Colloquia Latina Barcinonensia VI

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària, alumnat de màster de secundària, alumnes que cursen el grau d'estudis clàssics i persones amb rudiments de llatí que vulguin millorar les seves competències d'intel·lecció de la llengua i de comunicació en llatí.
Durada: 20 hores.
Calendari: de l'1 al 5 de juliol del 2019.      
Horari: de 10 a 14h. 
Lloc de realització: Aula 03 Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí. 
Professorat: Judit Benavides, Mur Cándida Ferrero, Jaume Ripoll Ramon Torné.
Preu: 80€
Codi curs: 4092/1
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Instruccions i accés al formulari de matrícula

Presentació
En l'ensenyament del llatí hi ha vida més enllà de la traducció. Proposem aplicar a l'ensenyament del llatí algunes tècniques pròpies de l'ensenyament de les llengües modernes. Una persona que entén una conversa en llatí i és capaç de parlar, encara que sigui de forma senzilla en aquesta llengua, acaba entenent millor els textos llatins. Presentem un curs d'immersió, en què tota la docència es durà a terme en llatí i es motivarà els participants perquè l'utilitzin com a llengua vehicular.

Objectius

  • Millorar la comprensió i la producció especialment oral però també escrita.
  • Fornir eines i materials per a la docència de la llengua llatina impartida en llatí.

Continguts

Textos llatins de diverses èpoques de la llatinitat: romana, medieval, renaixentista. També treballarem textos moderns.

Metodologia
Comunicativa, tot cercant la interacció dels participants al voltant de textos llatins i imatges relacionades. Després d'una motivació inicial (un tema, un text o imatges d'art), es fan la lectura, comentaris diversos, paràfrasis, exercicis d'imitació, de resposta, descripcions d'obres d'art, etc. Hom posarà èmfasi en les paraules i expressions més útils i productives. Es proposaran, així mateix, variants sobre aquest esquema per tal que les possibilitats i la dinàmica comunicativa en llatí passi per diferents modalitats.

Observacions
Aquest curs recull l'experiència del curs d'estiu dels darrers cinc anys, que sota el títol `Colloquia Latina', havia sorgit de l'experimentació amb la pedagogia activa i comunicativa emprada al sí del Circulus Latinus Barcinonensis.

Avaluació i certificació
Es tindran en compte la participació, reflexió, producció i propostes d'aplicació a l'aula dels continguts treballats per part dels assistents.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.
Per demostrar l'assistència heu de signar cada dia al full de control. No s'acceptarà cap justificació posterior de les persones que no hagin complert aquest requisit.


Instruccions i accés al formulari de matrícula