Cursos professorat no universitari 2020

Activitats professorat

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona proposa una ventall atractiu de cursos i activitats en un entorn privilegiat. Aquest any, degut a la situació creada per la Covid-19, l'oferta de cursos d'estiu adreçats al professorat no universitari queda limitada a cursos virtuals.

Cursos juliol

Això no va de llibres. Ficció digital infantil i juvenil a la biblioteca de centre i a l'aula 

Colloquia Latina Barcinonensia VII 

Crear i publicar contigut audiovisual (OBS Studio, OpenShot, GIMP) 

Desmuntem l'edat mitjana! Curiositats, tòpics i mentides sobre l'Europa medieval 

Eines, metodologies i propostes didàctiques en temps de confinament i semiconfinament 

El projecte "Ciències 12-15", mitjà per a desenvolupar la competència científica 

El rap i la glosa a l'aula. Oportunitats de l'ecofuncionalisme a l'aula

Formació sobre el funcionament de la Unió Europea per a docents de secundària

Gestió positiva del conflicte 

L'educació artística: una mirada globalitzadora dels aprenentatges. Eines i recursos pràctics per a l'aula 

Món digital, alumnat crític

Reptes d'indagació multidisciplinaris a primària

Salut emocional d’infants i joves en les adversitats, la mort i el dol. Com acompanyar moments que no s’obliden 

 

Cursos juny

Coses que cal saber per produir un vídeo que agradi 

Eines Google per a l'aula: ofimàtica, aula virtual, formularis… 

Iniciació al Moodle 

Neurociència i aprenentatge 

Treball amb joves a l'aula