Curs 2020-2021


Cursos per a Gent Gran és un programa d’activitats d’extensió universitària organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adreçat als socis de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure. Els cursos es porten a terme a Barcelona, als locals de la Casa Convalescència (ubicada al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), des de l’any 1996. Aquest programa permet reforçar els nexes entre la universitat i la societat, perquè arriba a sectors socials que potser estan allunyats del món universitari. Des de l’inici, l’objectiu del programa ha estat potenciar una formació dirigida a la gent gran, amb l’ajut d’especialistes, orientada a l’estudi de temes d’interès comú, i també posar a disposició d’aquestes persones un espai de trobada, comunicació, reflexió i debat sobre aspectes diversos de la història, l’economia, la política, l’art, la música i la ciència.

Atesa la situació sanitària derivada del covid-19 i les conseqüents mesures de distanciament social no hi ha possibilitat de fer docència en format presencial a les aules de Casa Convalescència per al curs acadèmic 2020-2021.
Per tal de mantenir els nostres Cursos per a Gent Gran, hem elaborat una programació més reduïda i alternativa, en format no presencial, tot esperant que per al curs 2021-2022 puguem reprendre les classes habituals i la programació que hem anat fent fins ara.
Les classes seran en directe per videoconferència.

Grups i horaris
hi haurà tres grups, dos de matí i un de tarda amb els següents horaris:

  • Grup 1M, dilluns i dimecres, de 10.30 a 12 h - Places exhaurides
  • Grup 2M, dimarts i dijous, de 10.30 a 12 h

El curs es reparteix, com sempre, en quatre períodes que comprenen un total de 20 setmanes. Cada grup farà dues matèries per setmana. Les classes seran d’una hora i mitja i cada matèria tindrà una durada de cinc sessions. Així doncs, a final de curs, cada grup haurà fet 8 matèries en total i els continguts seran diferents i inèdits als que s’han fet anteriorment.

Programació de matèries i modalitat no presencial
Els continguts seran nous i diferents als que s'han fet anteriorment i en el marc de les àrees de coneixement del món cultural, científic, literari, musical, històric, artístic, etc.
Aquest proper curs el considerem un parèntesi en la programació habitual tant en el format, en la durada com en el nombre de grups i alumnes.
La modalitat de classes serà no presencial, amb les explicacions del professorat i participació de l'alumnat a través de videoconferència i amb suport del material que es consideri adequat a l'aula virtual moodle.
Hem optat per un model de videoconferència on hi ha la presència sincrònica de professorat i alumnat per afavorir al màxim la interacció i el contacte entre els assistents. Òbviament no pot substituir a una classe presencial però creiem que és el mètode que aproxima més al professorat i alumnat amb els mitjans tecnològics que disposem.
Les classes es faran amb la plataforma institucional de la UAB, Teams. Per tal de facilitar el seguiment, des de l'ICE us donarem les indicacions i el suport per connectar-vos-hi i fer-la servir.
Trobareu la distribució de grups, matèries, calendari i horari, així com la descripció dels cursos a l'enllaç del menú de l'esquerra.

Matrícula
La matrícula es farà només per internet, podeu consultar el calendari administratiu per saber-ne les dates i accedir a l'enllaç quan comenci el període.

Encara que no es matriculin en aquesta edició especial del 2020-2021, totes les persones que hagin estat matriculades als Cursos per a Gent Gran durant el curs 2019-2020 tindran plaça garantida per al curs 2021-2022.