Colloquia Latina Barcinonensia IX

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària
Durada: 15 hores
Calendari: del 4 al 8 de juliol
Horari: de 16 a 19 hores
Lloc de realització: Campus de la UAB a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Professorat: Luisa Aguilar García, Cándida Ferrero Hernández i Eduardo Flores
Preu: 55 € 

Matrícula tancada

Presentació
El curs que proposem enguany, en la seva novena edició, intenta anar més enllà dels postulats tradicionals d’aproximació a la llengua llatina des del vessant estrictament gramatical, que redueix el coneixement de la llengua a l’exercici d’anàlisi i traducció. Mitjançant metodologies actives i vetllant per una adequada progressió en el nivell dels textos, la llengua llatina es pot ensenyar i aprendre talment com ho fem amb les llengües modernes.

Colloquia latina IX vol facilitar eines i materials a fi que les persones inscrites, escoltin, escriguin i llegeixin en llatí. 

Objectius
Millorar la comprensió i la producció especialment oral, però també escrita. Fornir eines i materials per a la docència de la llengua llatina impartida en llatí. 

Continguts
Textos llatins de diverses èpoques de la llatinitat: romana, medieval, renaixentista i moderna.  

Metodologia
Comunicativa, tot cercant la interacció de les persones inscrites al voltant dels texos llatins i imatges relacionades.

Després d'una motivació inicial (un tema, un text o imatges d'art), es farà la lectura, comentaris diversos, paràfrasis, exercicis d'imitació, de resposta, descripcions d'obres d'art, etc. Hom posarà èmfasi en les paraules i expressions més útils i productives.

Es proposaran, així mateix, variants sobre aquest esquema per tal que les possibilitats i la dinàmica comunicativa en llatí passi per diferents modalitats i només exercicis escrits. 

Observacions
Aquest curs recull experiències any rere any de professorat experimentat en l'ensenyament del llatí amb la pedagogia activa i comunicativa emprada al si del "Circulus Latinus Barcinonensis". 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat.

Certificació 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.