Art i compromís. Educació artística i cultura de pau

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: presencial
Adreçat a: professorat d'educació secundària, professorat de cicles formatius i professionals de l'educació en el lleure
Durada: 15 hores
Calendari: de l'11 al 15 de juliol
Horari: de 10 a 13 hores
Lloc de realització: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Professorat: Joana Bou, Jaume Capdevila, Sandra Figueras, Júlia Lull i Berta Maristany
Preu: 55 € 

Matrícula tancada

Presentació
Curs destinat a professorat de secundària i professionals de l'àmbit educatiu o cultural que vulguin treballar l'educació per la pau a través de les arts visuals. La perspectiva multidimensional del curs promou el treball dels conceptes clau de la cultura de pau amb metodologies diverses. Conduiran les sessions persones formadores del món de les arts i de l'educació per la pau amb un enfocament aplicat que doti d'eines als i les participants per elaborar unitats didàctiques que treballin l'educació per a la pau a través de l'art i, en particular, a través de les col·leccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya (lloc on es desenvoluparan totes les sessions).

Objectius 

 • Treballar aspectes claus de la cultura de pau com són la llibertat d'expressió, el concepte d'espai públic i de memòria, les diferents formes de pau i les diferents nocions de justícia. Tot això d'una manera principalment pràctica i a través de l'experimentació.  
 • Introduir les tècniques pedagògiques i artístiques que permeten treballar a l'aula a través de les arts.
 • Utilitzar l'art i l'expressió creativa com a eina per la reflexió sobre els conflictes i la seva resolució.
 • Aprendre a treballar el gènere a través de les representacions artístiques de la dona en diverses èpoques.
 • Definir les possibles vies de vinculació curricular dels temes tractats per a cursos d'ESO.
 • Treballar amb metodologies didàctiques de reflexió crítica, socioafectives, de creació plàstica, d'anàlisi d'obres d'art, etc.
 • Visitar i conèixer les obres de la col·lecció del Museu Nacional exposades a les sales com a eina educativa.

Continguts 

 • Sessió 1.
  • Educació per la pau i en el conflicte, l'expressió artística com a eina per introduir-los a l'aula.
  • Visita Art i compromís durant la guerra civil, una perspectiva des de la cultura de la pau a la col·lecció d'art modern.
 • Sessió 2. 
  • Dones, memòria i lluita a partir de les col·leccions d'art modern del Museu Nacional.
  • Taller sobre els rols de les dones representades i la perspectiva de gènere.
 • Sessió 3.
  • Transformació de conflictes.
  • Pau positiva i pau negativa.
  • Justícia restaurativa i justícia transicional.
  • Com materialitzar un cercle restauratiu a través de l'art?
 • Sessió 4.
  • L'humor gràfic com a eina per la transformació dels conflictes.
  • Construcció de la imatge de l'enemic.
 • Sessió 5.
  • Les estratègies de pensament visual (VTS), una metodologia per promoure el diàleg.
  • Experiències educatives que vinculen educació per la pau i educació artística.
  • Conclusions del curs i tancament. 

Metodologia
La metodologia de formació inclourà formes d'aprenentatge principalment cognitiu, formes d'aprenentatge sociocrítiques, socioafectives, creatives i de caràcter vivencial. Moltes de les sessions comptaran amb dinàmiques i activitats destinades a l'experimentació amb el llenguatge visual i plàstic com a eina per a l'aprenentatge i per a la reflexió crítica sobre la societat.

L'enfocament metodològic del curs és aplicat i té com a objectiu transversal la transferència de les eines i conceptes treballats a la pràctica educativa dels professionals de l'educació. 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat.

Certificació 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.