle amb diferents blocs de continguts i tasques distribuïts temporalment durant les dotze setmanes que dura la formació.
Estan reconeguts com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En finalitzar els cursos, les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs realitzat.


Consulteu la nostra oferta d'estiu


Llistat de cursos virtuals en actiu o ja realitzats

Eines de Google per a l’aula: ofimàtica, aula virtual, formularis...
Eines de Google per a l'aula: ofimàtica, aula virtual, formularis...
Eines Googles per a l'aula: ofimàtica, aula virtual, formularis...
Eines i metodologies TIC amb exemples i propostes d’aplicació pràctica a l’aula
Expressió audiovisual a l'aula
Iniciació a la metodologia de les classes inverses, Flipped Classroom
Indagació i competència científica
Indagació i competència científica 
Iniciació a Moodle
Neurociència i aprenentatge
Neurociència i aprenentatge
Suport a docents per a l’atenció a distància i en línia de l'alumnat: l'ús del vídeo i altres eines bàsiques de treball col·laboratiu