Curs 2019-20
Grau Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Horaris 1r
Horaris 2n


 


Grau en Geografia i Ordenació del territori
Horaris de les assignatures obligatòries i optatives programades pel curs 2019-20
Horaris 3r curs
Llistat Optatives


Pràctiques externes
Treball Final de Grau


Sortides de camp
Geografia presencial

Geografia en Xarxa

 
Ciències socials

Ciències Socials i Jurídiques

Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Campus Virtual Accedeix al Campus Virtual de la UAB

 

Informació i matrícula Informació general, pla d'estudis, matrícula i altres informacions d'interès

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Asunción Blanco Romero
Coordinadora de Grau
Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1859

asuncion.blancoarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona